SarapanPagi Portal

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Contents Artikel Kristen TANGGAPAN TUDUHAN KONTRADIKSI PERJANJIAN LAMA (PL)

TANGGAPAN TUDUHAN KONTRADIKSI PERJANJIAN LAMA (PL)

E-mail Print PDF
User Rating: / 11
PoorBest 
DAFTAR :

1. Mana yang lebih dulu diciptakan, siang-malam atau matahari ?
a. Hari pertama, (Kejadian 1:3-5)
b. Pada hari ke empat, matahari baru diciptakan (Kejadian 1:14-19)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1130

 

2. Mana yang lebih dulu diciptakan, pohon atau manusia?
a. Pohon diciptakan sebelum manusia diciptakan (Kejadian 1:11-12, 26-27)
b. Manusia diciptakan sebelum pohon diciptakan (Kejadian 2: 4-9)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1131

 

3. Penciptaan Tumbuh-tumbuhan :

a. Pada hari ke-3 (Kejadian 1:11-13)

b. Setelah hari ke tujuh, (Kejadian 2:3-5, bumi masih belum ditumbuhi apapun)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1128

 

4. Siapa tercipta dahulu: Tumbuhan atau manusia ?
a. Tumbuhan dahulu (Kejadian 1:12-31)

b. Manusia dahulu (Kejadian 2:5-9)

http://www.sarapanpagi.org/bible-tidak-pernah-diubah-vt588.html#p1247

 

5. Mana yang lebih dulu diciptakan, hewan atau manusia?
(a) Burung diciptakan sebelum manusia diciptakan (Kejadian 1:24-27)
(b) Manusia diciptakan sebelum hewan diciptakan. (Kejadian 2:7, 19)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1132

 

6. Adakah lelaki dan perempuan dicipta setaraf ?
a. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan (Kejadian 1:27)

b. Allah menciptakan perempuan dari rusuk Adam (Kejadian 2:18,23)

http://www.sarapanpagi.org/bible-tidak-pernah-diubah-vt588.html#p1246

 

7. Jika manusia mempunyai keturunan, berdosa atau tidak?
a. Tuhan menyuruh manusia untuk berketurunan (Kejadian 1:28)
b. Tuhan menganggap wanita yang melahirkan berdosa, sehingga anak yang lahir harus disucikan (Imamat 12: 1-8)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1133

 

8. Tuhan puas atau tidak dengan ciptaanNya?
a. Puas (Kejadian 1:31)
b. Kecewa (Kejadian 6:5-6)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1134

 

9. Tuhan dikenal sebagai The Lord/Yahweh/Yehova pada era Musa atau sebelumnya?
a. Jauh sebelum era Musa (Kejadian 2:4, 4:26, 12:8, 22:14-16, 26: 25)
b. Tuhan baru menyatakan diriNya kepada Musa, dan sebelumnya belum dikenal (Keluaran 6: 2-3)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1135


10. Waktu Adam memakan buah larangan, seharusnya pada hari itu Adam mati atau tidak?
a. Tuhan melarang Adam memakan buah larangan, jika dilanggar maka Adam akan mati hari itu juga (Kejadian 2:17)
b. Adam memakan buah larangan itu, dan tetap hidup selama 930 tahun (Kejadian 5: 5)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1136

 

11. Tuhan maha melihat atau tidak?
a. Tuhan mencari dan bertanya lokasi seseorang (Kejadian 3:8-10, 4:9)
b. Tuhan dapat melihat semuanya dan tidak ada yang tersembunyi dari penglihatannya. (Amsal 15: 3, Yeremia 16: 17, 23: 24-25, Ibrani 4:13)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1138

12. Bisa sembunyikah manusia dari hadapan Tuhan? Kasus Adam
a. Manusia dapat pergi dari hadapan Tuhan (Kejadian 3:8, 4:16)
b. Setiap orang tidak dapat sembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan memenuhi langit dan bumi. (Yeremia 23: 23-24)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1139

 

13. Tuhan salah dalam batasan usia :

a. 120 tahun (Kejadian 6:3)

b. Adam hidup selama 930 tahun (Kejadian 5:3-5). Nuh hidup selama 950 tahun (Kejadian 9:29).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1119

 

14. Berapa pasang hewan yang harus dibawa ke atas bahtera Nuh?
a. Satu pasang dari segala hewan tanpa kecuali (Kejadian 6:19-22, 7:8-9, 7:14-16)
b. Tujuh pasang dari segala hewan yang tidak haram dan sepasang dari segala hewan yang haram (Kejadian 7:2-5)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1140

 

15. Tuhan menyesal atau tidak ?
a. Tuhan Menyesal dan pilu (Kejadian 6:5-6).

b. Tuhan tidak punya sifat menyesal (1 Samuel 15:29, Bilangan 23:19).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1120

 

16. Kejadian 10:5, 20, 31 menulis sudah ada bahasa-bahasa tetapi dalam Kejadian 11:1 ditulis hanya ada 1 bahasa.
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2159

 

17. Berapa lama keturunan Abraham diperbudak?

a. 400 tahun (Kejadian 15:13)

b. 430 tahun (Keluaran 12:40-41)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2737

 

18. Siapa yang merampas Sarah?

a. Fir'aun (Kejadian 20:1-17)

b. Abimelekh (Kejadian 26:6-11)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1125

 

19. Siapa nama anak dari Elifaz?
a. Teman, Omar, Zefo, Gaetam, dan Kenaz (Kejadian 36:11)
b. Teman, Omar, Zefo, Kenaz (Kejadian 36:15-16)
c. Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenaz, Timna, and Amalek (I Tawarikh 1:35-36)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1222

 

20. Kepada siapa orang-orang Midian menjual Yusuf :

a. Kepada orang-orang Ismael (Kejadian 37:28)
b. Kepada Potifar, pegawai Firaun? (Kejadian 37:36)
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1126

 

21. Siapakah yang membawa Yusuf ke Mesir?

a. Orang Ismael (Kejadian 37:28 )

b. Orang Midian (Kejadian 37:36), atau

c. Saudara-saudara Yusuf ? (Kejadian 45:4)
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1126

 

22. Berapakah jumlah keturunan Yakub seluruhnya ?
a. 66 jiwa (Kejadian 46:26).
b. 70 jiwa (Keluaran 1:5).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1084

 

23. Berapakah jumlah keturunan Yakub bani Israel yang datang ke Mesir (Kejadian 46:8-15)?
a. 34 jiwa ,

b. 33 jiwa.

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1084

 

24. Berapa anak-anak Benyamin ?
a. 10 orang (Kejadian 46:21).
b. 5 orang (Bilangan 26:38-39).
c. 3 orang (I Tawarikh 7:6).
d. 5 orang (1 Tawarikh 8:1-5).
Komentar Silsilah anak Benyamin itu, semuanya tidak sama baik nama maupun jumlahnya.
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1089

 

25. Siapakah anak sulung Allah Israel?

a. Israel (Keluaran 4:22)

b. Efraim (Yeremia 31:9)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1124

 

26. Bagaimana mungkin ahli sihir di Mesir dapat mengubah air menjadi darah (Keluaran 7:22) jika semua air di Mesir telah diubah oleh Musa dan Harun ? (Keluaran 7:20-21)
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2001

 

27. Anak-anak mendapat balasan atas dosa orang tua atau tidak?
a. Ya (Keluaran 20:5, 34:7, Bilangan 14:18, Ulangan 5:9, Yesaya 14:21-22)
b. Tidak (Ulangan 24:16, Ezra 18:19-20)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1225

 

28. Kekudusan hari Sabat :

a. Dikaitkan dengan penciptaan (Keluaran 20:11)

b. Dikaitkan dengan perbudakan di Mesir (Ulangan 5:15)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1127

 

29. Bolehkah membunuh & mencuri ?
a. Perintah jangan membunuh (Keluaran 20:13, Imamat 24:17) vs Perintah membunuh (Keluaran 32:27, Bilangan 15:36, 1 Samuel 6:19, 1 Samuel 15:2,3,7,8)

b. Perintah jangan mencuri (Keluaran 20:15) vs perintah merampas (Keluaran 3:22, Keluaran 12:35-36)

http://www.sarapanpagi.org/bible-tidak-pernah-diubah-vt588.html#p1254


30. Bolehkah buat patung ?
a. Jangan membuat patung (Keluaran 20:4 ; Imamat 26:1 ; Ulangan 27:15)
b. Perintah membuat patung (Keluaran 25:18 ; 1 Raja 7:15,16,23,25)
http://www.sarapanpagi.org/bible-tidak-pernah-diubah-vt588-20.html#p1256

 

31. Yang diharamkan, kelinci ataukah kelinci hutan ?
a. Kelinci (Imamat 11:6).
b. Kelinci hutan (Ulangan 14:6).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1085

 

32. Yang haramkan, babi ataukah babi hutan ?
a. Babi hutan (Imamat 11:7, Ulangan 14:8).
b. Babi (Yesaya 66:17).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1086

 

33. Berapa cucu Benyamin (anak-anak Bela) ?
a. 2 orang (Bilangan 26:40).

b. 5 orang (1 Tawarikh 7:7).
c. 9 orang (2 Tawarikh 8:3-5).
Buka dan bacalah ayat yang dimaksud. Terlihat jelas bahwa semua nama dan jumlah cucu Benyamin tidak ada yang sama.
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1090

 

34. Dimanakah Harun menemui ajalnya?
a. Di gunung Hor (Bilangan 33:38)
b. Di Mosera (Ulangan 10:6)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566-20.html#p1228

 

35. Kemana orang Israel pergi setelah kematian Harun ?
1. Dari gunung Hor ke Zalmona lalu ke Funon dst. (Bilangan 33:41-42)
2. Dari Mosera ke Gudgod lalu ke Yotbata (Ulangan 10:6-7)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566-20.html#p1229

 

36. Apakah Yosua dan orang-orang Israel menaklukkan Yerusalem

a. Ya (Yosua 10:23,40)

b. Tidak (Yosua 15:63)
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p1763

 

37. Sisera dibunuh oleh Jael ketika Sisera sedang tidur atau berdiri?
a. Tidur (Hakim-hakim 4:21)
b. Berdiri (Hakim-hakim 5:25-27)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566-20.html#p1230

 

38. Berapa yang dibunuh Tuhan?

a. Dalam Alkitab teks kuno Inggris 1 Samuel 6:19 ada 50,070

b. Dalam Alkitab Indonesia 1 Samuel 6:19 ada 70 orang saja

http://www.sarapanpagi.org/44-kebusukan-alkitab-indonesia-vt692.html#p1602

 

39. Berapa jumlah anak Isai?
a. 7 plus Daud, jadi semuanya ada 8 (1 Samuel 16:10-11, 17:12)
b. Semuanya ada 7 (1 Tawarikh 2:13-15)
http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566-20.html#p1231


40. Kenalkah Saul dengan Daud ketika Daud melawan Goliat ?
a. Sangat kenal (1 Samuel 16:19-23)
b. Tidak kenal sama sekali (1 Samuel 17:55-58 )
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2533

 

41. Siapa yang membunuh Goliat ?

a. Daud (1 Samuel 17:23,50)

b. Elhanan (2 Samuel 21:19)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2002

 

42. Apakah Saul minta petunjuk Tuhan?

a. Ya (1 Samuel 28:6)

b. Tidak (1 Tawarikh 10:13-14)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2697

 

43. Apakah Saul bunuh diri?

a. Ya (1 Samuel 31:4-6)

b. Tidak, orang Amalek yang melakukannya (2 Samuel 1:1-16)
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2003

 

44. Siapakah anak Daud yang kedua ?
a. Kileab (2 Samuel 3: 2-3).
b. Daniel (1 Tawarikh 3: 1)
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1063

 

45. Di Yerusalem, Daud mengambil beberapa gundik atau tidak ?
a. Ya! Daud mengambil beberapa gundik dan istrei (2 Samuel 5:13-16).
b. Tidak! Daud hanya mengambil beberapa isteri saja (1 Tawarikh 14: 3-7).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1064

 

46. Berapa anak-anak Daud dari gundik di Yerusalem ?
a. 11 orang (2 Samuel 5:13-16).
b. 13 orang (1 Tawarikh 14 3-7).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1065

 

47. Kapan Daud membawa Tabut Perjanjian ke Yerusalem :

a. setelah mengalahkan orang Filistin (2 Samuel 5 dan 6)

b. sebelumnya (1 Tawarikh pasal 13 dan 14)
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1676

 

48. Adakah Michal mempunyai anak?
a. Tidak punya (2 Samuel 6:23)

b. Punya 5 anak lelaki (2 Samuel 21:8)

http://www.sarapanpagi.org/bible-tidak-pernah-diubah-vt588.html#p1248

 

49. Di Kota mana Daud mengambil tembaga ?
a. Betah dan Berotai (2 Samuel 8:8 )
b. Tibhat dan dari Kun (1 Tawarikh 18:8 )
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1066

 

50. Siapa dan anak siapa yang diutus untuk mengucapkan selamat kepada Daud?

a. Yoram anak Toi (2 Samuel 8:10).

b. Hadoram anak Tou (1 Tawarikh 18:9-10)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1068

 

51. Dari orang bangsa apa Daud mengambil perak dan emas untuk Tuhan ?
a. Aram (2 Samuel 8:11-12).
b. Edom (1 Tawarikh 18:11-12).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1069


52. Siapakah panitera (sekretaris) Daud ?
a. Seraya (2 Samuel 8:15-17).
b. Sausa (1 Tawarikh 18:14-16).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1070

 

53. Berapakah tentara berkuda tawanan Daud ?
a. 1.700 orang (2 Samuel 8:4).
b. 7.000 orang (1 Tawarikh 18:4).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1071

 

54. Berapa ekor kuda kereta yang dibunuh Daud ?
a. 700 ekor (2 Samuel 10:18 )
b. 7.000 ekor (1 Tawarikh 19:18 ).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1072

 

55. Yang dibunuh Daud, pasukan berkuda atau pasukan jalan kaki ?
a. 40.000 pasukan berkuda (2 Samuel 10:8 )
b. 40.000 pasukan berjalan kaki (1 Tawarikh 19:18)
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1072

 

56. Siapakah panglima musuh yang tewas di tangan Daud?
a. Sobakh (2 Samuel 10:18 )
b. Sofakh (1 Tawarikh 19:18)
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1072

 

57. Siapakah nama ibu dari Raja Abia?

a. Maakha, putri Absalom? (2 Samuel 13:27, 2 Tawarikh 11:2)

b. Mikhaya, anak Uriel dari Gibea (2 Tawarikh 13:2)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p1762

 

58. Apakah Absalom mempunyai anak laki-laki?

a. Ya (2 Samuel 14:27)

b. Tidak (2 Samuel 18:18)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p7163

 

59. Yitra orang Ismael ataukan orang Israel
a. Orang Ismael (2 Samuel 17:25)

b. Orang Israel (1 Tawarikh 2:17)
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1483

 

60. Siapakah kepala Triwira pengiring Yahudi ?
a. Isyabaal, orang Hakhmoni (2 Samuel 23: 8)
b. Yasobam bin Hakhmoni (1 Tawarikh 11:11).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1077

 

61. Kepala Triwira Daud membunuh berapa orang ?
a. 800 orang (2 Samuel 23:8 )
b. 300 orang (1 Tawarikh 11:11).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1078

 

62. Daud memerangi Israel atas hasutan Tuhan atau atas bujukan iblis ?
a. Tuhan murka Ialu menghasut Daud (2 Samuel 24:1).
b. Setan bangkit Ialu membujuk Daud (1 Tawarikh 21:1)
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1073

 

63. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Israel ?
a. 800.000 orang (2 Samuel 24:9).
b. 1.100.000 orang (1 Tawarikh 21:5).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1079

 

64. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Yehuda ?
a. 500.000 orang (2 Samuel 24:9).
b. 470.000 orang (1 Tawarikh 21:5).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1080

 

65. Berapa masa kelaparan?

a. 7 tahun (2 Samuel 24:13)

b. 3 tahun (1 Tawarikh 21:12)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1674

 

66. Berapa Daud membayar barang peternakan ?
a. 50 syikal perak (2 Samuel 24:24)
b. 600 syikal emas (1 Tawarikh 21:22-25)
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2535

 

67. Berapakah kandang kuda milik Salomo (Sulaiman) ?
a. 40.000 kandang (1 Raja-raja 4:26).
b. 4.000 kandang (2 Tawarikh 2:2).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1081

 

68. Berapa mandor pengawas kerajaan Salomo (Sulaiman)?
a. 3.300 mandor (1 Raja-raja 5:16).
b. 3.600 mandor (2 Tawarikh 2:2).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1082

 

69. Berapa bat air di Bait Suci buatan Salomo ?
a. 2.000 bat air (1 Raja-raja 7:26).
b. 3.000 bat air (2 Tawarikh 4:5).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1083

 

70. Kapan Raja Baesa mati?

a. Mati pada tahun 26 pemerintahan Raja Asa (1 Raja 15:33)

b. Masih hidup sampai tahun ke-36 pemerintahan Raja Asa (2 Tawarikh 16:1)
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p1750

 

71. Umur Raja Ahazia,

a. 22 tahun (2 Raja 8:26)

b. 42 tahun (2 Tawarikh 22:2)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1123

 

72. Berapa Umur Yoyakhin

a. 18 tahun (2 Raja 24:8 )

b. 8 tahun (2 Tawarikh 36:9)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1675

 

73. Berapa lama Yoyakhim menjadi raja di Yerusalem ?
a. 3 bulan (2 Raja-raja 24: 8 )
b. 3 bulan 10 hari (2 Tawarikh 36: 9).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1087

 

74. Dalam 1 Tawarikh 8:30 tertulis anak sulungnya adalah Abdon, Zur, Kish, Ball dan Nadab. Tetapi dalam 1 Tawarikh 9:36 telah muncul 1 nama lagi yaitu Ner. Kenapa Ner baru disebut di 1 Tawarikh 9:36? Lalu kemana Ner di sebelumnya? Diculik?
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2461

 

75. Apakah jumlah orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan Babel tepat seperti yang tertulis didalam Kitab Ezra (Ezra 2:6,8,12,15,28 ), ataukah seperti yang tertulis dalam Kitab Nehemia ? (Nehemia 7:11,13,17,20,22,32).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1122

 

76. Baik Ezra 2:64 maupun Nehemia 7:66 setuju bahwa jumlah total jemaah adalah 42,360, namun waktu jumlahnya dihitung, Ezra hanya mencapai 29,818 dan Nehemia hanya 31,089

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1122

 

77. Apakah jumlah penyanyi yang mengiringi para jemaah adalah 200 orang (Ezra 2:65) ataukah 245 (Nehemia 7:67)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1122

 

78. Berapa anak Yesua dan Yoab yang pulang kembali ke Yerusalem dan Yehuda dari pembuangan Nebukadnezar ?
a. 2.812 orang (Ezra 2:6).
b. 2.818 orang (Nehemia 7:11).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1088

 

79. Berapa lamanya Tuhan murka?

a. Hanya sesaat (Mazmur 30:6)
b. Lama, 40 tahun (Bilangan 32:13).
http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2676

 

80. Apakah kasih setia Tuhan untuk selamanya?

a. Ya (Mazmur 100:5)

b. Tidak, (1 Samuel 15:3, tertulis " jangan ada belas kasihan kepada orang Amalek, tetapi bunuhlah semuanya...")

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2690

 

 

 


Bibliography:
- Jay Smith, Alex Chowdhry, Toby Jepson, James Schaeffer, 101 Contradictions in the Bible Cleared Up
- Yohannes/ Biblika
.
- Archer, Gleason, L., Encyclopedia of Bible Difficulties, 1994 Revised Edition, 1982, Zondervan Publishing House.
- Arndt WF & FW Gringrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament, Chicago : University of Chicago.
- Bivin, David, & Blizzard, Roy, Jr., Understanding the Difficult Words of Jesus, Revised Edition, Destiny Image Publishers, 1994.
- Blomberg, Craig, The Historical Reliability of the Gospels, IVP, Leicester, 1987.
- France, R.T., Matthew, Tyndale IVP, 1985.
- Fruchtenbaum, A. 'The Genealogy of the Messiah'. The Vineyard, November 1993, pp.10-13.
- Geisler, Norman & Howe, Thomas, When Critics Ask, Victor Books, Wheaton, Illinois, 1992.
- Haley, John, W., Alleged Discrepancies of the Bible, Whitaker House, Pennsylvania.
- Harrison, R.K., Old Testament Introduction, Tyndale Press, London, 1970.
- Keil, C.F., and Delitzsch, F., Biblical Commentary on the Old Testament, 20 vols. Reprint, Grand Rapids: Eerdmans, 1949.
- McDowell, Josh, Christianity; A Ready Defence, Harpendon, Scripture Press Foundation, 1990.
- Morris, Leon, Luke, Tyndale Press, 1974 (1986 reprint).
- The True Guidance, Part Two, ('False Charges against the Old Testament'), Light of Life, Austria, 1992.
- The True Guidance, Part Three, ('False Charges against the New Testament'), Light of Life, Austria, 1992.

 

 

-------------------------

 


1. Mana yang lebih dulu diciptakan, siang-malam atau matahari ?
a. Hari pertama, (Kejadian 1:3-5)
b. Pada hari ke empat, matahari baru diciptakan (Kejadian 1:14-19)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1130

 

JAWAB :

 


Cerita Kejadian bukan laporan ilmiah tentang penciptaan. Ia sekelumit pun tidak menceritakan tentang caranya Allah menciptakan, hanya bahwa yang menciptakan adalah Allah. Ia sekelumit pun tidak menceritakan tentang jangka waktu penciptaan itu; bahwa hari-hari itu lamanya bukan 24 jam seperti hari-hari manusia, itu jelas, sebab Kitab Kejadian sendiri mengatakan, bahwa hari pertama usai sebelum matahari diciptakan.

Terdapat sejumlah tanggapan tentang arti hari-hari yang disebut dalam cerita Kejadian itu, bahwa yang dimaksud dengan itu adalah abad-abad geologis, atau, bukan hari-hari penciptaan itu sendiri, melainkan hari-hari pada mana penciptaan itu dinyatakan kepada manusia. Justru tepat bila berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hari-hari itu adalah hari-hari Allah, dan bahwa sia-sialah untuk mencoba mengukurnya dengan ukuran waktu manusia. Alkitab sendiri mengatakan bahwa waktu Allah tidak sama dengan waktu manusia.


* 2 Petrus 3:8
LAI Terjemahan Baru (TB), Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari.
King James Version (KJV), But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.
Textus Receptus (TR), εν δε τουτο μη λανθανετω υμας αγαπητοι οτι μια ημερα παρα κυριω ως χιλια ετη και χιλια ετη ως ημερα μια
Transliterasi, en de touto mê lanthanetô humas agapêtoi hoti mia hêmera para kuriô hôs khilia etê kai khilia etê hôs hêmera mia"


Ada pula pandangan lain mengenai pengadaan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pandangan yang satu menyatakan bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang diciptakan pada penciptaan mula-mula yang disebut di Kejadian 1:1 dan seterusnya, tetapi bahwa pada hari keempat berubah terang benda-benda penerang itu menembus kabut dan mencapai bumi. Mungkin ada yang keberatan ketika mendengar bahwa Allah telah menjadikan dua penerang yang besar.


* Kejadian 1:16
LAI TB, Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang.
KJV, And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
Biblia Hebraic Stuttgartensia (BHS), Hebrew with vowels,
וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת־שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים אֶת־הַמָּאֹור הַגָּדֹל לְמֶמְשֶׁלֶת הַיֹּום וְאֶת־הַמָּאֹור הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה וְאֵת הַכֹּוכָבִים׃
Translit, VAYA'AS 'ELOHIM 'ET-SYENEY HAME'OROT HAGEDOLIM 'ET-HAMA'OR HAGADOL LEMEMSYELET HAYOM VE'ET-HAMA'OR HAQATON LEMEMSYELET HALAYLAH VE'ET HAKOKHAVIM


Kata yang diterjemahkan menjadikan, Ibrani ויעש - VAYA'AS (dan menjadikan) dari kata עשה - 'ASAH, belum tentu menyangkut sebuah tindakan penciptaan, karena berbeda dari kata menciptakan, Ibrani ברא - BARA' yang digunakan dalam Kejadian 1:1.


* Kejadian 1:1
LAI TB, Pada mulanya Allah menciptakan (BARA') langit dan bumi.
KJV, In the beginning God created the heaven and the earth.
Hebrew,,
בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ׃
Translit, BERE'SYIT BARA' 'ELOHIM 'ET HASYAMAYIM VE'ET HA'ARETS


Perhatikan pula ayat berikutnya:


* Kejadian 1:17
LAI TB, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi,
KJV, And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
Hebrew,
וַיִּתֵּן אֹתָם אֱלֹהִים בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם לְהָאִיר עַל־הָאָרֶץ׃
Translit, VAYITEN 'OTAM 'ELOHÏM BIRQIA' HASYAMAYIM LEHA'IR 'AL-HA'ARETS


Dikatakan bahwa Allah menaruh semuanya (Ibrani, נתן - NATAN) itu di cakrawala. Ayat ini menggunakan kata Ibrani yang biasanya diterjemahkan memberi ( NATAN), yang sering digunakan dalam pengertian mengadakan. Bila kata "NATAN" diartikan sebagai mengadakan, kita dapat menerjemahkan Kejadian 1:17, "Dan Allah mengadakan (yakni mengangkat) semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi." Jadi, ayat ini mungkin menunjuk pada pernyataan Allah mengenai fungsi benda-benda penerang dan bukan kepada penciptaannya. Kata menciptakan (Ibrani, BARA') tidak digunakan di sini.

Pandangan selanjutnya berpendapat bahwa sementara terang diciptakan pada hari pertama, terang itu dipusatkan pada matahari pada hari keempat; yakni, pada waktu Allah berfirman, benda-benda angkasa mulai bekerja sebagai penerang alam semesta.

 

 

 

2. Mana yang lebih dulu diciptakan, pohon atau manusia?
a. Pohon diciptakan sebelum manusia diciptakan (Kejadian 1:11-12, 26-27)
b. Manusia diciptakan sebelum pohon diciptakan (Kejadian 2: 4-9)


http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1131

 

JAWAB :

 


* Kejadian 1:11-12
1:11 LAI TB, Berfirmanlah Allah: "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian.
KJV, And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים תַּדְשֵׁא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיעַ זֶרַע עֵץ פְּרִי עֹשֶׂה פְּרִי לְמִינֹו אֲשֶׁר זַרְעֹו־בֹו עַל־הָאָרֶץ וַיְהִי־כֵן׃
Translit , VAYO'MER 'ELOHIM TADSYE' HA'ARETS DESYE' 'ESEV MAZRIA' ZERA' 'ETS PERI 'OSEH PERI LEMINO 'ASYER ZAR'O-VO 'AL-HA'ARETS VAYHI-KHEN

1:12 LAI TB, Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
KJV, And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good
Hebrew,
וַתֹּוצֵא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיעַ זֶרַע לְמִינֵהוּ וְעֵץ עֹשֶׂה־פְּרִי אֲשֶׁר זַרְעֹו־בֹו לְמִינֵהוּ וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טֹוב׃
Translit, VATOTSE' HA'ARETS DESYE' 'ASEV MAZRIA' ZERA' LEMINEHU VE'ETS 'OSEH-PERI 'ASYER ZAR'O-VO LEMINEHU VAYAR' 'ELOHIM KI-TOV


Penelitian Kejadian pasal 1 dan pasal 2 menunjukkan bahwa keduanya bukanlah dua tulisan yang berlainan tentang Penciptaan. Kejadian 1 adalah catatan tentang penciptaan alam semesta, dunia, dan penghuni dunia. Kejadian 2, sebaliknya, memberi rincian lebih lanjut. Pasal 2 menceritakan bagaimana manusia diciptakan, menggambarkan keadaan dan lokasi lingkungannya (Eden), mencatat ujian ketaatan -- untuk tidak memakan buah Pohon Pengetahuan tentang yang baik dan jahat --, dan menceritakan berbagai detail penciptaan Hawa. Kedua bagian ini tidak bertentangan, juga tidak berlainan, tetapi yang kedua melengkapi yang pertama, dan bersama-sama keduanya membentuk pandangan yang menyeluruh tentang luasnya Penciptaan, dengan berbagai rincian yang penting.

Dalam buku-buku modern manapun yang berisi naratif yang terus-menerus, orang akan mendapati bahwa sebuah bab tertentu akan mengacu kepada tokoh tertentu secara sambil-lalu, sementara pasal berikutnya akan membahas tokoh tersebut dan memberi rincian lebih lanjut mengenai dia. Kedua pasal, yang ditulis oleh penulis yang sama, tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Dengan cara yang semacam ini, Kejadian 2 menguraikan dan melengkapi Kejadian 1. Orang yang ingin melihat kesatuan pasal-pasal pertama dari kitab Kejadian harus membaca Kejadian pasal 1 dan kemudian melompat ke Kejadian pasal 3; ia akan melihat bahwa tidak ada persiapan untuk Kejadian pasal 3. Atau jika ia mulai dengan pasal 2, ia akan mendapati bahwa banyak hal penting tidak ada, yang diberikan hanya dalam Kejadian 1. Kejadian pasal 1 jelas merupakan bagian integral dan penting dari seluruh catatan tentang Penciptaan.

Tumbuh-tumbuhan memang diciptakan pada hari ketiga namun jika diteliti lebih lanjut, ternyata hari-hari ketiga dan keenam masing-masing mempunyai dua perbuatan penciptaan. Penciptaan "berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya; dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat." (Kejadian 2:9) jelas dilakukan pada hari keenam dan itu terjadi di taman Eden!

Kejadian 2 menguraikan dan melengkapi Kejadian 1. Kejadian pasal 1 jelas merupakan bagian integral dan penting dari seluruh catatan tentang Penciptaan.

Rangkuman Kejadian 1 dapat dilihat dalam Kejadian 2:4, "Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan...." Kata riwayat diterjemahkan dari kata Ibrani תולדות - "TOLEDOT", generasi, kelahiran, dapat digunakan ungkapan keren genealogi..., ilmu tentang keturunan 'TOLEDOT' itu bukan asal mula langit dan bumi melainkan hal-hal berikutnya, terlebih-lebih sejarah pertama dari makhluk-makhluk jasmaniah. Oleh karena itulah bagian pertama yakni Kejadian 1:1 hingga 2:3 jangan digabungkan dengan berita yang mendahuluinya, tetapi dengan berita berikutnya. Jadi yang berikut itu tidak disajikan sebagai cerita kedua dari penciptaan melainkan rincian lebih lanjut, terkadang rincian mendahului rangkuman, kadangkala sebaliknya.


Bandingkan kata TOLEDOT dalam ayat ini:


* Kejadian 5:1
LAI TB, Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuat-Nyalah dia menurut rupa Allah;
KJV, This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;
Hebrew,
זֶה סֵפֶר תֹּולְדֹת אָדָם בְּיֹום בְּרֹא אֱלֹהִים אָדָם בִּדְמוּת אֱלֹהִים עָשָׂה אֹתֹו׃
Translit, ZEH SEFER TOLEDOT 'ADAM BEYOM BERO' 'ELOHIM 'ADAM BIDMUT 'ELOHIM 'ASAH 'OTO


Apakah keturunan atau silsilah Adam baru "eksis" setelah Kejadian 5:1 atau sebelumnya? Hal yang sama juga berlaku untuk TOLEDOT Kejadian 1 dan 2.

 

 

 

3. Penciptaan Tumbuh-tumbuhan :

a. Pada hari ke-3 (Kejadian 1:11-13)

b. Setelah hari ke tujuh, (Kejadian 2:3-5, bumi masih belum ditumbuhi apapun)

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1128

 

JAWAB :

 

 

Hendaknya ayat-ayat dibaca secara lengkap. Dalam hal ini bacalah keseluruhan Kejadian 1 dan Kejadian 2.

Dan akan terangkum demikian :


KEJADIAN 1

Hari 1 : langit dan bumi diciptakan dan “Jadilah terang”.
Hari 2 : Alah menciptakan cakrawala
Hari 3 : daratan dipisahkan dengan lautan; tumbuh2an diciptakan
Hari 4 : Matahari, bulan dan bintang diciptakan
Hari 5: Binatang di lautan dan burung di udara
Hari 6 : Binatang dibumi, ternak dan binatang melata, Manusia pertama diciptakan (Adam dan Hawa)


KEJADIAN 2

Menyatakan langit dan bumi sudah diciptakan, belumada tumbuh2an di bumi, belum ada hujan, belum ada manusia. Tetapi, kabut naik dari atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Kemudian Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Kemudian barulah diciptakan Hawa.

Tidak ada kontradiksi antara Kejadian 1 dan Kejadian 2, Kejadian 1 dituliskan secara rinci tentang penjabaran 6 hari penciptaan, dari hari ke hari.

Sedangkan Kejadian 2 adalah merupakan recap/ rangkuman dan lebih memfokuskan kepada rincian tentang hari ke-6, hari dimana Adam dan Hawa diciptakan. Rangkumannya adalah pada Kejadian 2:4 “Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika TUHAN Allah menjadikan bumi dan langit,”.

Kemudian Musa menjelaskan lebih detail lagi akan penciptaan Adam dan hawa pada ayat ke 7 sampai 24 pada Kejadian pasal 2ini. Ini membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 tidak ada kontrakdiksi.

 

 

4. Siapa tercipta dahulu: Tumbuhan atau manusia ?
a. Tumbuhan dahulu (Kejadian 1:12-31)

b. Manusia dahulu (Kejadian 2:5-9)

http://www.sarapanpagi.org/bible-tidak-pernah-diubah-vt588.html#p1247

 

JAWAB :

 

 

Seperti tuduhan kontradiksi nomor 3 diatas. Hendaknya ayat-ayat dibaca secara lengkap. Dalam hal ini bacalah keseluruhan Kejadian 1 dan Kejadian 2.

Perlu dipahami, Kejadian 2 bercerita khusus tentang Taman Eden, bukan bumi secara keseluruhan.


* Kejadian 2:8-9
2:8. Selanjutnya TUHAN Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur; disitulah ditempatkan-Nya manusia yang dibentuk-Nya itu.
2:9 Lalu TUHAN Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya; dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.

 5. Mana yang lebih dulu diciptakan, hewan atau manusia?
(a) Burung diciptakan sebelum manusia diciptakan (Kejadian 1:24-27)
(b) Manusia diciptakan sebelum hewan diciptakan. (Kejadian 2:7, 19)


http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1132

 

JAWAB :

 


* Kejadian 1:24-27
1:24 LAI TB, Berfirmanlah Allah: "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian.
KJV, And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים תֹּוצֵא הָאָרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה לְמִינָהּ בְּהֵמָה וָרֶמֶשׂ וְחַיְתֹו־אֶרֶץ לְמִינָהּ וַיְהִי־כֵן׃
Translit, VAYO'MER 'ELOHIM TOTSE' HA'ARETS NEFESY KHAYAH LEMINAH BEHEMAH VAREMES VEKHAYTO-'ERETS LEMINAH VAYHI-KHEN

1:25 LAI TB, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
KJV, And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
Hebrew,
וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת־חַיַּת הָאָרֶץ לְמִינָהּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה לְמִינָהּ וְאֵת כָּל־רֶמֶשׂ הָאֲדָמָה לְמִינֵהוּ וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טֹוב׃
Translit, VAYA'AS 'ELOHIM 'ET-KHAYAT HA'ARETS LEMINAH VE'ET-HABEHEMAH LEMINAH VE'ET KOL-REMES HA'ADAMAH LEMINEHU VAYAR' 'ELOHIM KI-TOV

1:26 LAI TB, Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."
KJV, And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעֹוף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל־הָאָרֶץ וּבְכָל־הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל־הָאָרֶץ׃
Translit, VAYO'MER 'ELOHIM NA'ASEH 'ADAM BETSALMENU KIDMUTENU VEYIRDU VIDGAT HAYAM UVE'OF HASYAMAYIM UVABEHEMAH UVEKHAL-HA'ARETS UVEKHAL-HAREMES HAROMES 'AL-HA'ARETS

1:27 LAI TB, Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
KJV, So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
Hebrew,
וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת־הָאָדָם בְּצַלְמֹו בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתֹו זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם׃
Translit, VAYIVRA' 'ELOHIM 'ET-HA'ADAM BETSALMO BETSELEM 'ELOHIM BARA' 'OTO ZAKHAR UNEQEVAH BARA' 'OTAM


Penulis Islam tersebut kurang tepat mengutip ayat, burung dijadikan bersamaan dengan binatang laut pada hari kelima (Kejadian 1:20-23) sedangkan ayat-ayat di atas menceritakan tentang hewan-hewan di darat.

Telah ditanggapi sebelumnya bahwa Kejadian 2 menguraikan dan melengkapi Kejadian 1. Kejadian pasal 1 jelas merupakan bagian integral dan penting dari seluruh catatan tentang Penciptaan.

Pada hari kelima, Allah menyebabkan kumpulan air dipenuhi kehidupan dalam air dan angkasa dipenuhi burung-burung. Mengapa burung-burung dan ikan-ikan diciptakan pada hari yang sama? Para penafsir yang lebih tua menjelaskan atas dasar persamaan kedua kelompok tersebut, sirip tampak seperti sayap. Namun, mungkin disebabkan karena kenyataan bahwa Penciptaan berlangsung dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi; ikan dan burung menempati tempat yang lebih rendah pada skala kehidupan dibanding binatang-binatang darat, khususnya mamalia.

Pada hari keenam, Allah menciptakan binatang-binatang darat dan manusia. Mengapa penciptaan binatang-binatang darat dan manusia terjadi pada hari yang sama? Sebagian penafsir menjelaskan bahwa wujud manusia, rupa jasmaniahnya, berasal dari bumi sama dengan binatang; daratan muncul pada hari ketiga Penciptaan, dan sekarang pada hari ketiga dari kelompok yang kedua, yaitu hari keenam, makhluk-makhluk yang mendiami bumi dibentuk. Namun terdapat jurang yang besar antara binatang-binatang dan manusia. Salah satu alasan yang utama adalah kenyataan bahwa allah menciptakan manusia menurut rupa-Nya sendiri, menurut gambar rohani-Nya. Gambar ilahi ini rusak oleh Kejatuhan, dihancurkan oleh dosa; tetapi bila seseorang menaruh percaya kepada Kristus, ia menjadi ciptaan baru dan mengambil bagian dalam kodrat Ilahi.

 

 

 

6. Adakah lelaki dan perempuan dicipta setaraf ?
a. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan (Kejadian 1:27)

b. Allah menciptakan perempuan dari rusuk Adam (Kejadian 2:18,23)

 

http://www.sarapanpagi.org/bible-tidak-pernah-diubah-vt588.html#p1246

 

JAWAB :* Kejadian 1:27
LAI TB, Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
KJV, So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
Hebrew,
וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת־הָאָדָם בְּצַלְמֹו בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתֹו זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם׃
Translit, VAYIVRA' 'ELOHIM 'ET-HA'ADAM BETSALMO BETSELEM 'ELOHIM BARA' 'OTO ZAKHAR UNEQÊVAH BARA' 'OTAM


* Kejadian 2:18, 21-23
2:18 LAI TB, TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia."
KJV, And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֱלֹהִים לֹא־טֹוב הֱיֹות הָאָדָם לְבַדֹּו אֶעֱשֶׂהּ־לֹּו עֵזֶר כְּנֶגְדֹּו׃
Translit,VAYOMER YEHOVAH 'ELOHIM LO'-TOV HEYOT HA'ADAM LEVADO 'E'ESEH-LO' 'EZER KENEGDO

2:21 LAI TB, Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.
KJV, And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
Hebrew,
וַיַּפֵּל יְהוָה אֱלֹהִים ׀ תַּרְדֵּמָה עַל־הָאָדָם וַיִּישָׁן וַיִּקַּח אַחַת מִצַּלְעֹתָיו וַיִּסְגֹּר בָּשָׂר תַּחְתֶּנָּה׃
Translit, VAYAPEL YEHOVAH 'ELOHIM TARDEMAH 'AL-HA'ADAM VAYISHAN VAYIKAKH 'AKHAT MITSALOTAV VAYISGOR BASAR TAKHTENAH

2:22 LAI TB, Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu.
KJV, And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
Hebrew,
וַיִּבֶן יְהוָה אֱלֹהִים ׀ אֶת־הַצֵּלָע אֲשֶׁר־לָקַח מִן־הָאָדָם לְאִשָּׁה וַיְבִאֶהָ אֶל־הָאָדָם׃
Translit, VAYIVEN YEHOVAH 'ELOHIM 'ET-HATSELA 'ASYER-LAQAKH MIN-HA'ADAM LEISYAH VAYEVIEHA 'EL-HA'ADAM

2:23 LAI TB, Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki."
KJV, And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר הָאָדָם זֹאת הַפַּעַם עֶצֶם מֵעֲצָמַי וּבָשָׂר מִבְּשָׂרִי לְזֹאת יִקָּרֵא אִשָּׁה כִּי מֵאִישׁ לֻקֳחָה־זֹּאת׃
Translit, VAYOMER HA'ADAM ZOT HAPA'AM 'ETSEM MEA'TSAMAI UVASAR MIBSARI LEZOT YIQARE 'ISYAH KI ME'ISY LUQOKHAH-ZOT


Saya tidak melihat pertentangan ayat diatas :

Allah berfirman, "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja" (LO-TOV HEYOT HA'ADAM LEVADO), maka diciptakan-Nya-lah seorang perempuan, untuk menjadi penolong baginya yang sepadan ( נגד - "NEGED").


Pertama kali Adam menyebut Hawa sebagai אשה - "ISYAH" sebab ia diambil dari laki-laki (Kejadian 2:23). Dan kemudian Adam menyebutnya Hawa, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup :


* Kejadian 3:20,
LAI TB, Manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup.
KJV, And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living.
Hebrew,
וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁם אִשְׁתֹּו חַוָּה כִּי הִוא הָיְתָה אֵם כָּל־חָי׃
Translit, VAYIQRA HA'ADAM SYEM 'ISYTO KHAVAH KI HI' HAITAH 'EM KOL-KHAY


"Hawa", Ibrani: חוה - "KHAVAH", adalah sebuah "nama" (Ibrani: שם - "SYEM"). Bahasa Inggris menerjemahkannya dengan 'Eve', Yunani ευα - 'eua'.
Bahasa Indonesia menulis "Hawa" barangkali serapan dari bahasa Arab.


Hawa dibentuk dari tulang-rusuk Adam :

Allah mempunyai maksud dalam penciptaan Perempuan adalah sebagai "penolong yang sepadan". Apa maksud Allah mengambil "rusuk" ( צלע - "TSELA") bukan mengambil dari bagian kepalanya atau bagian dari kaki-nya? Jika diambil dari bagian kepala bisa jadi perempuan akan berkuasa atas Adam. Dan jika diambil dari bagian kaki, Allah tidak merancangkan perempuan sebagai tempat injakan laki-laki. Melainkan Perempuan adalah penolong yang “sepadan” bagi laki-laki. Allah sudah merencanakan sesuatu yang mulia. Allah tidak menempatkan kaum perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

 

 

 

7. Jika manusia mempunyai keturunan, berdosa atau tidak?
a. Tuhan menyuruh manusia untuk berketurunan (Kejadian 1:28)
b. Tuhan menganggap wanita yang melahirkan berdosa, sehingga anak yang lahir harus disucikan (Imamat 12: 1-8)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1133

JAWAB :

 


Alkitab mengajarkan bahwa seseorang itu sudah berdosa sejak berada di dalam rahim ibunya.


* Mazmur 51:5
LAI TB, Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
KJV, Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me.
Hebrew,
הֵן־בְּעָוֹון חֹולָלְתִּי וּבְחֵטְא יֶחֱמַתְנִי אִמִּי׃
Translit Interlinear, HEN-BE'AVON {lihatlah dalam kesalahan} KHOLALTI {aku dilahirkan} 'UVEKHETE' {dan dalam dosa} YEKHEMATNI {ia mengandungku} 'IMI {ibuku}


Meskipun kelahiran merupakan peristiwa yang menggembirakan namun kelahiran dibayangi oleh kematian. Raja Daud menulis mazmur di atas bukan mengurangi arti kebaikan ibunya. Barangkali ibunya dahulu menjadi teladan di antara para ibu, tetapi Daud berpikir akan noda yang diwarisi, dosa asali yang telah diwariskan kepadanya dan yang menjadi sebab pokok dari dosa yang menyedihkan terhadap harkat wanita, yang disadarinya dengan sedih pada waktu ia menggubah mazmurnya itu.

Disucikan dalam Imamat 12:1-8 bukanlah bermakna bahwa anak yang dilahirkan itu suci alias bebas dari dosa. Perempuan yang melahirkan disebut "TAME", najis. Semua kotoran pada saat melahirkan anak dipandang sebagai najis dan melambangkan akibat-akibat kejatuhan umat manusia. Kenajisan harus disamakan dengan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak dan kekudusan Allah. Kenajisan dapat disebabkan oleh proses menjadi orang-tua, penyakit atau kematian. Supaya mereka dapat beribadah kepada Allah maka kenajisan itu harus TAHER, ditahirkan, inilah yang dimaksud dengan disucikan di atas.

 8. Tuhan puas atau tidak dengan ciptaanNya?
a. Puas (Kejadian 1:31)
b. Kecewa (Kejadian 6:5-6)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1134

 

JAWAB:

 


* Kejadian 1:31
LAI TB, Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam.
KJV, And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.
Hebrew,
וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־כָּל־אֲשֶׁר עָשָׂה וְהִנֵּה־טֹוב מְאֹד וַיְהִי־עֶרֶב וַיְהִי־בֹקֶר יֹום הַשִּׁשִּׁי׃ פ
Translit, VAYAR' 'ELOHIM 'ET-KAL-'ASYER 'ASAH VEHINEH-TOV ME'OD VAYHI-'EREV VAYHI-VOQER YOM HASYISYI


Ayat di atas tidak menulis bahwa Allah itu puas tetapi bahwa segala yang diciptakan oleh Allah itu baik adanya. Tapi yang amat baik ini dirusakkan oleh manusia karena manusia memberontak kepada Allah. Manusia selengkapnya rusak, roh dan badannya. Jadi yang menjadikan jahat adalah manusia. Manusia diancam hukuman Allah sebagai manusia lengkap, badan dan jiwa. Orang percaya diselamatkan selengkapnya, badan dan jiwa. Badan yang rusak akan dibangkitkan sebagai badan yang tanpa dosa, "σωμα πνευματικον - sôma pneumatikon", tubuh rohaniah (1 Korintus 15:44), "σωματα επουρανια - sômata epourania", tubuh surgawi (1 Korintus 15:40).


* Kejadian 6:5-6
6:5 LAI TB, Ketika dilihat TUHAN, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata,
KJV, And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
Hebrew,
וַיַּרְא יְהוָה כִּי רַבָּה רָעַת הָאָדָם בָּאָרֶץ וְכָל־יֵצֶר מַחְשְׁבֹת לִבֹּו רַק רַע כָּל־הַיֹּום׃
Translit, VAYAR' YEHOVAH KI RABAH RA'AT HA'ADAM BA'ARETS VEKHOL-YETSER MAKHSYEVOT LIBO RAQ RA' KOL-HAYOM

6:6 LAI TB, maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya.
KJV, And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.
Hebrew,
וַיִּנָּחֶם יְהוָה כִּי־עָשָׂה אֶת־הָאָדָם בָּאָרֶץ וַיִּתְעַצֵּב אֶל־לִבֹּו׃
Translit interlinear, VAYINAKHEM {dan Dia menyesal} YEHOVAH {TUHAN} KÏ-'ASAH {karena Dia menjadikan} 'ET-HA'ADAM {manusia itu} BA'ARETS {di bumi} VAYIT'ATSEV {dan memilukan} 'EL-LIBO {hati-Nya}


Allah tidak dapat dikenal oleh manusia karena Dia sama sekali berbeda dengan manusia. Tetapi Dia berkenan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Nya. Gambar dan rupa yang diciptakan-Nya inilah yang dipakai Allah untuk menyatakan diri-Nya kepada manusia. Alkitab adalah pernyataan Allah secara anthropomorf (dengan bentuk manusiawi). Dalam Alkitab Allah dikatakan mempunyai mata, telinga, mulut, tangan.

Alkitab menulis pula bahwa Allah bersorak-sorak, dan bergirang, jemu, menyesal, dan seterusnya. Dengan demikian manusia dapat menangkap pernyataan Allah. Dengan sendirinya pula harus diingat bahwa ini semua dalam bentuk manusia dan tidak tepat dengan keadaan Allah yang sebenarnya.

Contoh lain, kita mendengar dan membaca ungkapan tangan Allah tidak kurang panjangnya untuk menolong kita. Apakah tangan Allah itu panjang sekali? Atau seberapa panjang tangan Tuhan? Tentu saja ini adalah salah bentuk gaya bahasa anthropomorf.

Bahasa Ibrani menggunakan kata נחם - 'NAKHAM' yang diterjemahkan dengan menyesal. Makna kata ini sebenarnya cukup luas yakni bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah ternyata tidak terlaksana, hal itu tidak menyenangkan dan menghibur-NYA.

Bayangkanlah, bagaimana jika seandainya manusia berbuat sesuai dengan kehendak-Nya, menuruti hukum-hukum-Nya? Apakah Allah merasa gembira?

Bayangkan pula sebaliknya, bagaimana jika seandainya manusia berbuat dosa, melanggar hukum dan perintah Allah? Apakah Allah merasa marah, kesal, dan sebagainya? Inilah yang digambarkan dengan kata Ibrani NAKHAM.

 

 

9. Tuhan dikenal sebagai The Lord/Yahweh/Yehova pada era Musa atau sebelumnya?
a. Jauh sebelum era Musa (Kejadian 2:4, 4:26, 12:8, 22:14-16, 26: 25)
b. Tuhan baru menyatakan diriNya kepada Musa, dan sebelumnya belum dikenal (Keluaran 6: 2-3)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1135


JAWAB :

 


Agaknya memang sulit dimengerti jika Keluaran 6:2 diartikan secara harfiah. mengingat kata יהוה – "YHVH" bukanlah pertama kali dinyatakan kepada Musa, tetapi sudah dikenal jauh sebelumnya.


* Kejadian 4:1
LAI TB, Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, isterinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain; maka kata perempuan itu: "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN."
KJV, And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.
Hebrew,
וְהָאָדָם יָדַע אֶת־חַוָּה אִשְׁתֹּו וַתַּהַר וַתֵּלֶד אֶת־קַיִן וַתֹּאמֶר קָנִיתִי אִישׁ אֶת־יְהוָה׃
Translit, VEHA'ADAM YADA 'ET-KHAVAH 'ISYTO VATAHAR VATELED 'ET-QAYIN VATOMER QANITI 'ISY 'ET-YEHOVAH


* Kejadian 4:26
LAI TB, Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama TUHAN.
KJV, And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD.
Hebrew,
וּלְשֵׁת גַּם־הוּא יֻלַּד־בֵּן וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמֹו אֱנֹושׁ אָז הוּחַל לִקְרֹא בְּשֵׁם יְהוָה׃ פ
Translit, ULESHET GAM-HU YULAD-BEN VAYIQRA 'ET-SYEMO 'ENOSYI 'AZ HUKHAL LIKRO BESYEM YEHOVAH


* Kejadian 26:25
LAI TB, Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama TUHAN. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ.
KJV, And he builded an altar there, and called upon the name of the LORD, and pitched his tent there: and there Isaac's servants digged a well.
Hebrew,
וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ וַיִּקְרָא בְּשֵׁם יְהוָה וַיֶּט־שָׁם אָהֳלֹו וַיִּכְרוּ־שָׁם עַבְדֵי־יִצְחָק בְּאֵר׃
Translit, VAYIVEN SYAM MIZBE'AKH VAYIQRA BE'SYEM YEHOVAH VAYETO-SYAM 'AHOLO VAYIKHRU-SYAM 'AVDEY-YITSKHAQ BE'ER


Kata יהוה – "YHVH" juga dijumpai pada nama orang dan nama tempat, sebelum era Musa , ada beberapa nama yang dihubungkan dengan יה - YAH dan יהוה – "YHVH":


[1] Tanah dan gunung Moria, Ibrani: מריה - "MORIYAH", dari ראה - RAAH, "melihat" dan "YAH", bentuk singkat dari "YHVH".


* Kejadian 22:2
LAI TB, Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu."
KJV, And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר קַח־נָא אֶת־בִּנְךָ אֶת־יְחִידְךָ אֲשֶׁר־אָהַבְתָּ אֶת־יִצְחָק וְלֶךְ־לְךָ אֶל־אֶרֶץ הַמֹּרִיָּה וְהַעֲלֵהוּ שָׁם לְעֹלָה עַל אַחַד הֶהָרִים אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיךָ׃
Translit, VAYOMER QAKH-NA 'ET-BINKHA 'ET-YEKHIDKHA 'ASYER-'AHAVTA 'ET-YITSKHAQ VELEKH-LEKHA 'EL-'ERETS HAMORIYAH VEHA'ALEHU SYAM LE'OLAH 'AL AKHAD HEHARIM 'ASYER 'OMAR 'ELEIKHA

[2] "TUHAN menyediakan" (Kejadian 22:14), Ibrani: יהוה יראה - YEHOVAH (baca 'ADONAY) YIREH, nama simbolik yang diberikan oleh Abraham kepada gunung Moria.


* Kejadian 22:14
LAI TB, Dan Abraham menamai tempat itu: "TUHAN menyediakan"; sebab itu sampai sekarang dikatakan orang: "Di atas gunung TUHAN, akan disediakan."
KJV, And Abraham called the name of that place Jehovahjireh: as it is said to this day, In the mount of the LORD it shall be seen.
NIV, So Abraham called that place The LORD Will Provide. And to this day it is said, "On the mountain of the LORD it will be provided."
Hebrew,
וַיִּקְרָא אַבְרָהָם שֵֽׁם־הַמָּקֹום הַהוּא יְהוָה ׀ יִרְאֶה אֲשֶׁר יֵאָמֵר הַיֹּום בְּהַר יְהוָה יֵרָאֶֽה׃
Translit, VAYIQRA AVRAHAM SYEM-HAMAKOM HAHU YEHOVAH YIREH ASYER YE'AMER HAYOM BEHAR YEHOVAH YERA'EH

[3] Yokebet, ibu Musa, (Ibrani: יוכבד - "YOKHEVED" atau "YOKHEBED") dari יהוה – "YHVH" dan כבד - "KAVAD", "kemuliaan".


* Keluaran 6:20
LAI TB, Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi isterinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram seratus tiga puluh tujuh tahun.
KJV, And Amram took him Jochebed his father's sister to wife; and she bare him Aaron and Moses: and the years of the life of Amram were an hundred and thirty and seven years.
Hebrew,
וַיִּקַּח עַמְרָם אֶת־יֹוכֶבֶד דֹּדָתֹו לֹו לְאִשָּׁה וַתֵּלֶד לֹו אֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־מֹשֶׁה וּשְׁנֵי חַיֵּי עַמְרָם שֶׁבַע וּשְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה׃
Translit, VAYIQAKH 'AMRAM 'ET-YOKHEVED DODATO LO LE'ISYAH VATELED LO 'ET-'AHARON VE'ET-MOSYEH USYENEY KHAYEI 'AMRAM SYEVA USYELOSYIM UME'AT SYANAH


Nama ibu Musa, יוכבד - "YOKHEVED", adalah bentuk singkat dari kata יהוה – "YHVH" plus כבד - "KAVAD" atau "KAVED" , menghormati, memuliakan;
Sehingga nama ibu Musa itu berarti "YHVH adalah kemuliaan".


Bagaimana orang-orang sebelum Musa diatas bisa memanggil nama יהוה [/SIZE]– "YHVH" sedangkan nama YHVH baru dinyatakan di era Musa?

Musa tentu tidak akan sembarangan menulis kata itu di sana jika tidak ada pengilhaman oleh Roh Kudus. Untuk itu mari kita perhatikan ayatnya dan kita mengerti konteksnya secara keseluruhan dengan merujuk ayat sebelum dan sesudahnya :


* Keluaran 6:2
LAI TB, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi dengan nama-Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri.
6:3 KJV, And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them.
Hebrew,
וָאֵרָא אֶל־אַבְרָהָם אֶל־יִצְחָק וְאֶל־יַעֲקֹב בְּאֵל שַׁדָּי וּשְׁמִי יְהוָה לֹא נֹודַעְתִּי לָהֶם׃
Translit, VA'ERA 'EL-'AVRAHAM 'EL-YITSKHAQ VE'EL-YA'AQOV BE'EL SYADAY USHEMI YEHOVAH LO' NODATI LAHEM


Nama "YHVH" (TUHAN) tidak dikenal oleh para leluhur Israel?
Tetapi itu belum tentu merupakan arti dari pernyataan ini. Allah belum menyatakan diri dengan sifat "YHVH" kepada Abraham, sebagaimana akan dilakukanNya terhadap Israel saat ini. Selaku YHVH, Allah sekarang akan menebus bangsa Israel (ayat 5) :


* Keluaran 6:5
Sebab itu katakanlah kepada orang Israel: Akulah TUHAN, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat.Allah akan mengadopsi mereka sebagai umatNya :


* Keluaran 6:6
Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir.Dan Allah akan membawa mereka ke negeri yang dijanjikan :


* Keluaran 6:7
Dan Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu; Akulah TUHAN."Melalui hal-hal itulah mereka akan mengenal SIFAT ALLAH yang berfirman "Akulah TUHAN" (ayat 1)


* Keluaran 6:1
LAI TB, Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: "Akulah TUHAN
6:2 KJV, And God spake unto Moses, and said unto him, I am the LORD:
Hebrew,
וידבר אלהים אל־משה ויאמר אליו אני יהוה׃
Translit, VAYEDABER 'ELOHIM 'EL-MOSYEH VAYOMER ELAV 'ANI YEHOVAH (baca 'ADONAY)


Itulah yang dimaksud dalam Keluaran 6:2, bahwa saat itulah Allah menyatakan dirinya baik namaNya maupun sifat-sifatnya kepada Israel secara khusus, lebih dari kepada para leluhur mereka.

 

 

10. Waktu Adam memakan buah larangan, seharusnya pada hari itu Adam mati atau tidak?
a. Tuhan melarang Adam memakan buah larangan, jika dilanggar maka Adam akan mati hari itu juga (Kejadian 2:17)
b. Adam memakan buah larangan itu, dan tetap hidup selama 930 tahun (Kejadian 5: 5)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1136

 

JAWAB :

 

 

Alkitab menggambarkan kematian dalam tiga bentuk, yaitu :

1. Mati secara fisik, yang ditandai dengan berakhirnya kehidupan.
2. Mati secara roh, yang ditandai dengan terputusnya hubungan dengan Allah.
3. Kematian kekal, yaitu didalam neraka.

Mati yang dibicarakan dalam Kejadian 2:17 adalah kematian nomor 2, yaitu terpisah dari Allah, sedangkan kematian dalam Kejadian 5:5 adalah kematian yang pertama, yaitu matis ecara fisik yang diakhiri dengan berakhirnya kehidupan di dunia ini.

Bahasa Indonesia sendiri mencatat makna beragam: hilang nyawa, tidak hidup lagi, padam, buntu, tidak digunakan, tidak bergerak, diam atau berhenti, tidak ada kegiatan.

Seperti kekeliruan kebanyakan para Muslim, Shabbir pun melihat hal diatas sebagai kontradiksi karena ia tidak memahami pengertian mati secara rohani yang artinya terpisah total dari Allah, karena dia tidak menyadari bahwa Adam memiliki hubungan langsung dengan Allah yang dimulai sejak pertama kali tinggal di Taman Eden. Padahal pemisahan rohani (yaitu kemayian rohani jelas-jelas ditunjukkan dalam kejadian pasal 3 ketika Adam diusir dari Taman Eden dan jauh dari hadirat Allah.


* Kejadian 2:17
LAI TB, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
KJV, But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
Hebrew,
וּמֵעֵץ הַדַּעַת טֹוב וָרָע לֹא תֹאכַל מִמֶּנּוּ כִּי בְּיֹום אֲכָלְךָ מִמֶּנּוּ מֹות תָּמֽוּת׃
Translit, UME'ETS HADA'AT TOV VARA' LO' TO'KHAL MIMENU KI BEYOM 'AKHALKHA MIMENU MOT TAMUT


Pohon pengetahuan 'ETS HADA'AT sebagai pusat pencobaan, tertanam pada jalan Adam yang menuju ke pohon hidup, yaitu meterai sakramental bagi kebahagiaan sempurna yang ditawarkan. Pastilah engkau mati, MOT TAMUT, sekalipun tujuan yang benar dari pencobaan itu adalah hidup, namun hukum perjanjian Allah itu menempatkan Adam, seperti halnya dengan Israel di kemudian hari, di hadapan hidup dan kebaikan, maut dan kejahatan.


* Ulangan 30:15-18

30:15 LAI TB, Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan,
KJV, See, I have set before thee this day life and good, and death and evil;
Hebrew,
רְאֵה נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַיֹּום אֶת־הַֽחַיִּים וְאֶת־הַטֹּוב וְאֶת־הַמָּוֶת וְאֶת־הָרָֽע׃
Translit, RE'EH NATATI LEFANEYKHA HAYOM 'ET-HAKHAYÏM VE'ET-HATOV VE'ET-HAMAVET VE'ET-HARA'

30:16 LAI TB, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan-Nya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh TUHAN, Allahmu, di negeri ke mana engkau masuk untuk mendudukinya.
KJV, In that I command thee this day to love the LORD thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the LORD thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it.
Hebrew,
אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיֹּום לְאַהֲבָה אֶת־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בִּדְרָכָיו וְלִשְׁמֹר מִצְוֹתָיו וְחֻקֹּתָיו וּמִשְׁפָּטָיו וְחָיִיתָ וְרָבִיתָ וּבֵֽרַכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בָּאָרֶץ אֲשֶׁר־אַתָּה בָא־שָׁמָּה לְרִשְׁתָּֽהּ׃
Translit, 'ASYER 'ANOKHI METSAVEKHA HAYOM LE'AHAVAH 'ET-YEHOVAH 'ELOHEYKHA LALEKHET BIDRAKHAV VELISYMOR MITSVOTAV VEKHUQOTAV UMISYPATAV VEKHÂYITA VERAVITA UVERAKHKHA YEHOVAH 'ELOHEYKHA BA'ARETS 'ASYER-'ATAH VA'-SYAMAH LERISYTAH

30:17 LAI TB, Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada allah lain dan beribadah kepadanya,
KJV, But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship other gods, and serve them;
Hebrew,
וְאִם־יִפְנֶה לְבָבְךָ וְלֹא תִשְׁמָע וְנִדַּחְתָּ וְהִֽשְׁתַּחֲוִיתָ לֵאלֹהִים אֲחֵרִים וַעֲבַדְתָּֽם׃
Translit, VE'IM-YIFNEH LEVAVKHA VELO' TISYMA' VENIDAKHTA VEHISYTAKHAVITA LE'LOHIM 'AKHERIM VA'AVADTAM

30:18 LAI TB, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa; tidak akan lanjut umurmu di tanah, ke mana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya."
KJV, I denounce unto you this day, that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land, whither thou passest over Jordan to go to possess it.
Hebrew,
הִגַּדְתִּי לָכֶם הַיֹּום כִּי אָבֹד תֹּאבֵדוּן לֹא־תַאֲרִיכֻן יָמִים עַל־הָאֲדָמָה אֲשֶׁר אַתָּה עֹבֵר אֶת־הַיַּרְדֵּן לָבֹא שָׁמָּה לְרִשְׁתָּֽהּ׃
Translit, HIGADTI LAKHEM HAYOM KI 'AVOD TO'VEDUN LO'-TA'ARIKHUN YAMIM 'AL-HA'ADAMAH 'ASYER 'ATAH 'OVER 'ET-HAYARDEN LAVO' SYAMAH LERISYTAH


* Kejadian 3:4,
LAI TB, Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: 'Sekali-kali kamu tidak akan mati,'"
KJV, And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:
Hebrew,
וַיֹּאמֶר הַנָּחָשׁ אֶל־הָֽאִשָּׁה לֹֽא־מֹות תְּמֻתֽוּן׃
Translit, VAYO'MER HANAKHASY 'EL-HA'ISYAH LO'-MOT TEMUTUN


Semula Iblis dalam wujud ular menantang penetapan-penetapan hukum perjanjian, yaitu kaidah Allah bagi hidup sekarang ini; sekarang ia mempertentangkan hukuman-hukumannya, yaitu penafsiran Allah tentang masa depan.

Semua manusia, yang percaya dan yang tidak percaya, akan mati. Akan tetapi, kata mati di dalam Alkitab, memiliki lebih dari satu arti. Penting untuk mengerti hubungan orang percaya dengan berbagai arti kematian.

Pasal-pasal Kejadian 2:1-3:24 mengajarkan bahwa kematian memasuki dunia karena dosa. Orang-tua pertama kita diciptakan dengan kemampuan untuk hidup selama-lamanya; ketika mereka tidak menaati perintah Allah, mereka dijatuhi hukuman atas dosa itu, yaitu kematian.

Adam dan Hawa tunduk kepada kematian jasmaniah. Allah telah menempatkan pohon kehidupan di tengah taman Eden agar dengan terus-menerus memakan buahnya umat manusia tidak akan pernah mati. Tetapi setelah Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Allah mengatakan, engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sekalipun mereka tidak mati secara jasmaniah pada hari mereka memakan buah itu, mereka kini tunduk pada hukum kematian sebagai akibat dari kutukan Allah.

Adam dan Hawa juga mati secara moral. Allah mengingatkan Adam bahwa ketika ia makan buah yang terlarang itu, ia pasti akan mati. Peringatan itu sangat serius. Sekalipun Adam dan Hawa tidak mati secara jasmaniah pada hari itu, mereka mati secara moral, yaitu tabiat mereka menjadi berdosa. Sejak Adam dan Hawa, semua orang dilahirkan dengan tabiat berdosa, yaitu suatu keinginan bawaan untuk mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan Allah atau orang lain.

Adam dan Hawa juga mati secara rohani ketika mereka tidak taat kepada Allah, yaitu hubungan intim mereka yang dahulu dengan Allah menjadi rusak. Mereka tidak lagi mengharapkan saat-saat berjalan dan berbincang-bincang dengan Allah di taman; sebaliknya mereka bersembunyi dari hadapan-Nya. Di bagian lainnya, Alkitab mengajarkan bahwa terlepas dari Kristus, semua orang terasing dari Allah dan dari hidup di dalam-Nya; mereka mati secara rohani.

Akhirnya, kematian sebagai akibat dosa mencakup kematian kekal. Hidup kekal seharusnya menjadi akibat ketaatan Adam dan Hawa; sebaliknya, prinsip kematian kekal telah diberlakukan. Kematian kekal adalah hukuman dan pemisahan kekal dari Allah sebagai akibat ketidaktaatan, yaitu menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-Nya.

Dalam keimanan Kristiani, satu-satunya cara untuk lolos dari semua aspek kematian rohani ini ialah melalui Yesus Kristus yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dengan kematian-Nya Ia mendamaikan kita dengan Allah, sehingga memutarbalikkan pemisahan dan pengasingan rohani yang dihasilkan dosa. Oleh kebangkitan-Nya, Ia mengalahkan dan mematahkan kuasa Iblis, dosa, dan kematian jasmaniah. Umat Allah di Perjanjian Lama sudah bersaksi bahwa orang percaya tidak akan selamanya tinggal di dalam kubur.

Sekalipun orang percaya di dalam Kristus memiliki jaminan hidup kebangkitan, mereka masih harus mengalami kematian jasmaniah. Tetapi orang percaya menghadapi kematian dengan sikap yang berbeda dari orang tidak percaya.


Sekedar tambahan, bahwa orang yang belum mati tetapi akan mati pun disebut mati di dalam Alkitab, misalnya:


* Zakharia 11:9
LAI TB, Lalu aku berkata: 'Aku tidak mau lagi menggembalakan kamu; yang hendak mati, biarlah mati; yang hendak lenyap, biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya!'"
KJV, Then said I, I will not feed you: that that dieth, let it die; and that that is to be cut off, let it be cut off; and let the rest eat every one the flesh of another.
Hebrew,
וָאֹמַר לֹא אֶרְעֶה אֶתְכֶם הַמֵּתָה תָמוּת וְהַנִּכְחֶדֶת תִּכָּחֵד וְהַנִּשְׁאָרֹות תֹּאכַלְנָה אִשָּׁה אֶת־בְּשַׂר רְעוּתָֽהּ׃
Translit, VA'OMAR LO' 'ER'EH 'ETKHEM HAMETAH TAMUT VEHANIKHKHEDET TIKAKHED VEHANISY'ÂROT TO'KHALNAH 'ISYAH 'ET-BESAR RE'UTAH


"HAMETAH TAMUT", harfiah orang mati itu mati diterjemahkan "yang hendak mati, biarlah mati padahal yang disebut orang mati itu belum mati tetapi akan mati. Kehancuran suatu bangsa pun menggunakan kata Ibrani MUT ini misalnya Amos 2:2 menulis bahwa Moab akan mati di dalam kegaduhan. Thus, makna mati di dalam Alkitab tidak semata-mata berhubungan dengan kematian fisik belaka.

 

 

 

11. Tuhan maha melihat atau tidak?
a. Tuhan mencari dan bertanya lokasi seseorang (Kejadian 3:8-10, 4:9)
b. Tuhan dapat melihat semuanya dan tidak ada yang tersembunyi dari penglihatannya. (Amsal 15: 3, Yeremia 16: 17, 23: 24-25, Ibrani 4:13)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1138

JAWAB :

* Kejadian 3:9
LAI TB, Tetapi TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: "Di manakah engkau?"
KJV, And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?
Hebrew,
וַיִּקְרָא יְהוָה אֱלֹהִים אֶל־הָאָדָם וַיֹּאמֶר לֹו אַיֶּכָּה׃
Translit, VAYIQRA' YEHOVAH 'ELOHIM 'EL-HA'ADAM VAYO'MER LO 'AYEKAH


Allah jelas mengetahui Adam bersembunyi di mana, namun Dia menghendaki jawaban atau pengakuan dari Adam sendiri. Allah melihat segala-galanya. Hal yang sama dapat dijumpai dalam peristiwa Kain-Habel. Dia bertanya kepada Kain, "Dimanakah Habel" tidak berarti bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan Kain melainkan Kain menyembunyikan bukti dosanya. Allah menghendaki pengakuan yang sesungguhnya dari Kain namun dengan pengakuan semu akan suatu dosa kelalaian, Kain berusaha menutupi dosa perbuatannya.


-----


Tafsiran lain :

Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah bertanya kepada Adam :
"Adam, dimanakah engkau.....?"

Allah tentu tahu bahwa Adam bersembunyi di semak-semak, karena Ia Maha Tahu.
Pertanyaan ini diungkapkanNya karena Allah sedih....., sebab Allah yang Kudus itu tidak lagi dapat berhubungan dengan manusia seperti dulu. Karena manusia telah jatuh dalam dosa.
Ini adalah suatu ungkapan yang mempunyai arti sangat dalam, bahwa Allah sungguh berduka.
Allah yang suci itu dan tidak dapat berkompromi dengan dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan tak lepas dari hukuman Allah. Hukuman ini diberikan bukan karena Allah itu kejam, melainkan Allah itu Maha Adil (Yesaya 24:16). Allah yang Maha Adil selalu menghukum yang bersalah seperti tertulis : "upah dosa adalah maut" (Roma 6:23).
Amin.

 

 

 

12. Bisa sembunyikah manusia dari hadapan Tuhan? Kasus Adam
a. Manusia dapat pergi dari hadapan Tuhan (Kejadian 3:8, 4:16)
b. Setiap orang tidak dapat sembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan memenuhi langit dan bumi. (Yeremia 23: 23-24)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1139

JAWAB :

 

Adam dan Hawa menganggap bahwa mereka dapat pergi dari hadapan Allah dengan bersembunyi, tentu saja hal itu hanyalah anggapan manusia itu sendiri. Ungkapan Kain pergi dari hadapan TUHAN (Kejadian 4:16) berarti Kain pergi dari tempat TUHAN berbicara dengannya bandingkan dengan ayat di bawah ini:


* Yeremia 23:39
LAI TB, maka sesungguhnya, Aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapan-Ku, kamu serta kota yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu.
KJV, Therefore, behold, I, even I, will utterly forget you, and I will forsake you, and the city that I gave you and your fathers, and cast you out of my presence:
Hebrew,
לָכֵן הִנְנִי וְנָשִׁיתִי אֶתְכֶם נָשֹׁא וְנָטַשְׁתִּי אֶתְכֶם וְאֶת־הָעִיר אֲשֶׁר נָתַתִּי לָכֶם וְלַאֲבֹותֵיכֶם מֵעַל פָּנָי׃
Translit, LÂKHEN HINENI VENASYITI 'ETKHEM NASYO' VENATASYTI 'ETKHEM VE'ET-HA'IR 'ASYER NATATI LAKHEM VELA'AVOTEYKHEM ME'AL PANAY


 

 

13. Tuhan salah dalam batasan usia :

a. 120 tahun (Kejadian 6:3)

b. Adam hidup selama 930 tahun (Kejadian 5:3-5). Nuh hidup selama 950 tahun (Kejadian 9:29).

Tuduhan selengkapnya :

a. Tuhan membatasi umur manusia hanya 120 tahun saja "Berfirman Tuhan: "Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja" (Kejadian 6:3). "Maka berkatalah TUHAN,'Aku tidak memperkenankan manusia hidup selama-lamanya; mereka mahluk fana, yang harus mati. Mulai sekarang umur mereka tidak akan melebihi 120 tahun" (Kejadian 6:3, Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari).

b. Batasan usia dari Tuhan itu salah besar, karena banyak orang yang usianya melebihi 120 tahun. Adam hidup selama 930 tahun (Kej. 5:3-5), Set hidup selama 912 tahun (Kej. 5:6-8), Enos hidup selama 905 tahun (Kej.9-11), Keenam hidup selama 9 1 0 tahun (Kej. 5:12-14), Mahalaleel hidup selama 895 tahun (Kej. 5:15-17), Yared hidup selama 962 tahun (Kej. 5:18-20), Henokh hidup selama 365 tahun (Kej. 5:21-23), Metusalah hidup selama 969 tahun (Kej. 5:25-27), Lamekh hidup selama 777 tahun (Kej. 5:28-32), Nuh hidup selama 950 tahun (Kej. 9:29), Sem hidup selama 600 tahun (Kej. 11: 10-11), Arpakhsad hidup selama 438 tahun (Kej. 11:12-13), Selah hidup selama 433 tahun (Kej. ll: 14-15), Eber hidup selama 464 tahun (Kej. ll:16-17). Peleg hidup selama 239 tahun (Kej. ll:18-19), Rehu hidup selama 239 tahun (Kej.11: 22-21), Serug hidup selama 230 tahun (Kej. 11: 24-25), Sara hidup selama 127 tahun (Kej. 23: 1-2), Ismael hidup selama 137 tahun (Kej. 25:17), Nahor hidup selama 148 tahun (Kej. ll: 24-25), Yakub hidup selama 147 tahun (Kej. 47: 28), Lewi hidup selama 137 tahun (Kej. 6:15), Kehat hidup selama 133 tahun (Kej. 6:19), Harun hidup selama 123 tahun (BH 33:39), Ayub hidup selama 140 tahun (Ayub. 42: 16-17).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1119

 

JAWAB :


Penuduh menganggap penyataan ini bertentangan dengan usia orang-orang yang pada waktu itu yang mencapai usia lebih dari 120 tahun seperti yang disebutkan dalam Kejadian 11:12-16.

120 tahun usia yang disebutkan Allah dalam Kejadian 6:3 tidak mungkin berbicara batas usia manusia sementara orang-orang lebih tua umurnya disebutkan dalam Kitab kejadian yang sama (malahan dalam pasal-pasal yang berdekatan, termasuk nuh sendiri). Angka itu lebih ditujukan untuk jangka waktu yang diberikan Allah , yaitu selama 120tahun sebelum air bah betul-betul didatangkan. Itulah jangka waktu peringatan kepada Nuh, seperti yang kita baca dalam :


* 1 Petrus 3:20
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu delapan orang, yang diselamatkan oleh air bah itu.Dengan demikian, ayat dalam Kejadian 6:3 akan selaras dengan Kejadian pasal 11. Untuk lebih jelasnya, mari kita teliti ayat dalam Kejadian 6:3 sebagai berikut :


* Kejadian 6:3,
LAI TB, Berfirmanlah TUHAN: "Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal [?] di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja."
KJV, And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר יְהוָה לֹא־יָדֹון רוּחִי בָאָדָם לְעֹלָם בְּשַׁגַּם הוּא בָשָׂר וְהָיוּ יָמָיו מֵאָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה׃
Translit, VAYO'MER YEHOVAH (baca 'ADONAY) LO'-YADON RUKHI VA'ADAM LE'OLAM BESYAGAM HU' VASAR VEHAYU YAMAV ME'AH VE'ESRIM SYANAH


Sengaja saya bubuhkan tanda tanya [?] untuk penerjemahan LAI tidak akan selama-lamanya tinggal. Kata Ibrani di sana adalah לא־ידון - LO'-YADON, לא - LO' artinya tidak sedangkan ידון - YADON berasal dari kata דין - DIN atau DUN yang artinya menghakimi, mengadili, berkelahi, bergulat, BUKAN BERARTI TINGGAL ATAU BERDIAM DI DALAM .

Kata ini dalam Alkitab LAI ditemui di Kejadian 6:3 seperti di atas, namun dalam ayat lain diterjemahkan menghukum (Kejadian 15:14; Mazmur 110:6); mengadili (Kejadian 30:6; 49:16; Ulangan 32:36; 1 Samuel 2:10; Ayub 36:31; Mazmur 7:8; 9:8; 50:4; 54:1; 72:2; 96:10; 135:14); berbantah-bantah (2 Samuel 19:9), dan lain-lain, oleh karena itulah saya membubuhkan tanda tanya atas terjemahan LAI di atas.

Kejadian 6:3 ini berbicara tentang penghakiman dan pengadilan Allah atas kejahatan manusia, bukan tentang usia manusia. Allah memperpanjang hari-hari (Ibrani יום - YOM) penghakiman dan pengadilan-NYA selama 120 tahun menjelang air bah yang membinasakan bumi. Perhatikan bahwa Alkitab menulis ימיו - YAMAV dari YOM (hari) dan suffix pronomina ו - "VAV" (-nya) yang secara harfiah bermakna hari-harinya, bukan umurnya. Kata umur dalam bahasa Ibrani biasanya diterjemahkan dari kata בן - BEN yang juga berarti anak laki-laki.


Contoh:


* Keluaran 7:7
LAI TB, Adapun Musa delapan puluh tahun umurnya dan Harun delapan puluh tiga tahun, ketika mereka berbicara kepada Firaun.
KJV, And Moses was fourscore years old, and Aaron fourscore and three years old, when they spake unto Pharaoh.
Hebrew,
וּמֹשֶׁה בֶּן־שְׁמֹנִים שָׁנָה וְאַהֲרֹן בֶּן־שָׁלֹשׁ וּשְׁמֹנִים שָׁנָה בְּדַבְּרָם אֶל־פַּרְעֹה׃ פ
Translit, UMOSYEH BEN-SYEMONIM SYANAH VE'AHARON BEN-SYALOSY USYEMONIM SYANAH BEDABERÂM 'EL-PAR'OH


Selanjutnya, bandingkan dengan Kejadian 5:32, Nuh berusia 500 tahun tatkala memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Ketiga anak ini bukan kembar melainkan dilahirkan beda tahun yang kalau dijumlah dapat saja mencapai angka 20 tahun. Kemudian Kejadian 7:6, Nuh berusia 600 tahun tatkala air bah datang meliputi bumi, ada selang waktu 100 tahun plus selang waktu antara ketiga anak Nuh ini lahir. Jadi 120 tahun itu adalah selang waktu tindakan Allah menghakimi, mengadili (Ibrani, דין - DIN atau DUN) sejak DIA mengucapkan firman-NYA.

 

 

 

 

14. Berapa pasang hewan yang harus dibawa ke atas bahtera Nuh?
a. Satu pasang dari segala hewan tanpa kecuali (Kejadian 6:19-22, 7:8-9, 7:14-16)
b. Tujuh pasang dari segala hewan yang tidak haram dan sepasang dari segala hewan yang haram (Kejadian 7:2-5)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1140

 

 

JAWAB :

 


Inilah contoh pertanyaan yang aneh. Jelas sekali penuduh telah salah mengutip ayat dalam Kitab Kejadian Pasal 6 yang tidak menyebutkan bilangan apapun untuk jenis binatang yang "tidak haram". Sedangkan Pasal 7 secara khusus memisahkan antara binatang yang haram dan "tidak haram".


* Kejadian 6:19-20
6:19 LAI TB, Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau; jantan dan betina harus kaubawa.
KJV, And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female.
Hebrew,
וּמִכָּל־הָחַי מִכָּל־בָּשָׂר שְׁנַיִם מִכֹּל תָּבִיא אֶל־הַתֵּבָה לְהַחֲיֹת אִתָּךְ זָכָר וּנְקֵבָה יִהְיוּ׃
Translit, UMIKAL-HAKHAY MIKOL-BASAR SYENAYIM MIKOL TAVI' 'EL-HATEVÂH LEHAKHAYOT 'ITAKH ZAKHAR UNEQEVAH YIHYU

6:20 LAI TB, Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya.
KJV, Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive.
Hebrew,
מֵהָעֹוף לְמִינֵהוּ וּמִן־הַבְּהֵמָה לְמִינָהּ מִכֹּל רֶמֶשׂ הָאֲדָמָה לְמִינֵהוּ שְׁנַיִם מִכֹּל יָבֹאוּ אֵלֶיךָ לְהַחֲיֹות׃
Translit, MEHA'OF LEMINEHU UMIN-HABEHEMAH LEMINAH MIKOL REMES HA'ADAMAH LEMINEHU SYENAYIM MIKOL YAVO'U 'ELEYKHA LEHAKHAYOT


Satu pasang (Ibrani "SYENAYIM", harfiah dua); "ZAKHAR UNEQEVAH YIHYU", yaitu jantan dan betina, ayat ini belum menunjukkan jumlah, hanya membedakan kelamin.


Kejadian 7:2 menyebutkan bahwa Nuh harus membawa 7 pasang binatang yang "tidak haram" dan satu pasang untuk binatang "haram" yang mana saja. Mengapa dalam pertanyaannya Shabbir tidak menyebutkan bagian akhir dari ayat diatas yang menunjukkan satu pasang binatang? Jelas bahwa tidak ada pertentangan diantara kedua ayat yang dipertanyakan. Masalahnya terletak pada pertanyaan Shabbir itu sendiri.

Shabbir sendiri berusaha memberikan dukungan atas argumennya dengan menyebutkan bahwa dalam Kejadian 7:8-9 telah membuktikan masuknya binatang-binatang tersbeut ke dalam bahtera secara sepasang-sepasang. Namun perlu diperhatikan bahwa ayat ini tidak bicara mengenai sepasang-sepasang binatang yang masuk kedalam bahtera, melainkan hanya menyebutkan bahwa pasangan binatang yang tidak haram dan yang haram, atau burung-burung dab semua makhluk yang masuk ke dalam bahtera jantan dan betina.


* Kejadian 7:2-3
7:2 LAI TB, Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kauambil tujuh pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram satu pasang, jantan dan betinanya;
KJV, every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.
Hebrew,
מִכֹּל הַבְּהֵמָה הַטְּהֹורָה תִּקַּח־לְךָ שִׁבְעָה שִׁבְעָה אִישׁ וְאִשְׁתֹּו וּמִן־הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר לֹא טְהֹרָה הִוא שְׁנַיִם אִישׁ וְאִשְׁתֹּו׃
Translit, MIKOL HABEHEMAH HATEHORAH TIQAKH-LEKHA SYIV'AH {tujuh} SYIV'AH {tujuh} 'ISY VE'ISYTO {pasangan, "suami-istri"} UMIN-HABEHEMAH 'ASYER LO' TEHORAH HIV' SYENAYIM 'ISY VE'ISYTO

7:3 LAI TB, juga dari burung-burung di udara tujuh pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi.
KJV, Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.
Hebrew,
גַּם מֵעֹוף הַשָּׁמַיִם שִׁבְעָה שִׁבְעָה זָכָר וּנְקֵבָה לְחַיֹּות זֶרַע עַל־פְּנֵי כָל־הָאָרֶץ׃
Translit, GAM ME'OF HASYAMAYIM SYIV'AH {tujuh} SYIV'AH {tujuh} ZAKHAR {jantan} UNEQEVAH {dan betina} LEKHAYOT ZERA' 'AL-PENEY KHOL-HA'ARETSAyat di atas baru merinci dua ("SYENAYIM") yaitu jantan dan betina (ZAKHAR UNEQEVAH YIHYU) terdiri atas tujuh pasang (SYIV'AH SYIV'AH, harfiah tujuh-tujuh) yaitu jantan dan betinanya ('ISY VE'ISYTO, harfiah suami dan istrinya jika digunakan untuk manusia). Jika Kejadian 6:19 merujuk kepada jenis kelamin, maka ayat di atas merinci dalam kuantitas. Tujuh pasang yang dimaksud, enam pasang untuk melanjutkan keturunan sedangkan yang satu pasang lagi untuk keperluan korban (Kejadian 8:20).

Alasan memasukkan binatang yang tidak haram sebanyak tujuh pasang mudah dipahami; yaitu karena mereka menggunakan binatang "tidak haram" itu sebagai persembahan korban bakaran setelah banjir surut (seperti yang diceritakan pada Kejadian 8:20). Seandainya binatang-binatang yang tidak haram itu tidak lebih dari satu pasang, tentu mereka punah setelah mereka dipersembahkan di mezbah. Sedangkan untuk binatang-binatang dan burung-burung yang haram, satu pasang saja sudah cukup karena mereka tidak diperlukan sebagai korban bakaran.

 

 

15. Tuhan menyesal atau tidak ?
a. Tuhan Menyesal dan pilu (Kejadian 6:5-6).

b. Tuhan tidak punya sifat menyesal (1 Samuel 15:29, Bilangan 23:19).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1120

 


JAWAB :

 


Apa yang dituduhkan sebagai kontradiksi timbul dari "terjemahan lama" naskah Alkitab ke dalam bahasa Inggris juga bahasa Indonesia. Karena itu maka jalan keluarnya diambil dengan melihat pada konteks dan peristiwa yang terjadi.

Tim penerjemah Alkitab, King James Version, misalnya (seperti yang dipakai oleh Shabbir Ally) menterjemahkan kata Ibrani נחם - 'NAKHAM' sebanyak 41 kali sebagai "menyesal", diantara 108 kata 'NAKHAM' yang bermakna lain dalam Alkitab bahasa asli Ibrani. Kita tahu bahwa para penterjemah pada saat itu bekerja dengan jumlah salinan naskah Asli yang lebih sedikit daripada yang tersedia saat ini. Penemuan naskah-naskah yang lebih tua serta benda-benda arkeologis di sepanjang abad terakhir memberikan akses kepada pemahaman kata dalam bahasa asli Alkitab Ibrani yang lebih akurat. Oleh karena itu, kebanyakan para penterjemah sekarang lebih akurat dalam menterjemahkan kata 'NAKHAM' yang (dipermasalahkan dalam kontradiksi ini) dengan makna : sikap melunak, bersedih, menyatakan rasa simpati, menghibur, menyesal, bertobat, dll. Sesuai dengan konteks yang dibicarakan.

Dibawah ini penjelasan secara detail tentang makna נחם - 'NAKHAM', semoga Anda semua memahami kata tersebut juga penyesuaian dengan konteks ayat yang dibicarakan.


-----


* Bilangan 23:19
LAI TB, Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?"
KJV, God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent: hath he said, and shall he not do it? or hath he spoken, and shall he not make it good?
NIV, God is not a man, that he should lie, nor a son of man, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?
Hebrew,
לֹא אִישׁ אֵל וִיכַזֵּב וּבֶן־אָדָם וְיִתְנֶחָם הַהוּא אָמַר וְלֹא יַעֲשֶׂה וְדִבֶּר וְלֹא יְקִימֶנָּה׃
Translit, LO' 'ISY 'EL VIKHAZEV UVEN-'ADAM VEYITNEKHAM HAHU' 'AMAR VELO' YA'ASEH VEDIBER VELO' YEQIMENAH


Bilangan 23:18-20 adalah firman Tuhan yang diberikan dalam bentuk sajak dalam suatu irama 3:3, yang mengumumkan bahwa Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta atau menyesal. Telah menjadi kehendak-Nya untuk memberkati umat-Nya.

Bahwa Tuhan Tidak Berubah atau Tetap Sama, hal itu tidak berarti, bahwa Ia tidak bergerak, seperti gunung atau batu yang mati. Allah tidak berubah atau tetap sama justru di dalam firman dan karya-Nya, supaya menjadi sekutu umat-Nya. Bahwa Tuhan tidak berubah atau tetap sama, berarti bahwa Ia tidak akan melepaskan umat-Nya yang telah menjadi sekutu-Nya itu, sekalipun umat-Nya sering mengubah sikapnya terhadap Tuhannya. Hal ini disebabkan karena Allah terharu terhadap nasib sekutu-Nya. Bahwa Allah tidak berubah atau tetap sama ada hubungannya yang erat sekali dengan kesetiaan-Nya. Dalam hakekat Allah yang diungkapkan dalam keadaan-Nya yang tidak berubah atau yang tetap sama justru terkandung banyak gerak dan perbuatan. Sebab justru karena Allah tidak berubah atau tetap sama, maka Ia harus bekerja guna menyingkirkan segala sesuatu yang merintangi kesetiaan-Nya terhadap maksud-Nya untuk menjadi sekutu umat-Nya.

Di dalam terang inilah kita harus melihat hal sesal Allah yang sering diungkapkan di dalam Alkitab.


* 1 Samuel 15:29
LAI TB,Lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta dan Ia tidak tahu menyesal; sebab Ia bukan manusia yang harus menyesal.
KJV, And also the Strength of Israel will not lie nor repent: for he is not a man, that he should repent.
NIV, He who is the Glory of Israel does not lie or change his mind; for he is not a man, that he should change his mind.
Hebrew,
וְגַם נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר וְלֹא יִנָּחֵם כִּי לֹא אָדָם הוּא לְהִנָּחֵם׃
Translit, VEGAM NETSAKH YISRA'EL LO' YESYAQER VELO' YINAKHEM KI LO' 'ADAM HU' LEHINAKHEM


Ayat di atas umpamanya disebutkan, bahwa Sang Mulia (harfiah Yang Kuat atau Kekuatan) dari Israel tidak berdusta dan IA TIDAK TAHU MENYESAL, sebab Ia bukan manusia yang harus menyesal. Firman ini diucapkan oleh Samuel kepada raja Saul, ketika raja Saul kembali dari memerangi bangsa Amalek. Di dalam memerangi bangsa Amalek itu raja Saul makin menampakkan kekerasan hatinya, dengan secara terang-terangan melanggar perintah Allah. Raja Saul menawan raja Amalek dan merampas lembu-lembu bangsa Amalek dengan alasan akan dipersembahkan kepada Allah. Padahal Allah dengan tegas memerintahkan supaya Saul menumpas segala orang Amalek dengan segala harta-bendanya. Sebagai raja yang mewakili umat Allah, Saul harus menampakkan ketaatannya yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Dengan perbuatannya itu raja Saul membahayakan kedudukan umat Israel sebagai sekutu Allah. Oleh karena Allah telah sekali berfirman, bahwa Ia menjadi sekutu Israel, maka Ia tidak akan berubah dari putusan-Nya itu. Ia memegang teguh kepada apa yang telah direncanakan. Tiada seorangpun yang boleh mengeraskan hatinya guna meniadakan atau menggagalkan rencana Allah itu. Karena Saul berbuat demikian (akan menggagalkan kedudukan Allah sebagai sekutu umat-Nya) maka ia ditolak oleh Tuhan. Tuhan mengambil kerajaan dari tangan Saul, dan akan memberikannya kepada orang lain. Sekalipun Allah sendiri yang telah memanggil Saul untuk menjadi raja, akan tetapi karena Saul akan merusak rencana Allah, Tuhan menarik kembali keputusan-Nya yang telah diambil terhadap Saul dengan alasan bahwa Saul membahayakan rencana Allah yang mengenai umat-Nya.

Perubahan sikap Allah terhadap Saul adalah reaksi Allah yang penuh emosi (renjana) terhadap perbuatan manusia. Allah disakitkan hati-Nya, sehingga harus menarik kembali keputusan-Nya yang semula yang mengenai Saul. Oleh karena Tuhan tidak tahu menyesal, artinya: tidak pernah menyesali keputusan-Nya untuk menjadi sekutu Israel, maka Tuhan menyesalkan perbuatan Saul yang membahayakan keputusan Allah yang pokok tadi.

Demikianlah Allah bukanlah Allah yang dingin, yang tidak pernah tergerak hati-Nya. Ia bereaksi terhadap perbuatan untuk-Nya. Firman dan karya-Nya adalah kongkrit bersejarah. Ia benar-benar turut menghayati kehidupan umat-Nya. Ia dapat berubah setiap waktu, artinya: Ia dapat mengubah setiap saat sikap-Nya terhadap umat-Nya, justru karena Ia tidak tahu menyesal, artinya: justru karena Ia tidak menyesal menjadi sekutu umat-Nya.


* Kejadian 6:6
LAI TB, maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya.
KJV, And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.
NIV, The LORD was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain.
Hebrew,
וַיִּנָּחֶם יְהוָה כִּי־עָשָׂה אֶת־הָאָדָם בָּאָרֶץ וַיִּתְעַצֵּב אֶל־לִבֹּו׃
Translit, VAYINAKHEM YEHOVAH KI-'ASAH 'ET-HA'ADAM BA'ARETS VAYIT'ATSEV 'EL-LIBO


Di dalam terang inilah Kejadian 6:6 di atas harus ditinjau. Di situ disebutkan, bahwa TUHAN MENYESAL, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan bahwa hal itu memilukan hati-Nya.

Bahwa Allah menyesal di sini ditujukan kepada perbuatan manusia yang membahayakan rencana Allah, menyelamatkan dunia ini. Manusia pada zaman Nuh membahayakan rencana Allah untuk menjadi sekutu manusia, yaitu dengan berbuat dosa yang menyolok sekali. Perbuatan mereka sama dengan perbuatan raja Saul. Oleh karena Allah setia kepada rencana-Nya, artinya oleh karena Ia tetap sama atau tidak berubah terhadap rencana-Nya; maka Ia MENYESALKAN PERBUATAN MANUSIA pada zaman Nuh itu.

Demikianlah gagasan yang terkandung di dalam 1 Samuel 15:29 itu sebenarnya sama dengan gagasan yang terkandung di dalam Kejadian 6:6, sekalipun pengungkapannya berbeda. Keduanya menunjukkan, bahwa Allah tidak menyesal bahwa Ia menjadi sekutu umat-Nya atau menjadi sekutu manusia, dan oleh karenanya Allah menyesalkan perbuatan manusia yang membahayakan maksud-Nya yang mulia itu.

Masih ada ayat-ayat lainnya yang senada dengan ayat-ayat yang telah kita bicarakan, sebagai umpamanya Keluaran 32:13-14, yang menyebutkan bahwa TUHAN menyesal karena malapetaka yang dirancangkan-Nya atas umat-Nya; Yunus 4:2 yang menyebutkan, bahwa Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan-Nya; Ibrani 13:8 yang menyebutkan, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. akan tetapi ayat-ayat ini tidak akan dibicarakan.

Mengenai hakekat Allah yang diungkapkan dalam keadaan-Nya yang tidak berubah atau yang tetap sama, dapat disimpulkan demikian, bahwa Allah di dalam segala perubahan sikap-Nya itu adalah Allah yang tetap setia kepada diri-Nya sendiri. Bahwa Ia setia kepada diri-Nya sendiri, ini dapat diungkapkan dengan pengalimatan, bahwa Ia tidak menyesal, atau bahwa Ia menyesal, atau bahwa Ia tidak berubah, atau bahwa Ia meninjau kembali keputusan-Nya. Jika Allah disebut Yang Tidak Berubah atau Yang Tidak Menyesal, hal itu diterapkan kepada keputusan-Nya untuk menjadi sekutu umat-Nya, sedang jika disebutkan, bahwa Allah adalah Yang Berubah atau Yang Menyesal hal itu ditetapkan kepada sikap umat-Nya yang membahayakan keputusan Allah untuk menjadi sekutu umat-Nya tadi.

Di dalam Alkitab hubungan Allah dengan manusia terjadi di dalam kejadian-kejadian yang konkrit di dalam sejarah. Di sepanjang sejarah itulah Allah membuktikan dengan firman dan karya-Nya, bahwa Ia tetap sama, bahwa Ia Tidak Berubah, bahwa pada-Nya tidak ada perubahan, di dalam menjadi sekutu umat-Nya. Ia setia kepada keputusan itu sampai selama-lamanya. Jelaslah bahwa kesetiaan Allah terhadap diri-Nya sendiri dan terhadap rencana-Nya adalah kekal selama-lamanya. Agar Allah dapat setia kepada diri-Nya dan kepada maksud-Nya, sering Ia harus mengubah jalan-Nya demi keselamatan umat-Nya yang sering tidak setia itu.

Berdasarkan hal itu semuanya, hakekat Allah yang diungkapkan dalam keadaan-Nya yang tidak berubah itu barangkali lebih tepat dikalimatkan dengan ungkapan keteguhan-Nya atau bahwa Allah dapat dipercaya.


------------------------------------------------


ALLAH MENYESAL


Dalam teologi (ilmu tentang Allah) ada istilah yang disebut "anthropomorphisme" yang berasal dari kata ανθρωπος – "anthrôpos" (manusia) dan μορφη - "morphê" (bentuk, wujud), jadi bermakna mengambil bentuk atau wujud manusia.

Allah yang tidak terbatas itu tidak dapat dipahami oleh akal manusia yang terbatas, namun Allah dapat dikenal oleh manusia karena Dia berkenan menyatakan diri-Nya kepada manusia lewat para nabi dan tertulis pula di Alkitab. Untuk mempermudah pengenalan akan Allah yang tidak terbatas, maka digunakanlah bentuk bentuk yang lazim pada manusia, yang disebut "anthropomorphisme", misalnya:

Allah mendengar, apakah Allah memiliki telinga?

Allah melihat, apakah Allah memiliki mata?
Allah berjalan, apakah Allah memiliki kaki?

Hal yang sama juga digunakan dalam ungkapan Allah "menyesal", berarti ada sesuatu dalam perasaan Allah yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Menjawab pertanyaan tentang Allah "menyesal" itu tidak sulit, asal kita dapat menjawab dua pertanyaan di bawah ini:

[1] Bagaimana perasaan Allah jika manusia menuruti firman-Nya? Senang, gembira, sukacita, tertawa? Jawaban atas pertanyaan ini saya masukkan ke dalam kategori perasaan Allah yang "positif".

[2] Bagaimana perasaan Allah jika manusia melanggar firman-Nya? Marah, murka, menyesal, pilu, sedih, menangis? Jawaban atas pertanyaan ini termasuk kategori perasaan Allah yang "negatif".

Jawaban atas kedua pertanyaan di atas sebenarnya lebih tepat ditujukan kepada manusia, namun dapat pula digunakan kepada Allah, tentu saja sebatas pengetahuan manusia karena kita tidak bakal dapat memahami perasaan Allah yang sebenarnya.

Salah satu ayat tentang Allah menyesal dapat kita jumpai, antara lain:


* Kejadian 6:6-7
6:6 LAI TB, maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya.
KJV, And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.
Hebrew,
וַיִּנָּחֶם יְהוָה כִּי־עָשָׂה אֶת־הָאָדָם בָּאָרֶץ וַיִּתְעַצֵּב אֶל־לִבֹּו׃
Translit interlinear, VAYINAKHEM {dan Dia menyesal} YEHOVAH {(baca 'ADONAY) TUHAN} KI-'ASAH {karena Dia menjadikan} 'ET-HA'ADAM {manusia itu} BA'ARETS {di bumi} VAYIT'ATSEV {dan memilukan} 'EL-LIBO {hati-Nya}.

6:7 LAI TB, Berfirmanlah TUHAN: "Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku telah menjadikan mereka."
KJV, And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶמְחֶה אֶת־הָאָדָם אֲשֶׁר־בָּרָאתִי מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה מֵאָדָם עַד־בְּהֵמָה עַד־רֶמֶשׂ וְעַד־עֹוף הַשָּׁמָיִם כִּי נִחַמְתִּי כִּי עֲשִׂיתִם׃
Translit interlinear, VAYO'MER {dan Dia berfirman} YEHOVAH {TUHAN} 'EMKHEH {Aku akan membinasakan} 'ET-HA'ADÂM {manusia itu} 'ASYER-BARA'TI {yang Aku sudah menciptakan} ME'AL {dari atas} PENEY {muka} HA'ADAMAH {tanah itu} ME'ADAM {dari manusia} 'AD-BEHEMAH {hingga ternak} 'AD-REMES {hingga yang melata} VE'AD-'OF {dan hingga unggas} HASYAMAYIM {langit itu} KINIKHAMTI {karena Aku menyesal} KI {karena} 'ASITIM {Aku menjadikan mereka}


Kata "menyesal" yang diterjemahkan dari kata Ibrani נחם - 'NAKHAM' yang secara konseptual bermakna tidak sesuai dengan yang dikehendaki sehingga memperlukan penghiburan, hal-hal yang tidak memuaskan hati. Bandingkan dengan nama "Nuh" dalam Kejadian 5:29 dan bandingkan pula Ishak "dihiburkan" ('NAKHAM') oleh istrinya atas kematian ibunya (Kejadian 24:67), atau Yakub menolak "dihiburkan" ('NAKHAM') atas kematian Yusuf (Kejadian 37:35). Jelas adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak sehingga memerlukan pemakaian kata "NAKHAM" di situ.

Jadi, ungkapan Allah "menyesal" itu sebenarnya menggambarkan adanya suatu perasaan "negatif" di dalam diri Allah.

Jadi tidak ada kontradiksi/ pertentangan disini, jika kita memahami makna "NAKHAM" dan konteks yang sedang dibicarakan . Pertanyaannya adalah "Apakah Allah menyesal?" Jawabannya "Tidak, Allah tidak pernah menyesal (dalam artian berubah pikiranNya karena kecewa)". Demikianlah Allah bukanlah Allah yang dingin, yang tidak pernah tergerak hati-Nya. Allah bukan 'seonggok batu' yang tidak pernah tersentuh hatiNya. Namun Ia selalu menanggapi situasi dan prilaku setiap anak-anakNya dengan penuh kasih atau dengan murka, sehingga Ia akan menjadi sedih dan geram ketika manusia berbuat jahat, atau berpaling dariNya.

 

 

 

16. Kejadian 10:5, 20, 31 menulis sudah ada bahasa-bahasa tetapi dalam Kejadian 11:1 ditulis hanya ada 1 bahasa.

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2159

 

JAWAB :

 

 


* Kejadian 10:5, 20, 31
10:5 Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka.
10:20 Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka.
10:31 Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka.Apakah kontradiksi dengan :


* Kejadian 11:1
Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya.Kalau dilihat sekilas, sepertinya terdapat kontradiksi, namun kita akan segera mengerti bahwa sebenarnya tidak ada kontradiksi jika kita juga membaca ayat dalam Kejadian 11:6.


* Kejadian 11:6
dan Ia berfirman: "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka; mulai dari sekarang apa pun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.Jelas bahwa apa yang ditulis dalam pasal 11 ini belum terbentuk bangsa-bangsa, karena semuanya masih satu bangsa dan datu bahasa.

Sedangkan Kitab Kejadian pasal 10 mencatat bangsa-bangsa yang diturunkan oleh ketiga anak-anak Nuh (Yafet, Ham dan Sem). Dalam pasal ini Keluarga Sem disebutkan paling akhir, karena dari keturunan Sem ini mereka akan menajdi bangsa-bangsa yang akan diceritakan dalam perkembangan kisah selanjutnya (Abraham adalah keturunan Sem, sehingga juga ada dikenal istilah Semit, Semitik, Samawi).

Maka penulisan peristiwa antara Kejadian pasal 10 dan Kejadian pasal 11, adalah bukan kejadian yang sifatnya kronologis (berurutan). Kejadian pasal 10 adalah penulisan umum yang menggambarkan perkembangan kemajemukan bangsa-bangsa dan penyebarannya yang berlangsung terus sesudah peristiwa air bah, juga tentang bagaimana keturunan Nuh mulai mendiami bumi kembali dan beranak-cucu. Anak-anak dari Nuh (Yafet, Ham dan Sem) menurunkan berbagai macam ras, ini meliputi seluruh proses sampai pada zaman Abraham. Keturunan-keturunan yang diturunkan dari anak-anak Nuh, yaitu Ham, Sem dan Yafet tentu saja awalnya mereka semua berbicara dalam bahasa yang sama. Namun ada suatu saat manusia menjadi angkuh, mereka ingin meninggikan diri dan melupakan Allah.

Sesudah penulisan umum pada pasal 10 ini, penulis Kitab Kejadian melihat kembali kebelakang episode penting yang terjadi pada awal-awal zaman pasca air bah, yaitu peristiwa kekacauan bahasa sesudah usaha sia-sia untuk mendirikan menara Babel (Kejadian 11:1-9). Peristiwa ini pasti terjadi dalam abad-abad tidak lama sesudah peristiwa air bah. Kita baca lebih lengkap :


* Kejadian 11:1-9 Menara Babel
11:1 Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya.
11:2 Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana.
11:3 Mereka berkata seorang kepada yang lain: "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tér gala-gala sebagai tanah liat.
11:4 Juga kata mereka: "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi."
11:5 Lalu turunlah TUHAN untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu,
11:6 dan Ia berfirman: "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka; mulai dari sekarang apa pun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
11:7 Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing."
11:8 Demikianlah mereka diserakkan TUHAN dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu.
11:9 Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena di situlah dikacaubalaukan TUHAN bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserakkan TUHAN ke seluruh bumi.Ayat 1& 2, melukiskan Nuh dan keluarganya turun dari bahtera dengan memiliki satu bahasa dan satu perangkat istilah (yaitu bahasa yang dipakai oleh Nuh sendiri). Ketika keturunan Nuh bertambah, dengan sendirinya mereka melanjutkan bahasa yang sama karena bahasa itu sudah memadai dan mereka kenal. Mereka hidup di lembah Efrat dan sekitarnya, wilayh yang umumnya dipandang sebagai cikal-bakal peradaban.
Sinear dikenal oleh orang Ibrani sebahai nama wilayah di Mesopotamia Utara, untuk mengacu pada seluruh wilayah Mesopotamia. Suku-suku yang mengembara bergerak dari wilayah pegunungan Ararat menuju ke tanah datar Babel yang subur.

Ayat 3&4, Ketika keturunan Nuh bergerak ke arah timur mereka telah menemukan sebuah tempat untuk dijadikan tempat tinggal. Mereka mengambil keputusan untuk mendirikan sebuah kota. Mereka akan mendirikan sebuah menara yang sedemikian tingginya sehingga puncaknya diharapkan dapat menyeentuh "busur langit" diatas mereka. Bangunan raksasa ini akan memberikan keuntungan bagi mereka dengan mana mereka bisa memperoleh kedudukan terhormat di mata manusia dan mungkin juga di mata Allah

Tujuan proyek tersebut ada dua. Pertama, mereka ingin memastikan tentang kekuatan yang bisa timbul dari kesatuan. Kota dan menara itu akan mengikat mereka menjadi kelompok yang kokoh – bahkan tanpa pertolongan Allah sekalipun. Mereka mengatakan : Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Disisi yang lain, mereka berniat untuk menjadikan diri mereka terkenal – "marilah kita cari nama". Dosa karena menganggap diri mampu berdiri sendiri dan karena angkuh menguasai pikiran mereka. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak akan dilupakan orang. Menara itu akan mempersatukan mereka dan memastikan nama mereka diabadikan. Bangunan yang menjulang itu akan merupakan monumen tentang tenaga, keberanian, kepandaian dan kekayaan mereka. Banyak kota yang megah seperti Babel, Sodom, Gomorah, Sidon, Tirus yang mempunyai banyak bangunan-bangunan megah dan dianggap suci. Namun pada saat manusia menolak hukum dan kasih karunia Allah serta meninggikan diri, malapetaka pasti menimpa mereka.

Ayat 5-6, Firman Allah "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya", sebagai penunjuk utama bahwa apa yang diceritakan dalam pasal 11 ini pada masa itu belum terbentuk bangsa-bangsa. Ini beda dengan apa yang ditulis pada Kitab Kejadian pasal 10 dimana dalam pasal ini diperincikan bangsa-bangsa yang diturunkan oleh ketiga anak-anak Nuh. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa apa yang tertulis dalam pasal 11 ini bukanlah kelanjutan kronologi peristiwa setelah apa yang tertulis dalam pasal 10. Yang terjadi justru sebaliknya, penulis Kitab Kejadian dalam pasal 11 ini menulis flash-back beristiwa sebelum terjadinya bangsa-bangsa.

Ayat 7-9, YHVH memahami keinginan dan rencana mementingkan diri dari orang-orang yang memberontak tsb. Segera Dia bertindak dan mengacaukan rencana mereka yang bodoh itu. Justru terhadap hal yang ingin mereka hindari itulah yang menimpa mereka. Allah turun tangan langsung untuk memastikan bahwa mereka tidak lagi saling mengerti. Kemudian Dia menyebarkan mereka. Menurut beberapa penafsir, Kata BABEL berasal dari kata Ibrani "BALAL" artinya 'mengacaukan', dalam bahasa Aram dikenal dengan kata "BALBEL" dengan arti yang sama yaitu "kekacauan", menunjukkan adanya gangguan khusus yang membuat orang-orang itu sangat kebingungan. Namun ada pendapat beberapa ahli bahasa Ibrani, bahwa kata BABEL, itu artinya adalah "pintu gerbang Allah".

Siapakah yang membangun Menara Babel ini? Kira-kira dari keturunan Nuh dari anak yang mana yang memimpin proyek ini?. Kita bisa melihatnya dari Kejadian 10:6-10. Yosefus, sejarahwan Yahudi (dalam bukunya Antiquities, Buku I, bab 4), mengatakan bahwa mereka ini adalah sejumlah orang yang menngikuti ajakan Nimrod untuk membangun menara.


Dari peristiwa Menara babel yang diceritakan dalam Kejadian 11 mengakibatkan tercerai-berainya manusia menjadi bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa. Kitab Kejadian pasal 10 memerincikan bangsa-bangsa yang diturunkan dari anak-anak Nuh (Yafet, Ham dan Sem) :


* Kejadian 10:1-32
10:1 Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka.
10:2 Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras.
10:3 Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat dan Togarma.
10:4 Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Dodanim.
10:5 Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka.
10:6 Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan.
10:7 Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; anak-anak Raema ialah Syeba dan Dedan.
10:8 Kush memperanakkan Nimrod; dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi;
10:9 ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN, sebab itu dikatakan orang: "Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN."
10:10 Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erekh, dan Akad, semuanya di tanah Sinear.
10:11 Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot-Ir, Kalah
10:12 dan Resen di antara Niniwe dan Kalah; itulah kota besar itu.
10:13 Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim,
10:14 orang Patrusim, orang Kasluhim dan orang Kaftorim; dari mereka inilah berasal orang Filistin.
10:15 Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het,
10:16 serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi;
10:17 orang Hewi, orang Arki, orang Sini,
10:18 orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati; kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu.
10:19 Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim sampai ke Lasa.
10:20 Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka.
10:21 Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet.
10:22 Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud dan Aram.
10:23 Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter dan Mas.
10:24 Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber.
10:25 Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan.
10:26 Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet dan Yerah,
10:27 Hadoram, Uzal dan Dikla,
10:28 Obal, Abimael dan Syeba,
10:29 Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya keturunan Yoktan.
10:30 Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur.
10:31 Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka.
10:32 Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu.

 

 

 

17. Berapa lama keturunan Abraham diperbudak?

a. 400 tahun (Kejadian 15:13)

b. 430 tahun (Keluaran 12:40-41)

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2737

 

JAWAB :

 

 


* Keluaran 12:40-41
12:40 LAI TB, Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah empat ratus tiga puluh tahun.
KJV, Now the sojourning of the children of Israel, who dwelt in Egypt, was four hundred and thirty years.
Hebrew,
וּמֹושַׁב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָשְׁבוּ בְּמִצְרָיִם שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאֹות שָׁנָה׃
Translit, UMOSYAV BENEY YISRA'EL 'ASYER YASYVU BEMITSRAYIM SYELOSYIM SYANAH {tiga puluh tahun} VE'ARBA ME'OT SYANAH {dan empat ratus tahun}

12:41 LAI TB, Sesudah lewat empat ratus tiga puluh tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan TUHAN dari tanah Mesir.
KJV, And it came to pass at the end of the four hundred and thirty years, even the selfsame day it came to pass, that all the hosts of the LORD went out from the land of Egypt.
Hebrew,
וַיְהִי מִקֵּץ שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאֹות שָׁנָה וַיְהִי בְּעֶצֶם הַיֹּום הַזֶּה יָצְאוּ כָּל־צִבְאֹות יְהוָה מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם׃
Translit, VAYEHI MIQETS SYELOSYIM SYANAH VE'ARBA ME'OT SYANAH VAYEHI BE'ETSEM HAYOM HAZEH YATSU' KOL-TSIVOT YEHOVAH ME'ERETS MITSRAYIM


versus


* Kejadian 15:13
LAI TB, Firman TUHAN kepada Abram: "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya, empat ratus tahun lamanya.
KJV, And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;
Hebrew,
וַיֹּאמֶר לְאַבְרָם יָדֹעַ תֵּדַע כִּי־גֵר ׀ יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם אַרְבַּע מֵאֹות שָׁנָה׃
Translit, VAYOMER LE'AVRAM YADO'A' TEDA KI-GER YIHYEH ZARAKHA BE'ERETS LO' LAHEM VA'AVADUM VE'INU 'OTAM ARBA ME'OT SYANAH {empat ratus tahun}


* Kisah 7:6
LAI TB, Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya empat ratus tahun lamanya.
KJV, And God spake on this wise, That his seed should sojourn in a strange land; and that they should bring them into bondage, and entreat them evil four hundred years.
TR, ελαλησεν δε ουτως ο θεος οτι εσται το σπερμα αυτου παροικον εν γη αλλοτρια και δουλωσουσιν αυτο και κακωσουσιν ετη τετρακοσια
Translit, elalêsen de houtôs ho theos hoti estai to sperma autou paroikon en gê allotria kai doulôsousin auto kai kakôsousin etê tetrakosia {empat ratus tahun}


-----


Empat ratus tiga puluh, Kejadian 15:13 dan Kisah 7:6 memberikan angka pembulatannya, empat ratus. Karena kita tidak mengetahui tanggal sesungguhnya kapan masukkan Israel ke Mesir, dan hanya dapat menduga tanggal keluaran (eksodus) mereka (Keluaran 12:1) para ahli memperkirakan tahun 1300 sM.


Tentang angka-angka, ada beberapa kisah dalam Alkitab yang juga ditulis pembulatannya, contoh :


* 2 Raja-raja 24:8
LAI TB, Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan, dari Yerusalem.
KJV, Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem three months. And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem.
Hebrew,
בֶּן־שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה שָׁנָה יְהֹויָכִין בְּמָלְכֹו וּשְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמֹּו נְחֻשְׁתָּא בַת־אֶלְנָתָן מִירוּשָׁלִָם׃
Translit, BEN-SYEMONEH 'ESREH SYANAH YEHOYAKHIN BEMALKHO USYELOSYAH KHODASYIM MALAKH BIROUSYALAM VESYEM 'IMO NEKHUSYTA VAT-'ELNATAN MIROUSYALAM


* 2 Tawarikh 36:9
LAI TB, Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan sepuluh hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN.
KJV, Jehoiachin was eight years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem: and he did that which was evil in the sight of the LORD.
Hebrew,
בֶּן־שְׁמֹונֶה שָׁנִים יְהֹויָכִין בְּמָלְכֹו וּשְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים וַעֲשֶׂרֶת יָמִים מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וַיַּעַשׂ הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה׃
Translit, BEN-SYEMONEH SYANIM YEHOYAKHIN BEMALKHO USYELOSYAH KHODASYIM VA'ASERET YAMIM MALAKH BIROUSYALAM VAYA'AS HARA BE'EINEY YEHOVAH


Jelas bahwa tiga bulan dalam kitab Raja-raja adalah pembulatan atau penulisan secara genap dari tiga bulan sepuluh hari sebagaimana ditulis dalam Kitab Tawarikh. Dapat diilustrasikan dengan lama penjajahan Belanda di Indonesia, ada yang mengatakan tiga setengah abad dan ada pula yang menulisnya lebih lengkap, tiga abad plus sekian tahun sekian bulan. Pembulatan ini sering dijumpai dalam kitab Raja-raja, sedangkan Tawarikh lebih cenderung menuliskannya secara rinci bahkan sering pula dibesar-besarkan.
Ada yang mengatakan bahwa wanita hamil selama sembilan bulan, ada yang menambahkannya menjadi sembilan bulan sepuluh hari...

 

 

 

18. Siapa yang merampas Sarah?

a. Fir'aun (Kejadian 20:1-17)

b. Abimelekh (Kejadian 26:6-11)

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1125

 

JAWAB :

 

 

KEJADIAN 12:10-20 : Sarah - Firaun

KEJADIAN 20:1-17 : Sarah – Raja Abimelekh

KEJADIAN 26:6-11 : Ribkah – Raja Abimelekh

Tidak ada yang kontradiksi dalam kisah tersebut, sebab itu adalah 3 kejadian yang berbeda-beda. Dan bukan pula “berbeda sumber penulis” karena KITAB KEJADIAN ditulis oleh 1 orang penulis yaitu NABI MUSA.

 

 

 

19. Siapa nama anak dari Elifaz?
a. Teman, Omar, Zefo, Gaetam, dan Kenaz (Kejadian 36:11)
b. Teman, Omar, Zefo, Kenaz (Kejadian 36:15-16)
c. Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenaz, Timna, and Amalek (I Tawarikh 1:35-36)

 

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1222

 

JAWAB :

 

* Kejadian 36:11
LAI TB, Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Gaetam dan Kenas.
KJV, And the sons of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz.
Hebrew,
וַיִּהְיוּ בְּנֵי אֱלִיפָז תֵּימָן אֹומָר צְפֹו וְגַעְתָּם וּקְנַז׃
Translit, VAYIHYU BENEY 'ELIFAZ TEYMAN 'OMAR TSEFO VEGA'TAM UQENAZ


Anak-anak Elifas terdiri atas lima orang menurut ayat di atas.


* Kejadian 36:15-16
36:15 LAI TB, Inilah kepala-kepala kaum bani Esau: keturunan Elifas anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas,
KJV, These were dukes of the sons of Esau: the sons of Eliphaz the firstborn son of Esau; duke Teman, duke Omar, duke Zepho, duke Kenaz,
Hebrew,
אֵלֶּה אַלּוּפֵי בְנֵי־עֵשָׂו בְּנֵי אֱלִיפַז בְּכֹור עֵשָׂו אַלּוּף תֵּימָן אַלּוּף אֹומָר אַלּוּף צְפֹו אַלּוּף קְנַז׃
Translit, ELEH 'ALUFEY VENEY-'ESAV BENEY 'ELIFAZ BEKHOR 'ESAV 'ALUF TEYMAN 'ALUF 'OMAR 'ALUF TSEFO 'ALUF QENAZ

36:15 LAI TB, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam dan kepala kaum Amalek; itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom; itulah keturunan Ada.
KJV, Duke Korah, duke Gatam, and duke Amalek: these are the dukes that came of Eliphaz in the land of Edom; these were the sons of Adah.
Hebrew,
אַלּוּף־קֹרַח אַלּוּף גַּעְתָּם אַלּוּף עֲמָלֵק אֵלֶּה אַלּוּפֵי אֱלִיפַז בְּאֶרֶץ אֱדֹום אֵלֶּה בְּנֵי עָדָה׃
Translit, 'ALUF-QORAKH 'ALUF GA'TAM 'ALUF 'AMALEQ 'ELEH 'ALUFEY 'ELIFAZ BE'ERETS 'EDOM 'ELEH BENEY 'ADAH


Ungkapan Ibrani בן - "BEN", anak tidak selamanya berarti anak, adakalanya berarti cucu atau keturunan; demikian pula kepala kaum (Ibrani: אלוף - 'ALUF) adakalanya dipegang oleh cucu. Korah adalah Timna menurut 1 Tawarikh 1:36, yaitu cucu dari Elifas. Demikian pula Amalek adalah cucu Elifas.

Bahwa BEN di samping berarti anak juga mencakup makna cucu dapat dibandingkan dengan ayat ini:


* Kejadian 29:5
LAI TB, Lagi katanya kepada mereka: "Kenalkah kamu Laban, cucu (BEN) Nahor?" Jawab mereka: "Kami kenal."
KJV, And he said unto them, Know ye Laban the son of Nahor? And they said, We know him.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר לָהֶם הַיְדַעְתֶּם אֶת־לָבָן בֶּן־נָחֹור וַיֹּאמְרוּ יָדָעְנוּ׃
Translit, VAYO'MER LÂHEM HAYDA'TEM 'ET-LAVAN BEN-NÂKHOR {cucu Nahor} VAYO'MRU YADA'NU


Laban adalah putra kandung Betuel (Kejadian 28:5), Betuel adalah putra kandung Nahor dari istrinya Milka (Kejadian 24:47). Meskipun Laban adalah cucu Nahor, Alkitab Ibrani tetap menulisnya BEN.

 

 

20. Kepada siapa orang-orang Midian menjual Yusuf :

a. Kepada orang-orang Ismael (Kejadian 37:28)
b. Kepada Potifar, pegawai Firaun? (Kejadian 37:36)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1126

 

JAWAB :

 


* Kejadian 37:28
Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismael itu dengan harga dua puluh syikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir.


* Kejadian 37:36
Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja.Pertanyaan diatas sangat aneh dan jelas menunjukkan bahwa Shabbir telah salah paham terhadap ayat dalam kejadian 37:25-36. pertanyaannya adalah "Kepada siapa orang-orang Midian menjual Yusuf?". Ayat 28 mengatakan kepada orang Ismael dan ayat ke 36 menyatakan Potifar.

Para saudagar kafilah sedang lewat saat itu terdiri atas saudagar-saudagar Isamel dan Midian. Mereka yang membeli Yusuf dari tangan kakak-kakaknya kemudian menjualnya kepada Potifar di Mesir. Kata-kata "orang Ismael" dan "orang Midian" memang sering dicampur-adukkan. Dan hal ini akan jelas jika Anda membaca ayat 27 dan 28 bersamaan :


* Kejadian 37:27-28
37:27 Marilah kita jual dia kepada orang Ismael ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu.
37:28 Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismael itu dengan harga dua puluh syikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir.Penggunaan dua istilah ini juga terdapat dengan jelas pada :


* Hakim-hakim 8:22-28
8:22 Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon: "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian."
8:23 Jawab Gideon kepada mereka: "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu tetapi TUHAN yang memerintah kamu."
8:24 Selanjutnya kata Gideon kepada mereka: "Satu hal saja yang kuminta kepadamu: Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya." -- Karena musuh itu beranting-anting mas, sebab mereka orang Ismael.
8:25 Jawab mereka: "Kami mau memberikannya dengan suka hati." Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu.
8:26 Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada seribu tujuh ratus syikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka.
8:27 Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu; inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya.
8:28 Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi; maka amanlah negeri itu empat puluh tahun lamanya pada zaman Gideon.Menurut “Achtemeier, Paul J., Th.D., Harper’s Bible Dictionary”; Bani Ismael itu sinonim dengan Midian. Bisa Anda lihat pada Hakim-Hakim pasal 8 diatas bahwa Istilah Orang Ismael dan Orang Midian adalah “interchangeably”.


Silsilahnya adalah demikian :

Abraham melalui Hagar melahirkan Ismael (Kejadian 16). Nenek moyang dari orang midian adalah Abraham juga melalui seorang istri/gundik yang bernama Ketura dan Ketura ini melahirkan anak-anak yang salah satunya bernama Midian (Kejadian 25:1-2). Kemudian Midian ini dikenal tinggal di Sinai, Kanaan di tempat-tempat keturunan Ismael tinggal dan beranak-pinak disana.

 

 


21. Siapakah yang membawa Yusuf ke Mesir?

a. Orang Ismael (Kejadian 37:28 )

b. Orang Midian (Kejadian 37:36), atau

c. Saudara-saudara Yusuf ? (Kejadian 45:4)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1126

 

JAWAB :

 


* Kejadian 37:28 (orang Ismael)
Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismael itu dengan harga dua puluh syikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir.


* Kejadian 37:36 (orang Midian)
Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja.


* Kejadian 45:4 (saudara-saudara Yusuf)
Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu: "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi: "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir.


Kontradiksi diatas, mengikuti kontradiksi yang dipertanyakan Shabbir sebelumnya. Sekali lagi ini memperlihatkan betapa Shabbir tidak memahami isi cerita maupun situasi sejarah. Ia menanyakan "Siapa yang membawa Yusuf ke Mesir?". Dari pertanyaan Shabbir sebelumnya, kita tahu bahwa baik saudagar Ismael atau yang juga dikatakan saudagar Midian adalah pihak yang menjual Yusuf ke Mesir (karena mereka adalah satu kelompok orangyang sama), sedangkan kakak-kakaknya dituntut "pertanggung-jawaban" oleh Yusuf, atau diingatkan bahwa merekalah yang menyebabkan Yusuf berada di Mesir, dalam kejadian 45:4.

Jadi, seperti yang kita lihat dari pertanyaan sebelumnya, ketiga pihak (orang Midian, orang Ismael, dan saudara-saudara Yusuf) sama-sama berperan dalam peristiwa Yusuf bisa sampai ke Mesir.

 

 

 

22. Berapakah jumlah keturunan Yakub seluruhnya ?
a. 66 jiwa (Kejadian 46:26).
b. 70 jiwa (Keluaran 1:5).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1084

 

JAWAB :

 * Kejadian 46:26
LAI TB, Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung isteri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah enam puluh enam jiwa.
KJV, All the souls that came with Jacob into Egypt, which came out of his loins, besides Jacob's sons' wives, all the souls were threescore and six;
Hebrew,
כָּל־הַנֶּפֶשׁ הַבָּאָה לְיַעֲקֹב מִצְרַיְמָה יֹצְאֵי יְרֵכֹו מִלְּבַד נְשֵׁי בְנֵי־יַעֲקֹב כָּל־נֶפֶשׁ שִׁשִּׁים וָשֵׁשׁ׃
Translit, KOL-HANEFESY HABA'AH LEYA'AQOV MITSRAYMAH YOTSE'EY YEREKHO MILEVAD NESYÊY VENEY-YA'AQOV KOL-NEFESY SYISYIM VASYESY


* Keluaran 1:5
LAI TB, Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah tujuh puluh jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir.
KJV, And all the souls that came out of the loins of Jacob were seventy souls: for Joseph was in Egypt already.
Hebrew,
וַיְהִי כָּל־נֶפֶשׁ יֹצְאֵי יֶרֶךְ־יַעֲקֹב שִׁבְעִים נָפֶשׁ וְיֹוסֵף הָיָה בְמִצְרָיִם׃
Translit interlinear, – "VAYEHI {dan menjadi} KOL-NEFESY {seluruh jiwa} YOTS'EY {keluar} YEREKH-YA'AQOV {dari paha Yakub} SYIV'IM {tujuh puluh} NAFESY {jiwa} VEYOSEF {dan Yusuf} HAYAH {ada} VEMITSRAYIM {di Mesir}" VAYHI KOL-NEFESY YOTSE'EY YEREKH-YA'AQOV SYIV'IM NAFESY VEYOSEF HAYAH VEMITSRAYIM


Penuduh Kontradiksi ini kurang lengkap mengutip ayat, seyogianya Kejadian 46:26 dilanjutkan dengan ayat 27.


* Kejadian 46:27
LAI TB, Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada dua orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir, seluruhnya berjumlah tujuh puluh jiwa.
KJV, And the sons of Joseph, which were born him in Egypt, were two souls: all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were threescore and ten.
Hebrew,
וּבְנֵי יֹוסֵף אֲשֶׁר־יֻלַּד־לֹו בְמִצְרַיִם נֶפֶשׁ שְׁנָיִם כָּל־הַנֶּפֶשׁ לְבֵית־יַעֲקֹב הַבָּאָה מִצְרַיְמָה שִׁבְעִים׃ פ
Translit, UVENEY YOSEF 'ASYER-YULAD-LO VEMITSRAYIM NEFESY SYENAYIM KOL-HANEFESY LEVEYT-YA'AQOV HABA'AH MITSRAYMAH SYIV'IM


Jadi, tidak ada kontradiksi.

 

 


23. Berapakah jumlah keturunan Yakub bani Israel yang datang ke Mesir (Kejadian 46:8-15)?
a. 34 jiwa

b. 33 jiwa

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1084

 

JAWAB :

 

 

Kita teliti satu persatu :


* Kejadian 46:8-15
46:8 Inilah nama-nama bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub (1) beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben (2).
46:9 Anak-anak Ruben (2) ialah Henokh (3), Palu (4), Hezron (5) dan Karmi (6).
46:10 Anak-anak Simeon (7) ialah Yemuel (8), Yamin (9), Ohad (10), Yakhin (11) dan Zohar (12) serta Saul (13), anak seorang perempuan Kanaan.
46:11 Anak-anak Lewi (14) ialah Gerson (15), Kehat (16) dan Merari (17).
46:12 Anak-anak Yehuda (18) ialah Er (19), Onan (20), Syela (21), Peres (22) dan Zerah (23); tetapi Er (19+) dan Onan (20+) mati di tanah Kanaan; dan anak-anak Peres (22) ialah Hezron (24) dan Hamul (25).
46:13 Anak-anak Isakhar (26) ialah Tola (27), Pua (28), Ayub (29) dan Simron (30).
46:14 Anak-anak Zebulon (31) ialah Sered (32), Elon (33) dan Yahleel (34).
46:15 Itulah keturunan Lea, yang melahirkan bagi Yakub di Padan-Aram anak-anak lelaki serta Dina (35) juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan, berjumlah tiga puluh tiga jiwa.1. YAKUB
2. RUBEN
3. HENOKH
4. PALU
5. HEZRON
6. KARMI
7. SIMEON
8. YEMUEL
9. YAMIN
10. OHAD
11. YAKHIN
12. ZOHAR
13. SAUL
14. LEWI
15. GERSON
16. KEHAT
17. MERARI
18. YEHUDA
19. ER-- MATI DITANAH KANAAN
20. ONAN-- MATI DITANAH KANAAN

21. SYELA
22. PERES
23. ZERAH
24. HEZRON
25. HAMUL
26. ISAKHAR
27. TOLA
28. PUA
29. AYUB
30. SIMRON
31. ZEBULON
32. SERED
33. ELON
34. YAHLEEL
35. DINA (satu-satunya anak perempuan)

Yakub dan keturunannya dalam ayat diatas = 35 jiwa DIKURANGI ER DAN ONAN YANG MENINGGAL
35 - 2 = 33 jiwa laki-laki dan perempuan (Yakub dan keturunannya)

 

 

 

24. Berapa anak-anak Benyamin ?
a. 10 orang (Kejadian 46:21).
b. 5 orang (Bilangan 26:38-39).
c. 3 orang (I Tawarikh 7:6).
d. 5 orang (1 Tawarikh 8:1-5).
Komentar Silsilah anak Benyamin itu, semuanya tidak sama baik nama maupun jumlahnya.

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1089

 

JAWAB :

 


* Kejadian 46:21
LAI TB, Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher, Asybel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim dan Ared.
KJV, And the sons of Benjamin were Belah, and Becher, and Ashbel, Gera, and Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and Huppim, and Ard.
Hebrew,
וּבְנֵי בִנְיָמִן בֶּלַע וָבֶכֶר וְאַשְׁבֵּל גֵּרָא וְנַעֲמָן אֵחִי וָרֹאשׁ מֻפִּים וְחֻפִּים וָאָרְדְּ׃
Translit, UVENEY VINYAMIN BELA' VAVEKHER VE'ASYBEL GERA' VENA'AMAN 'EKHI VARO' SYMUPIM VEKHUPIM VA'ARD


Benyamin adalah putra bungsu dari Yakub. Ia disebut בנימין - VINYÂMIN, putra tangan kanan oleh ayahnya, meskipun Rahel, ibunya, yang meninggal sewaktu melahirkan dia, menyebut dia בן־אוני - BEN-'ONI, putra kesusahanku (Kejadian 35:18, 24, 42). Setelah Yusuf hilang, Benyamin mendapat tempat utama dalam cinta kasih ayahnya sebagai putra yang masih hidup dari Rahel; hal ini adalah penting dalam penyerahan saudara-saudaranya kepada saudara mereka, Yusuf (Kejadian 42:4, 38, 44).

Suku keturunan Benyamin dalam bahasa Ibrani disebut VINYÂMIN, kata pengelompok, jamak BENE VINYÂMIN, juga BENE YEMINI (1 Samuel 22:7; Hakim-hakim 19:16) dan tunggal BEN YEMINI atau BEN HAYEMINI. Namanya yang mirip BINU (atau MARU) YAMINA mungkin berarti putra-putra orang-orang pengembara di Selatan yang terdapat pada abad 18 sebelum Masehi dalam naskah-naskah Mari, dan beberapa ahli mengira ini asal-usul dari suku dalam Alkitab itu; tapi perbedaan dalam waktu dan asal menjadikan penyamaan itu kurang pasti.

Banyak rincian dari silsilah Benyamin dapat ditemukan, meskipun sumber-sumber itu tidaklah lengkap; dalam Kejadian 46:21 dibilang sepuluh keluarga, tapi dalam Tawarikh hanya disebut tiga golongan dan dari yang tiga ini nama Yediel tidak terdapat dalam Pentateukh. Pencatatan kaum Benyamin terdapat dalam Bilangan 26:38 dan ayat-ayat berikutnya, dan juga 1 Tawarikh 8 untuk rincian yang sesuai dengan catatan pada zaman raja.

Bilangan 26:38-39 menulis daftar keturunan Benyamin yang terdiri atas Bela, Asybel, Ahiram, Sefufam dan Hufam. Masih ada perbedaan penulisan dalam 1 Tawarikh 8:1, "Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya, Asybel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga, Noha, anak yang keempat dan Rafa, anak yang kelima."

Masih ada lagi 1 Tawarikh 7:6 yang dikutip di atas, "Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher dan Yediael, tiga orang." Mari kita tinjau sepuluh orang anak Benyamin dalam Kejadian 46:21 di atas.

1. Bela, - בלע - BELA', disebut kembali dalam Bilangan 26:38, 1 Tawarikh 7:6, 8:1, anak sulung.

2. Bekher, - בכר - VEKHER, terdapat juga dalam 1 Tawarikh 7:6 tetapi tidak disebut dalam Bilangan atau 1 Tawarikh 8:1, karena dia bukan keturunan langsung dari Benyamin melainkan cucu, bandingkan dengan 2 Samuel 20:1, Bilangan 26:35. Kata Ibrani בן - BEN tidak hanya berarti anak dari, tapi cucu dari dan keturunan, demikian pula kata ילד - YALAD tidak hanya berarti mengandung dalam pengertian fisik secara langsung, tapi juga berarti menjadi leluhur dari (kata benda ילד - YELED dari kata kerja ini berarti keturunan dalam Yesaya 29:23).

3. Asybel, אשבל - 'ASYBEL, tertera dalam Bilangan. Dalam 1 Tawarikh 8:1 dia disebut sebagai anak Benyamin yang kedua, Asybel adalah nama lain atau alias dari Yediel (Ibrani, ידיעאל - YEDI'AEL) dalam 1 Tawarikh 7:6.

4. Gera, גרא - GERA, adalah anak Bela, dengan demikian cucu Benyamin, bandingkan dengan 1 Tawarikh 8:3, 5, 7; Hakim-hakim 3:15, 2 Samuel 16:5.

5. Naaman, נעמן - NA'AMAN, pun anak Bela, cucu Benyamin, Bilangan 26:40, 1 Tawarikh 8:4, 7.

6. Ehi, אחי - 'EKHI, adalah Ahiram (Ibrani, אחירם - 'AKHIRAM dalam Bilangan 26:38, Ahia (Ibrani, אחיה - 'AKHIYAH) dalam 1 Tawarikh 8:7 dan Ahoah (Ibrani, אחוח - 'AKHOAH) dalam 1 Tawarikh 8:4; bandingkan dengan 2 Samuel 23:9, 23:28. Dia juga dipanggil Ehud (Ibrani, אחוד - 'EKHUD) dalam 1 Tawarikh 8:6.

7. Rosy, ראש - ROSY, tidak ditulis di lain-lain tempat, tapi dapat dibandingkan dengan 2 Samuel 15:32; 16:1.

8. Muppim, מפים - MUPIM, dikenal juga Sefufam (Ibrani, שפופם - SYEFUFAM) atau Sufam dalam Bilangan 26:39, juga Sefufan (Ibrani, שפופן - SYEFUFAN dalam 1 Tawarikh 8:5 dan Supim (Ibrani, שפים - SUPIM) dalam 1 Tawarikh 7:12, 15.

9. Hupim, חפים - KHUPIM, demikian juga dalam 1 Tawarikh 7:12, 15. Dalam Bilangan 26:39 dia disebut Hufam (Ibrani, חופם - KHUFAM).

10. Ared, ארד - 'ARD, adalah anak Bela, bandingkan dengan Bilangan 26:40, namanya dikenal dengan Adar (Ibrani, אדר - 'ADAR) dalam 1 Tawarikh 8:3.


 

 

25. Siapakah anak sulung Allah Israel?

a. Israel (Keluaran 4:22)

b. Efraim (Yeremia 31:9)

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1124

 

JAWAB :

 

 

Kita baca dulu pada Kejadian 48:14; Bahwa Efraim adalah anak (keturunan langsung) dari Yakub (Israel) yang menerima hak kesulungan. Kejadian ini mengulang kisah Yakub (Israel) dengan Esau. Dikisahkan Bahwa Israel menerima Hak Kesulungan dan kemudian pada saat Israel uzur Hak Kesulungannya dilimpahkan kepada Efraim salah satu anak lelakinya.

 

 

 

 

26. Bagaimana mungkin ahli sihir di Mesir dapat mengubah air menjadi darah (Keluaran 7:22) jika semua air di Mesir telah diubah oleh Musa dan Harun ? (Keluaran 7:20-21)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2001

 

JAWAB :

 


* Keluaran 7:20-25
7:20 Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan TUHAN; diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah;
7:21 matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil; dan di seluruh tanah Mesir ada darah.
7:22 Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan TUHAN. 7:23 Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga.
7:24 Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil.
7:25 Demikianlah genap tujuh hari berlalu setelah TUHAN menulahi sungai Nil.Pertanyaan ini agak lucu. Tentu saja Musa dan Harun tidak mengubah seluruh air seperti yang dikatakan penuduh, melainkan hanya air di sungai Nil (perhatikan ayat 20). Jadi masih tersedia banyak air yang dapat digunakan oleh ahli sihir Firaun. Kita dapat mengetahui hal ini pada ayat berikutnya (ayat 24) yang menyebutkan "Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil".

Jadi, dimanakah sulitnya untuk para ahli sihir melakukan hal yang mirip dengan Musa dan Harun? Dalam hal ini, penuduh bukan saja tidak membaca seluruh ayat, tetapi juga telah mengartikan ayat ini dengan tidak semestinya.

 

 

 

 

27. Anak-anak mendapat balasan atas dosa orang tua atau tidak?
a. Ya (Keluaran 20:5, 34:7, Bilangan 14:18, Ulangan 5:9, Yesaya 14:21-22)
b. Tidak (Ulangan 24:16, Ezra 18:19-20)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566.html#p1225

 

JAWAB :

 


* Keluaran 20:5
LAI TB, Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku,
KJV, Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;
Hebrew,
לֹא־תִשְׁתַּחְוֶה לָהֶם וְלֹא תָעָבְדֵם כִּי אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֵל קַנָּא פֹּקֵד עֲוֹן אָבֹת עַל־בָּנִים עַל־שִׁלֵּשִׁים וְעַל־רִבֵּעִים לְשֹׂנְאָי׃
Translit, LO'-TISYTAKHVEH LAHEM VELO' TÂ'AVDEM KI 'ANOKHI YEHOVAH 'EL QANA' POQED 'AVON 'AVOT 'AL-BANIM 'AL-SYILESYIM VE'AL-RIBE'IM LESONE'AY


Orang-tua harus memperhatikan bahwa dosa mereka, pengabaian rohani atau kegagalan untuk memisahkan diri dari dunia dapat membawa dampak menyedihkan bagi anak-anak mereka. Anak-anak menderita karena dosa orang-tuanya dalam arti bahwa mereka pada umumnya mengikuti orang-tua mereka pada jalan pencobaan atau kompromi rohani, dan dengan demikian mengambil alih kebiasaan dan sikap yang jahat sehingga menuntun mereka makin jauh dari Allah menuju kebinasaan. Ayat di atas berbicara tentang kesalahan karena beribadah kepada ilah yang lain. Kesalahan seperti ini akan dibalas kepada anak-anak.


* Ulangan 24:16
LAI TB, Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya; setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri.
KJV, The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers: every man shall be put to death for his own sin.
Hebrew,
לֹא־יוּמְתוּ אָבֹות עַל־בָּנִים וּבָנִים לֹא־יוּמְתוּ עַל־אָבֹות אִישׁ בְּחֶטְאֹו יוּמָתוּ׃ ס
Translit, LO'-YUMETU 'AVOT 'AL-BANIM UVANIM LO'-YUMETU 'AL-'AVOT 'ISY BEKHET'O YUMATU


Konteks ayat ini berbeda dengan Keluaran 20:5, tiap-tiap orang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan Allah membalas selaras dengan perbuatannya itu. Ayat ini berbicara tentang kesalahan dalam perbuatan sehari-hari seperti terhadap sesama manusia, dan tidak ditujukan kepada Allah, yaitu tidak beribadah kepada ilah yang lain.

 

 

 

28. Kekudusan hari Sabat :

a. Dikaitkan dengan penciptaan (Keluaran 20:11)

b. Dikaitkan dengan perbudakan di Mesir (Ulangan 5:15)

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1127

 

JAWAB :

 


* Keluaran 20:11
Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya.Bangsa Israel diperintahkan untuk menguduskan hari sabat, sebagai peringatan akan belas kasihan Allah kepada bani Israel keluar dari perbudakan Mesir :


* Ulangan 5:15
Sebab haruslah kauingat, bahwa engkaupun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh TUHAN, Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung; itulah sebabnya TUHAN, Allahmu, memerintahkan engkau merayakan hari Sabat.Tidak ada kontradiksi dalam kedua ayar tersebut; justru ada“kesamaan” yaitu Allah menghendaki sebuah “pengudusan” dan peringatan akan hari sabat!


Dalam ayat-ayat lain dituliskan bahwa sabat adalah untuk peringatan atas apa yang dikerjakan Allah :


* Yehezkiel 20 : 12
"Hari-hari Sabat-Ku juga Kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara Aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan mereka"* Yehezkiel 20 : 20
"...., kuduskanlah hari-hari Sabat-Ku, sehingga itu menjadi peringatan di antara Aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allahmu..."Namun perintah itu khusus ditujukan kepada bani Israel.


Mengapa Bangsa Israel Menguduskan Hari Sabtu?


Sebelum ke pokok permasalahannya, mari kita pahami 2 kata ini : "firman" ( דבר - 'DAVAR') Allah, dengan "perintah" ( מצוה - "MITSVAH") :


* Bilangan 15:31
LAI TB, sebab ia telah memandang hina terhadap firman TUHAN dan merombak perintah-Nya; pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya.
KJV, Because he hath despised the word of the LORD, and hath broken his commandment, that soul shall utterly be cut off; his iniquity shall be upon him.
Hebrew,
כִּי דְבַר־יְהוָה בָּזָה וְאֶת־מִצְוָתֹו הֵפַר הִכָּרֵת ׀ תִּכָּרֵת הַנֶּפֶשׁ הַהִוא עֲוֹנָה בָהּ׃ פ
Translit, KI DEVAR-YEHOVAH BAZAH VE'ET-MITSVATO HEFAR HIKARET TIKARET HANEFESY HAHIV' 'AVONAH VAH


Firman Allah diatas ditujukan langsung "kepada" bangsa Israel, namun ada manfaatnya "bagi" saya sebagai orang Kristen. Anda tentu dapat membedakan antara firman yang "langsung" kepada anda dengan firman yang tidak langsung "bagi" anda.


Contoh lainnya :


* Kejadian 8:16
"Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan isterimu serta anak-anakmu dan isteri anak-anakmu;"

* Kejadian 12:1
"Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: 'Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu;'"Apakah dua ayat yang saya kutip di atas merupakan firman Allah yang "langsung" ditujukan "kepada" anda?


-----


Tentang Sabat, Mari kita kaji ayat ini :


* Keluaran 20:8
LAI TB, Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat:
KJV, Remember the sabbath day, to keep it holy.
Hebrew,
זָכֹור אֶת־יֹום הַשַּׁבָּת לְקַדְּשֹׁו ׃
Translit, ZAKHOR 'ET-YOM HASYABAT LEQADESYO


Di era Perjanjian Baru, Yesus Kristus tidak pernah minta agar para murid "ingat" akan Sabat, justru pesan mengingat dari Yesus Kristus ini berbeda :


* Matius 6:1
LAI TB, Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga.
KJV, Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.
TR, προσεχετε την ελεημοσυνην υμων μη ποιειν εμπροσθεν των ανθρωπων προς το θεαθηναι αυτοις ει δε μηγε μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υμων τω εν τοις ουρανοις
Translit, prosekhete tên eleêmosunên humôn mê poiein emprosthen tôn anthrôpôn pros to theathênai autois ei de mêge misthon ouk echete para tô patri umôn tô en tois ouranois


* Matius 7:15
LAI TB, Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
KJV, Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.
TR, προσεχετε δε απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται προς υμας εν ενδυμασιν προβατων εσωθεν δε εισιν λυκοι αρπαγες
Translit, prosekhete de apo tôn pseudoprophêtôn hoitines erkhontai pros humas en endumasin probatôn esôthen de eisin lukoi harpages


* Matius 16:6
LAI TB, Yesus berkata kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki."
KJV,
Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.
TR, ο δε ιησους ειπεν αυτοις ορατε και προσεχετε απο της ζυμης των φαρισαιων και σαδδουκαιων
Translit, ho de iêsous eipen autois horate kai prosekhete apo tês zumês tôn pharisaiôn kai saddoukaiôn


Di era Perjanjian Lama, bukan hanya hari Sabat yang harus di"ingat" oleh bangsa Israel, melainkan masih ada hal-hal lain yang harus di"ingat". Perhatikan saja pola kata "ingat" dalam Keluaran 20:8 di atas:


* Ulangan 7:18
LAI TB, maka janganlah engkau takut kepada mereka; ingatlah selalu apa yang dilakukan TUHAN, Allahmu, terhadap Firaun dan seluruh Mesir,
KJV, Thou shalt not be afraid of them: but shalt well remember what the LORD thy God did unto Pharaoh, and unto all Egypt;
Hebrew,
לֹא תִירָא מֵהֶם זָכֹר תִּזְכֹּר אֵת אֲשֶׁר־עָשָׂה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְפַרְעֹה וּלְכָל־מִצְרָיִם׃
Translit, LO' TIRA' MEHEM ZAKHOR TIZKOR 'ET 'ASYER-'ASAH YEHOVAH 'ELOHEYKHA LEFAR'OH ULEKHAL-MITSRAYIM


* Ulangan 24:9
LAI TB, Ingatlah apa yang dilakukan TUHAN, Allahmu, kepada Miryam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir.
KJV, Remember what the LORD thy God did unto Miriam by the way, after that ye were come forth out of Egypt.
Hebrew,
זָכֹור אֵת אֲשֶׁר־עָשָׂה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְמִרְיָם בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם׃ ס
Translit, ZAKHOR 'ET 'ASYER-'ASAH YEHOVAH 'ELOHEYKHA LEMIRYAM BADEREKH BETSE'TKHEM MIMITSRAYIM


* Ulangan 25:17
LAI TB, Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir;
KJV, Remember what Amalek did unto thee by the way, when ye were come forth out of Egypt;
Hebrew,
זָכֹור אֵת אֲשֶׁר־עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם׃
Translit, ZAKHOR 'ET 'ASYER-'ASAH LEKHA 'AMALEQ BADEREKH BETSE'TKHEM MIMITSRAYIM


Kita pula kaji ayat-ayat ini :


* Keluaran 20:9
enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu,Di Mesir, bangsa Israel bekerja "tujuh" hari seminggu tanpa istirahat.


* Keluaran 20:10
tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu; maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu.

* Keluaran20:11
Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya.Sabat harus diingat oleh segenap bani Israel, Alasan pertamanya adalah ayat 11 di atas. Tetapi, masih ada alasan kedua mengapa bangsa Israel – bukan saya -- harus mengingat dan menguduskan hari Sabtu, yaitu:


* Ulangan 5:15
LAI TB, Sebab haruslah kauingat, bahwa engkaupun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh TUHAN, Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung; itulah sebabnya TUHAN, Allahmu, memerintahkan engkau merayakan hari Sabat.
KJV,
And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the LORD thy God brought thee out thence through a mighty hand and by a stretched out arm: therefore the LORD thy God commanded thee to keep the sabbath day
Hebrew,
וְזָכַרְתָּ כִּי־עֶבֶד הָיִיתָ ׀ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם וַיֹּצִאֲךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ מִשָּׁם בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרֹעַ נְטוּיָה עַל־כֵּן צִוְּךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לַעֲשֹׂות אֶת־יֹום הַשַּׁבָּת׃ ס
Translit, VEZAKHARTA KI-'EVED HAYITA BE'ERETS MITSRAYIM VAYOTSI'AKHA YEHOVAH 'ELOHEYKHA MISYAM BEYAD KHAZAQAH UVIZROA' NETUYÂH 'AL-KEN TSIVEKHA YEHOVAH 'ELOHEYKHA LA'ASOT 'ET-YOM HASYABAT


Perhatikan ungkapan yang sama "itulah sebabnya" dalam Keluaran 20:11 dengan "itulah sebabnya" menurut Ulangan 5:15 di atas.

Bangsa Israel – bukan saya -- harus mengingat dan menguduskan hari Sabtu dengan alasan persis seperti di atas yaitu bahwa mereka dahulu adalah budak di Mesir dan mereka dikeluarkan dari sana oleh Allah. Saya tidak pernah menjadi budak di Mesir, Jadi untuk apa saya harus menguduskan hari Sabtu?

 

29. Bolehkah membunuh & mencuri ?
a. Perintah jangan membunuh (Keluaran 20:13, Imamat 24:17) vs Perintah membunuh (Keluaran 32:27, Bilangan 15:36, 1 Samuel 6:19, 1 Samuel 15:2,3,7,8)

b. Perintah jangan mencuri (Keluaran 20:15) vs perintah merampas (Keluaran 3:22, Keluaran 12:35-36)

http://www.sarapanpagi.org/bible-tidak-pernah-diubah-vt588.html#p1254


JAWAB :

 


Ada perbedaan konteks terhadap larangan membunuh dan larangan mencuri seperti yang terdapat pada 10 FIRMAN ('ASERET HADEVARIM) dengan konteks HUKUM PERANG, yaitu perang suci dalam memerangi bangsa/kelompok penyembah-penyembah berhala yang dinyatakan sebagai musuh Allah bangsa Israel pada zaman Musa.

Mari kita kaji KONTEKS HUKUM PERANG sebagai berikut :

Kitab Ulangan juga banyak mencatat hukum dan peraturan mengenai perang. Karena konteksnya adalah perang, maka kita baca seluruhnya Hukum Perang sbb:


* ULANGAN 20:1-20 HUKUM PERANG :
20:1 "Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak dari padamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab TUHAN, Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau.
20:2 Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat,
20:3 dengan berkata kepada mereka: Dengarlah, hai orang Israel! Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu; janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka,
20:4 sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu.
20:5 Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara, demikian: Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya.
20:6 Dan siapa telah membuat kebun anggur, tetapi belum mengecap hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya.
20:7 Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya.
20:8 Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian: Siapa takut dan lemah hati? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya.
20:9 Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara.
20:10 Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya.
20:11 Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu.
20:12 Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya;
20:13 dan setelah TUHAN, Allahmu, menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang.
20:14 Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kaurampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, boleh kaupergunakan.
20:15 Demikianlah harus kaulakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini.
20:16 Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kaubiarkan hidup apapun yang bernafas,
20:17 melainkan kautumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu,
20:18 supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian, yang dilakukan mereka bagi allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada TUHAN, Allahmu.
20:19 Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya; buahnya boleh kaumakan, tetapi batangnya janganlah kautebang; sebab, pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kaukepung.
20:20 Hanya pohon-pohon, yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kaurusakkan dan kautebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh."Kitab Ulangan ini sudah pernah berbicara mengenai perang (baca di Ulangan 7:1-26). Pasal 20 ini memberi tambahan tentang peraturan yang akan diperluas dalam Ulangan 21:10-14; Ulangan 23:9-14: Ulangan 24:5, Ulangan 25:17-19. Pembicaraan mengenai Hukum Perang ini mungkin mengejutkan banyak pembaca maka kini, tetapi tak seorangpun menyangkal bahwa pendudukan Israel atas tanah Kanaan sebagian diusahakan dengan cara yang keras. Beberapa penafsir berpendapat bahwa perang merupakan institusi keagamaan dalam sejaran Israel. “Perang suci” merupakan salah sati istilahnya. Tetapi istilah ini tidaklah tepat, sebab istilah ini tidak terdapat dalam Alkitab. Teologi dari perang yang dikehendaki dan diarahkan oleh Allah sudah biasa terdapat di Timur Tengah. Apa yang kita baca disana-sini dalam santera Deuteronomis adalah penafsiran atas pengalaman dan ingatan perang Israel, hampir tidak melukiskan mengenai strategi dan taktik aktual.

Keyakinan dasar mengenai ideologi perang ini ialah bahwa hasilnya ditentukan di surga. Itulah sebabnya para iman menyemangati mereka maju berperang (ayat 2-4). Itulah sebabnya kekuatan Israel tidak tergantung pada jumlah yang besar dan persenjataan yang lengkap. Ulangan mengingatkan Israel bahwa Allah berperang emlawan Mesir, sebuah kerajaan yang kuat semenara Israel sendiri sangat tidak berdaya.

Pasal ini berbicara tentang 3 hal yang berkaitan dalam perilaku perang (ayat 5-6) perlakukan terhadap kota-kota musuh (ayat 10-18 ) dan perlindungan terhadap sumber-sumber alam pada waktu perang (ayat 19-20).

Hukum yang secara khusus menyebutkan keadaan-keadaanyang memungkinkan bermacam pembebasan dari tugas militer terdapat juga hukum dari negara-negara di Timur Tengah. Aslinya pembebasan ini mengakui bajwa orang yang dalam “masa transisi” (perpindahan situasi) adalah dalam keadaan yang lemah. Orang-orang dulu berbicara mengenai keadaan lemah tadi dalam arti mudah sekali dikuasai iblis. Tidak perlu membawa seluruh pasukan dalam keadaan tersebut, hanya mereka yang lemah saja dibebaskan dari wajib berperang. Ulangan mengubah praktek-prektek demikian dan mengizinkan pembebasan demikian dengan alasan yang sangat manusiawi. Sebagai tambahan, elemahan iman ini dapat mempengaruhi seluruh pasukan. Maka, lebih baik mereka sama sekali tidak ikut berperang.

Perlakuan terhadap kota-kota musuh tampaknya kejam, tetapi apa yang digambarkan disini (ayat 10-18 ) tidak lebih kejam daripada praktek-prektek bangsa lain di Timur Tengah. Dalam menafsirkan ayat-ayat ini, pentinglah mengingat bahwa Ulangan lebih ideologis daripada realistis dalam mengemukakan kebijaksanaan militer Israel. Israel tidaklah dalam situasi yang dapat melaksanakan apa yang tertulis dalam hukum ini. Israel lebih didalam bahaya jika membiarkan kota-kotanya dihancurkan oleh bangsa-bangsa tetangga.

Hendaknya jangan memberi tempat bagi kota-kota Kanaan karena besarnya bahaya yang ditimbulkan orang-orang itu bagi Israel terhadap Allah (ayat 16-18 ). Bahwa nabi-nabi Israel terus menerus mempersalahkan mereka mengikuti jejak bangsa-bangsa lain, itu merupakan bukti yang cukup bahwa Israel tidak melakukan pemusnahan total terhadap orang-orang Kanaan. Meskipun ada pertentangan orang Israel dan Kanaan, orang-orang Kanaan ini kelak secara perlahan-lahan berasimilasi dianatara penduduk Israel ketika Israel memperoleh kekuasaan atas seluruh Kanaan.

Akhirnya pada ayat 19-20 menandakan bahwa Israel tidak melakukan kebijakan yang menghancurkan sumber-sumber alam dalam konflik-konflik mereka melawan bangsa tetangga. Sumber-sumber, terutama yang berkaitan dengan hasil bahan makanan, harus dilestarikan dengan baik. Disini bangsa Israel berbeda dengan praktek-praktek yang biasa waktu itu, yang memberi kesaksian mengenai perusakan-perusakan oleh militer. Hanya apa yang mengganggu loyalitas Israel kepada Allah harus dimusnahkan tanpa ampun. Dalam hal-hal lain, rasa kemanusiaan dan akal sehat harus mengarahkan hasrat merusak dalam peperangan.

Hukum-hukum seperti diatas tidak dilaksanakan dalam kekristenan, tetapi catatan kisah bangsa Israel ini tetap dipegang sebagai sarana pengajaran dan peringatan bahwa YHVH adalah satu-satunya Allah, dan Allah membenci penyembah-penyembah berhala. Allah Sang Pencipta tidak boleh disepadankan dengan ilah-ilah lain.


IMPLIKASI BAGI KEKRISTENAN :

Mari kita baca perikop dibawah ini :

* 1 Korintus 10:1-33 ISRAEL SEBAGAI SUATU PERINGATAN
10:1 Aku mau, supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut.
10:2 Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut.
10:3 Mereka semua makan makanan rohani yang sama
10:4 dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus.
10:5 Tetapi sungguhpun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun.
10:6 Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat,
10:7 dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis: "Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum; kemudian bangunlah mereka dan bersukaria."
10:8 Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas dua puluh tiga ribu orang.
10:9 Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular.
10:10 Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut.
10:11 Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba.
10:12 Sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh!
10:13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
10:14 Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala!
10:15 Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan!
10:16 Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
10:17 Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu.
10:18 Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging: bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah?
10:19 Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu?
10:20 Bukan! Apa yang kumaksudkan ialah, bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau, bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat.
10:21 Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat.
10:22 Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat dari pada Dia?
10:23 "Segala sesuatu diperbolehkan." Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. "Segala sesuatu diperbolehkan." Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun.
10:24 Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain.
10:25 Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani.
10:26 Karena: "bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan."
10:27 Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani.
10:28 Tetapi kalau seorang berkata kepadamu: "Itu persembahan berhala!" janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani.
10:29 Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata: "Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain?
10:30 Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan, yang atasnya aku mengucap syukur?"
10:31 Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
10:32 Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun Jemaat Allah.
10:33 Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat.PEPERANGAN :

Sangatlah tidak sesuai bagi orang Kristiani untuk mengambil nyawa orang lain (Matius 5:38-48; Lukas 6:27-36). Walaupun kita sekarang ini masih hidup di dunia ini, tetapi ajaran Kristen tidak membawa perang duniawi (2 Korintus 10:3). Senjata umat pilihan diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng bukanlah senjata duniawi, dan umat tidak berjuang secara duiawi (2 Korintus 10:3-4). Jadi, merupakan kewajiban umat Kristen tidak lagi melakukan hal-hal lahiriah saja tetapi aspek rohani adalah lebih penting. Ada baiknya pula kita bacaayat-ayat dibawah ini yang temanya adalah “Spiritual War” :

* 2 Korintus 10:3-6
10:3 Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi,
10:4 karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.
10:5 Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus,
10:6 dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna.


Dalam Spiritual War/ Peperangan Rohani ini, umat Allah memerlukan perlengkapan senjata dari Allah. Bagaimana menjadi pejuang yang baik untuk berperang dengan musuh-musuh kita itu?, Rasul Paulus memberikan nasehat hendaknya sebagai laskar Kristus kita mempunyai perlengkapan rohani yang dijelaskan secara rinci dibawah ini :


* Efesus 6:10-17 PERLENGKAPAN ROHANI
6:10 Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
6:11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis;
6:12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
6:13 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
6:14 Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan,
6:15 kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera;
6:16 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat,
6:17 dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah,
Umat Allah diibaratkan sebagai seorang prajurit dalam peperangan rohani itu :


* 2 Timotius 2: 3-4
2:3 Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
2:4 Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.


Peperangan Rohani adalah praktek sehari-hari dari orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Musuh yang kita hadapi bukanlah manusia melainkan iblis (ayat 12).


* Yakobus 4:7
Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari padamu!Sebagai seorang laskar/prajurit mari kita lebih waspada terhadap musuh kita si iblis, terutama terhadap tipu muslihatnya. Alkitab mencatat bahwa Hawa jatuh ke dalam dosa karena tipu muslihat iblis. Sebelum kita maju berperang kita perlu berlatih dahulu, kita perlu mengenal senjata yang akan dipakai dengan baik dalam peperangan itu, dan perlu tahu juga apa kelebihan dan kekuatan musuh kita. Semakin banyak jam terbang atau pengalaman berperang maka tentara tersebut akan makin mahir berperang. Inilah peperangan sesungguhnya dalam iman Kristiani.

Amin.

 

 

 

30. Bolehkah buat patung ?
a. Jangan membuat patung (Keluaran 20:4 ; Imamat 26:1 ; Ulangan 27:15)
b. Perintah membuat patung (Keluaran 25:18 ; 1 Raja 7:15,16,23,25)

http://www.sarapanpagi.org/bible-tidak-pernah-diubah-vt588-20.html#p1256

 

JAWAB :Dalam 10 FIRMAN ('ASERET HADEVARIM) melarang umat Tuhan membuat patung dan sujud menyembahnya :


* Keluaran 20:1-6 :
20:1 Lalu Allah mengucapkan segala firman ini:
20:2 "Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
20:3 Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.
20:4 Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
20:5 Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku,
20:6 tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku.TUHAN Allah berbicara mengenai janganlah ada allah lain selain YHVH sendiri. Perhatikan ayat 3 & 4: "Jangan ada padamu Allah lain dihadapan-Ku. Kel 20:4 Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.".
Jadi ayat 4 tidak berdiri sendiri melainkan sebagai kelanjutan dan penjelasan dari ayat 3, yakni jangan membuat patung allah lain, apalagi menyembah patung itu sebagai tuhan.


Maka perintah diatas dalam juga ayat yang tertulis dalam Imamat 26:1 dan Ulangan 27:15 " KONTEKS-nya adalah larangan membuat patung untuk disembah.


Sedangkan perintah Keluaran 25:18 adalah dalam rangka membuat “ARK OF THE COVENANT” atau TABUT PERJANJIAN.

Tidak ada tertulis umat Tuhan menyembah patung cherubim itu

Demikian pula dalam Kitab 1 Raja-raja 7:13-51 adalah berkaitan dalam pembangunan BAIT SUCI, bukan menyembah bait-suci nya atau benda-benda yang ada di dalamnya, melainkan membangun suatu tempat yang digunakan untuk penyembahan kepada TUHAN Allah (YHVH Elohim).

 

 

 

31. Yang diharamkan, kelinci ataukah kelinci hutan ?
a. Kelinci (Imamat 11:6).
b. Kelinci hutan (Ulangan 14:6).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1085

 

JAWAB :

 

 


* Imamat 11:6
LAI TB, Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu.
KJV, And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
Hebrew,
וְאֶת־הָאַרְנֶבֶת כִּי־מַעֲלַת גֵּרָה הִוא וּפַרְסָה לֹא הִפְרִיסָה טְמֵאָה הִוא לָכֶם׃
Translit, VE'ET-HA'ARNEVET KI-MA'ALAT GERAH HIV' UFARSAH LO' HIFRISAH TEME'AH HIV' LAKHEM


* Ulangan 14:7
LAI TB, Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan dan marmot, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah; haram semuanya itu bagimu.
KJV, Nevertheless these ye shall not eat of them that chew the cud, or of them that divide the cloven hoof; as the camel, and the hare, and the coney: for they chew the cud, but divide not the hoof; therefore they are unclean unto you.
Hebrew,
אַךְ אֶת־זֶה לֹא תֹאכְלוּ מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה וּמִמַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה הַשְּׁסוּעָה אֶת־הַגָּמָל וְאֶת־הָאַרְנֶבֶת וְאֶת־הַשָּׁפָן כִּי־מַעֲלֵה גֵרָה הֵמָּה וּפַרְסָה לֹא הִפְרִיסוּ טְמֵאִים הֵם לָכֶם׃
Translit, 'AKH 'ET-ZEH LO' TO'KHLU MIMA'ALEY HAGERAH UMIMAFRISEY HAPARSAH HASYESU'AH 'ET-HAGAMAL VE'ET-HA'ARNEVET VE'ET-HASYAFAN KI-MA'ALEH GERAH HEMAH UFARSAH LO' HIFRISU TEME'IM HEM LAKHEM


Sebenarnya tidak ada kontradiksi karena naskah Ibrani menulis kedua-duanya dengan, 'ARNEVET, namun karena LAI menerjemahkan kelinci dan kelinci hutan, maka timbullah pertanyaan seperti di atas.

Dalam bahasa Indonesia kedua kata ini jelas berbeda. Coba tanyakan kepada orang Yahudi, bagaimana mengucapkan kelinci dalam bahasa Ibrani, maka mereka akan menjawab ארנבת - 'ARNEVET.

Kemudian tanyakan pula bagaimana mengucapkan kelinci hutan, mereka pun akan menjawab 'ARNEVET.
Jadi, mengapa LAI menerjemahkan Ulangan 14:7, dengan kelinci hutan dan bukan kelinci. Hal itu disebabkan karena Imamat 11:6 ditulis saat orang Israel belum lama mengembara di padang gurun, tentu saja tidak ada peternakan kelinci.

Bahasa Ibrani termasuk salah satu bahasa yang miskin, sebaliknya bahasa Yunani merupakan bahasa yang lebih kaya. Tidak berbeda jauh antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, karena kita tidak akan menerjemahkan menanam nasi di sawah jika kita menemukan kata rice.

 

 

 

32. Yang haramkan, babi ataukah babi hutan ?
a. Babi hutan (Imamat 11:7, Ulangan 14:8).
b. Babi (Yesaya 66:17).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1086

 

JAWAB :

 

 

Lihat penjelasan tentang kelinci dan kelinci hutan sebelumnya.


* Imamat 11:7
LAI TB, Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu.
KJV, And the swine, though he divide the hoof, and be cloven-footed, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you.
Hebrew,
וְאֶת־הַחֲזִיר כִּי־מַפְרִיס פַּרְסָה הוּא וְשֹׁסַע שֶׁסַע פַּרְסָה וְהוּא גֵּרָה לֹא־יִגָּר טָמֵא הוּא לָכֶם׃
Translit, VE'ET-HAKHAZIR KI-MAFRIS PARSAH HU' VESYOSA' SYESA' PARSAH VEHU' GERAHLO'-YIGAR TAME' HU' LAKHEM


* Ulangan 14:8
LAI TB, Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya.
KJV, And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you: ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcass.
Hebrew,
וְאֶת־הַחֲזִיר כִּי־מַפְרִיס פַּרְסָה הוּא וְלֹא גֵרָה טָמֵא הוּא לָכֶם מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגָּעוּ׃ ס
Translit, VE'ET-HAKHAZIR KÏ-MAFRIS PARSAH HU' VELO' GERAH TAME' HU' LAKHEM MIBESARAM LO' TO'KHÊLU UVENIVLATAM LO' TIGA'U


* Yesaya 66:17
LAI TB, Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman TUHAN.
KJV, They that sanctify themselves, and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh, and the abomination, and the mouse, shall be consumed together, saith the LORD.
Hebrew,
הַמִּתְקַדְּשִׁים וְהַמִּטַּהֲרִים אֶל־הַגַּנֹּות אַחַר אֶחַד בַּתָּוֶךְ אֹכְלֵי בְּשַׂר הַחֲזִיר וְהַשֶּׁקֶץ וְהָעַכְבָּר יַחְדָּו יָסֻפוּ נְאֻם־יְהוָה׃
Translit, HAMITQADESYIM VEHAMITAHARIM 'EL-HAGANOT 'AKHAR 'EKHAD BATAVEKH 'OKHELEY BESAR HAKHAZIR VEHASYEQETS VEHA'AKHBAR YAKHDAV YASUFU NE'UM-YEHOVAH


Ketiga ayat di atas menulis, חזיר - KHAZIR, yang dapat bermakna babi maupun babi hutan, ditinjau dari bahasa Indonesia, maknanya jelas berbeda karena babi adalah binatang ternak sedangkan babi hutan tidak diternak.

LAI menerjemahan babi hutan dari kata KHAZIR ini karena – menurut perkiraan saya -- saat itu bangsa Israel sedang dalam pengembaraan di padang pasir jadi 'nggak mungkin ada ternak babi. Setelah bangsa ini menetap di Palestina, kata KHAZIR diterjemahkan dengan babi saja misalnya dalam Amsal 11:22, Yesaya 65:4, 66:3, dan lain-lain.

Jadi, kalo kita tanya sama orang Yahudi, bagaimana mengatakan babi dalam bahasa Ibrani, mereka akan menjawab KHAZIR. Lha, lantas bagaimana pula mengatakan babi hutan dalam bahasa Ibrani, mereka pun akan menjawab KHAZIR. Kasusnya 'nggak beda jauh sama bahasa Inggris yakni rice dapat bermakna padi, beras atau nasi, emangnya kita menanam nasi di sawah?

 

 


33. Berapa cucu Benyamin (anak-anak Bela) ?
a. 2 orang (Bilangan 26:40).

b. 5 orang (1 Tawarikh 7:7).
c. 9 orang (2 Tawarikh 8:3-5).
Buka dan bacalah ayat yang dimaksud. Terlihat jelas bahwa semua nama dan jumlah cucu Benyamin tidak ada yang sama.


http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1090

 

JAWAB :

 


* Bilangan 26:40
LAI TB, Dan anak-anak Bela ialah Ared dan Naaman; dari Ared kaum orang Ared dan dari Naaman kaum orang Naaman.
KJV, And the sons of Bela were Ard and Naaman: of Ard, the family of the Ardites: and of Naaman, the family of the Naamites.
Hebrew,
וַיִּהְיוּ בְנֵי־בֶלַע אַרְדְּ וְנַעֲמָן מִשְׁפַּחַת הָאַרְדִּי לְנַעֲמָן מִשְׁפַּחַת הַנַּעֲמִי׃
Translit, VAYIHYU VENEY-VELA' 'ARD VENA'AMAN MISYPAKHAT HA'ARDI LENA'AMAN MISYPAKHAT HANA'AMI


Telah ditanggapi sebelumnya bahwa kata בן - BEN dalam bahasa Ibrani dapat berarti anak dan dapat pula bermakna cucu dan keturunan. Lihat ayat-ayat sebelumnya dan kita akan menemukan nama-nama yang sama antara Bilangan 26:38-41 dengan 1 Tawarikh 8:1-40 seperti Sefufam dan Huram.


* 1 Tawarikh 7:7
LAI TB, Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri, lima orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; mereka yang terdaftar dalam silsilah ada dua puluh dua ribu tiga puluh empat orang.
KJV, And the sons of Bela; Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five; heads of the house of their fathers, mighty men of valor; and were reckoned by their genealogies twenty and two thousand and thirty and four.
Hebrew,
וּבְנֵי בֶלַע אֶצְבֹּון וְעֻזִּי וְעֻזִּיאֵל וִירִימֹות וְעִירִי חֲמִשָּׁה רָאשֵׁי בֵּית אָבֹות גִּבֹּורֵי חֲיָלִים וְהִתְיַחְשָׂם עֶשְׂרִים וּשְׁנַיִם אֶלֶף וּשְׁלֹשִׁים וְאַרְבָּעָה׃ ס
Translit, UVENEY VELA' 'ETSBON VE'UZI VE'UZI'EL VIRIMOT VE'IRI KHAMISYAH RA'SYEY BEYT 'AVOT GIBOREY KHAYALIM VEHITYAKHSAM 'ESRIM USYENAYIM 'ELEF USYELOSYIM VE'ARBA'AH


Berdasarkan penyelidikan 1 Tawarikh 7:6-11 adalah keturunan Zebulon dan bukan Bela karena di antara ke-12 suku Israel ternyata tidak terdapat silsilah Zebulon sedangkan Bela merupakan buyut Israel sehingga di sinilah tempatnya di mana silsilah Zebulon itu diharapkan terutama dilihat dari segi geografisnya. Banyak yang berpendapat demikian bahwa kita berhadapan dengan silsilah Zebulon yang dikaburkan, karena kesalahan-kesalahan penulisan.


* 1 Tawarikh 8:3-5,
8:3 LAI TB, Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud,
KJV, And the sons of Bela were, Addar, and Gera, and Abihud,
Hebrew,
וַיִּהְיוּ בָנִים לְבָלַע אַדָּר וְגֵרָא וַאֲבִיהוּד׃
Translit, VAYIHYU VANIM LEVALA' 'ADAR VEGERA' VA'AVIHUD

8:4 LAI TB, Abisua, Naaman, Ahoah,
KJV, And Abishua, and Naaman, and Ahoah,
Hebrew,
וַאֲבִישׁוּעַ וְנַעֲמָן וַאֲחֹוחַ׃
Translit, VA'AVISYUA' VENA'AMAN VA'AKHOAKH

8:5 LAI TB, Gera, Sefufan dan Huram.
KJV, And Gera, and Shephuphan, and Huram.
Hebrew,
וְגֵרָא וּשְׁפוּפָן וְחוּרָם׃
Translit, VEGERA' USYEFUFAN VEKHURAM


Rincian yang amat lengkap tentang Benyamin dibandingkan kebanyakan suku-suku lainnya bukanlah adanya pemberitahuan yang lebih banyak melainkan kesetiaan Benyamin kepada garis keturunan Daud. Daftar yang sejajar dalam 1 Tawarikh 7:6-12 dipandang sebagai silsilah yang rusak dari Zebulon dan Dan. Pokoknya daftar dalam 1 Tawarikh 7 itu tidak dapat dipadu dengan 1 Tawarikh 8:1-40.


Berikut ini adalah nama-nama keturunan Bela:

1. ארד - 'ARD (LAI, Ared), putra sulung Bela, sama dengan אדר - 'ADAR dalam 1 Tawarikh 8:3 karena huruf matinya sama tetapi terbalik, apalagi karena aksara ר - 'ROSY' dan ד - 'DALET' hampir tidak dapat dibedakan kecuali jika ditulis lebih besar (Bandingkan dengan penulisan antara ARAM dan EDOM pada tanggapan sebelumnya di Kontradiksi PL No. 6 di kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1069 ).
2. נעמן - NA'AMAN, juga ditulis dalam Kejadian 46:21 sebagai garis keturunan Benyamin.
3. גרא - GERA, terjadi pengulangan penulisan dua kali antara 1 Tawarikh 8:3 dan 8:5
4. אביהוד - 'ABIHUD, LAI Abihud.
5. אבישוע - 'ABISYUA, LAI Abisua
6. אחוח - 'AKHOAH, LAI Ahoah
7.
שפופם - SYEFUFAM, LAI Sefufan, bandingkan dengan Bilangan 26:39
8. חורם - KHURAM, LAI Huram, bandingkan dengan Bilangan 26:39


Jadi inilah keseluruhan cucu Benyamin dari Bela menurut daftar yang paling lengkap di 1 Tawarikh 8:1-40.

 

 

 

34. Dimanakah Harun menemui ajalnya?
a. Di gunung Hor (Bilangan 33:38)
b. Di Mosera (Ulangan 10:6)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566-20.html#p1228

 

JAWAB :

 


* Bilangan 33:38
LAI TB, Ketika itu imam Harun naik ke gunung Hor sesuai dengan titah TUHAN, dan di situ ia mati pada tahun keempat puluh sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada bulan yang kelima, pada tanggal satu bulan itu;
KJV, And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the fifth month.
Hebrew,
וַיַּעַל אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אֶל־הֹר הָהָר עַל־פִּי יְהוָה וַיָּמָת שָׁם בִּשְׁנַת הָאַרְבָּעִים לְצֵאת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ׃
Translit, VAYA'AL 'AHARON HAKOHEN 'EL-HOR HAHAR 'AL-PI YEHOVAH VAYAMAT SYAM BISYNAT HA'ARBA'IM LETSE'T BENEY-YISRA'EL ME'ERETS MITSRAYIM BAKHODESY HAKHAMISYI BE'EKHAD LAKHODESY


* Ulangan 10:6
LAI TB, Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene-Yaakan ke Mosera; di sanalah Harun mati dan dikuburkan; lalu Eleazar, anaknya, menjadi imam menggantikan dia.
KJV, And the children of Israel took their journey from Beeroth of the children of Jaakan to Mosera: there Aaron died, and there he was buried; and Eleazar his son ministered in the priest's office in his stead.
Hebrew,
וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל נָסְעוּ מִבְּאֵרֹת בְּנֵי־יַעֲקָן מֹוסֵרָה שָׁם מֵת אַהֲרֹן וַיִּקָּבֵר שָׁם וַיְכַהֵן אֶלְעָזָר בְּנֹו תַּחְתָּיו׃
Translit, UVENEY YISRA'EL NASE'U MIBE'EROT BENEY-YA'AQAN MOSERAH SYAM MET 'AHARON VAYIQAVER SYAM VAYKHAHEN 'EL'AZAR BENO TAKHTAV


Mosera dan gunung Hor adalah tempat yang sama, ibarat Batavia, Betawi, dan Jakarta.

Nama Mosera berarti hajaran (Yesaya 26:16) lebih tepat dikenakan kepada peristiwa ketimbang tempat, yaitu peristiwa kematian Harun. Hal ini dianggap hajaran karena pendurhakaan Musa dan Harun di Meriba (Bilangan 20:24; Ulangan 32:51). Harun mati di atas gunung Hor, sedangkan umat Israel berkemah di bawah dan meratap. Peristiwa dan tempat perkemahan itu disebut Moserot (Bilangan 33:31; Ulangan 10:16).

 

 

 

35. Kemana orang Israel pergi setelah kematian Harun ?
1. Dari gunung Hor ke Zalmona lalu ke Funon dst. (Bilangan 33:41-42)
2. Dari Mosera ke Gudgod lalu ke Yotbata (Ulangan 10:6-7)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566-20.html#p1229

 

JAWAB :

 


Seperti dijelaskan diatas, Mosera dan gunung Hor adalah tempat yang sama.


Zalmona (Ibrani: צלמנה - TSALMONAH, tsâdêy-lâmed-mêm-nûn-hê', adalah tempat perkemahan bangsa Israel di padang gurun terletak di sebelah timur Edom, demikian pula halnya dengan Funon (Ibrani: פונן - PUNON, pê'-vâv-nûn-nûn, dan masih ada satu daerah lagi yaitu Obot (Ibrani, אבת - 'OBOT, Bilangan 21:10; 33:43).

Ketiga daerah ini: Zalmona, Funon, dan Obot merupakan daerah yang dikenal sebagai Hor-hagidgad (berdasarkan penelitian Aben Ezra), dari sana mereka melanjutkan perjalanan ke Yotbata. Kitab Ulangan 10:7 tidak merinci perjalanan bangsa Israel sesuai dengan tujuan penulisannya, sedangkan kitab Bilangan 33 merinci perjalanan ini dengan jelas.

Sekedar ilustrasi: Seseorang berkendaraan dari Jakarta ke Bogor, lalu ke Cipanas, lalu ke Cianjur, dan seterusnya; kemudian cerita yang sama diringkas menjadi berkendaraan di daerah Jawa Barat lalu meneruskan perjalanan ke Semarang.

 

 

 

36. Apakah Yosua dan orang-orang Israel menaklukkan Yerusalem

a. Ya (Yosua 10:23,40)

b. Tidak (Yosua 15:63)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p1763

 

JAWAB :

 


* Yosua 10:23,40
10:23 Dilakukan oranglah demikian, kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya: raja Yerusalem, raja Hebron, raja Yarmut, raja Lakhis dan raja Eglon.
10:40 Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, Pegunungan, Tanah Negeb, Daerah Bukit dan Lereng Gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan TUHAN, Allah Israel.


* Yosua 15:63
Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang.Kedua ayat diatas sesungguhnya memaparkan cerita yang saling melengkapi dan serasi. Kebingungan justru timbul karena kesalahan dalam mengartikan ayat ini.

Dalam Yosua 10, disebutkan bahwa raja Yerusalem-lah yang dibunuh. Sedangkan kotanya tidak ditaklukkan (ayat 16-18 dan 22-26). Kelima raja amorit dan tentaranya keluar dari kota-kotanya untuk menyerang Gibenon. Yosua dan orang-orang Israel kemudian mengurung mereka dan kelima raja tersebut melarikan diri ke gua Makeda. Dimana tentara Yosua menangkap mereka dan membawanya kepada Yosua, serta membunuh mereka semua. Yat 20 menerangkan keberadaan tentaranya, "beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota (mereka) yang diperkuat", dengan demikian jelas bahwa kota-kota tersbeut tidak ditaklukan. Jadi hanya rajanya saja yang ditawan sdangkan kotanya tidak.

Yosua 10:28-42 yang mencatat kelanjutan kisah dari perang ini, menyatakan bahwa sebagian kota diduduki dan dihancurkan seperti : Makeda, Libna, Lakhis, Eglon, Hebron dan Debir. Dan semua kota ini terletak sebelah barat daya Yerusalem. Raja Gezer dan tentaranya dikalahkan di Lakhis (ayat 33) demikian pula kota Yerikho (ayat 30), tetapi kedua kota ini tidak diduduki pada waktu itu. Dalam ayat 40&41 digambarkan batas-batas wilayah peperangan ini, serta apa yang terjadi di daerah selatan dan barat kota Yerusalem. Dan Gibeon, yang menjadi batas sebelah timur daerah ini, masih terletak jauh, yaitu kurang lebih 10mil dari barat laut Yerusalem. Maka dalam Yosua 10 tidak diecritakan bahwa kota Yerusalem diduduki. Hal ini diperkuat dalam Yosua 15:63 yang menyatakan bahwa Yosua tidak menghalau penduduk setempat di Yerusalem.

 

 

 

37. Sisera dibunuh oleh Jael ketika Sisera sedang tidur atau berdiri?
a. Tidur (Hakim-hakim 4:21)
b. Berdiri (Hakim-hakim 5:25-27)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566-20.html#p1230

 

JAWAB :


Sisera adalah panglima tentara Yabin, mungkin juga raja bawahan Hasoret-Hagoyim (Hakim-hakim 4:2 dan ayat-ayat berikutnya), barangkali sama dengan Tel el-Amr, 19 kilometer di barat laut Megido, tempat yang strategis bagi penggunaan kereta-kereta Yabin yang jumlahnya sembilan ratus. Peranan Sisera yang besar dalam peperangan melawan Debora dan Barak, menerangkan mengapa Yabin sama sekali tidak disebut dalam Hakim-hakim pasal 5. Sesudah kekalahan Sisera di gunung Tabor dan pelariannya, ia dibunuh secara khianat oleh Yael. Ia dibunuh pada saat sedang tidur nyenyak, Hakim-hakim 5:25-27 sama sekali tidak menulis bahwa ia dibunuh pada saat berdiri, silakan simak sendiri:


* Hakim-hakim 5:25-27
5:25 LAI TB, Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya; dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih.
KJV, He asked water, and she gave him milk; she brought forth butter in a lordly dish.
Hebrew,
מַיִם שָׁאַל חָלָב נָתָנָה בְּסֵפֶל אַדִּירִים הִקְרִיבָה חֶמְאָה׃
Translit, MAYIM SYA'AL KHALAV NATANAH BESEFEL 'ADIRIM HIQRIVAH KHEM'AH

5:26 LAI TB, Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang, ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya.
KJV, She put her hand to the nail, and her right hand to the workmen's hammer; and with the hammer she smote Sisera, she smote off his head, when she had pierced and stricken through his temples.
Hebrew,
יָדָהּ לַיָּתֵד תִּשְׁלַחְנָה וִימִינָהּ לְהַלְמוּת עֲמֵלִים וְהָלְמָה סִיסְרָא מָחֲקָה רֹאשֹׁו וּמָחֲצָה וְחָלְפָה רַקָּתֹו׃
Translit, YADAH LAYATED TISYLAKHNAH VIMINAH LEHALMUT 'AMELIM VEHALEMAH SISRA' MAKHAQAH RO'SYO UMAKHATSAH VEKHALEFAH RAQATO

5:27 LAI TB, Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak, dekat kakinya orang itu rebah dan tewas, di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas, digagahi.
KJV, At her feet he bowed, he fell, he lay down: at her feet he bowed, he fell: where he bowed, there he fell down dead.
Hebrew,
בֵּין רַגְלֶיהָ כָּרַע נָפַל שָׁכָב בֵּין רַגְלֶיהָ כָּרַע נָפָל בַּאֲשֶׁר כָּרַע שָׁם נָפַל שָׁדוּד׃
Translit, BEYN RAGHLEYHA KARA' NAFAL SYAKHAV BEYN RAGHLEYHA KARA' NAFAL BA'ASYER KARA' SYAM NAFAL SYADUD

 

 

 

38. Berapa yang dibunuh Tuhan?

a. Dalam Alkitab teks kuno Inggris 1 Samuel 6:19 ada 50,070

b. Dalam Alkitab Indonesia 1 Samuel 6:19 ada 70 orang saja

 

http://www.sarapanpagi.org/44-kebusukan-alkitab-indonesia-vt692.html#p1602

 

JAWAB :

 


* 1 Samuel 6:19
LAI TB, Dan Ia membunuh beberapa orang Bet-Semes, karena mereka melihat ke dalam tabut TUHAN; Ia membunuh tujuh puluh orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung, karena TUHAN telah menghajar mereka dengan dahsyatnya
LAI TL, Hata, maka dipalu Tuhan akan orang Bait-Semes sebab mereka itu sudah mengintai ke dalam tabut Tuhan, bahkan, dipalu-Nya dari pada mereka itu tujuh puluh orang dari lima puluh ribu orang. Maka pada masa itu merataplah orang banyak, sebab dipalu Tuhan di antara mereka itu dengan palu yang besar.

Kita kaji teks asli ayat tersebut :

Hebrew,
וַיַּךְ בְּאַנְשֵׁי בֵית־שֶׁמֶשׁ כִּי רָאוּ בַּאֲרֹון יְהוָה וַיַּךְ בָּעָם שִׁבְעִים אִישׁ חֲמִשִּׁים אֶלֶף אִישׁ וַיִּתְאַבְּלוּ הָעָם כִּי־הִכָּה יְהוָה בָּעָם מַכָּה גְדֹולָה׃
Translit : VAYAKH BEANSYEY VE'IT-SYEMESY KI RAU BAARON YEHOVAH VAYAKH BA'AM {people} SYIVIM {seventy} ISY {man} KHAMISYIM {fifty/ a multiple of fifty (with other numbers) } 'ELEF {thousand} ISY {man} VAYITABLU HA'AM KI-HIKA YEHOVAH BA'AM MAKA GEDOLAH

Jewish Publication Society Tanakh,
And He smote of the men of Beth-shemesh, because they had gazed upon the ark of the LORD, even He smote of the people seventy men, and fifty thousand men; and the people mourned, because the LORD had smitten the people with a great slaughter.


Maka, terjemahan versi LAI TL lebih tepat mendekati teks aslinya. Meski kedua terjemahan tsb tidak bertentangan keduanya menulis bahwa yang dibunuh adalah sebanyak 70 orang

 

 

 

39. Berapa jumlah anak Isai?
a. 7 plus Daud, jadi semuanya ada 8 (1 Samuel 16:10-11, 17:12)
b. Semuanya ada 7 (1 Tawarikh 2:13-15)

http://www.sarapanpagi.org/inkonsistensi-kontradiksi-alkitab-vt566-20.html#p1231


JAWAB :

 


* 1 Samuel 16:10-11
16:10 Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai: "Semuanya ini tidak dipilih TUHAN."
16:11 Lalu Samuel berkata kepada Isai: "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya: "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai: "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan, sebelum ia datang ke mari."


* 1 Samuel 17:12
Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem-Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai delapan anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya.versus


* 1 Tawarikh 2:13-15
2:13 Isai memperanakkan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga,
2:14 Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima,
2:15 Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh;Isai (Ibrani ישי - YISYAY), adalah cucu Boas dan ayah Daud. Ia tinggal di Betlehem dan biasa disebut "orang Betlehem itu" dan sekali "orang dari Efrata, dari Betlehem-Yehuda. Putranya delapan orang, tetapi yang ditulis hanya tujuh orang. Yang kedelapan (tetapi dalam urutan ke tujuh karena lebih tua dari Daud) tidak disebut karena menurut Midrasy, berasal dari lain ibu (bandingkan 1 Tawarikh 27:18 yang mencatat nama saudara Daud yang lain). Masih ada dua anak perempuan yang biasanya tidak dimasukkan dalam jumlah keturunan (bandingkan dengan Dinah, putri Yakub yang tidak disebut dalam 12 suku Israel).


* 1 Tawarikh 27:18
LAI TB, untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud; untuk suku Isakhar ialah Omri bin Mikhael;
KJV, Of Judah, Elihu, one of the brethren of David: of Issachar, Omri the son of Michael:
Hebrew,
לִיהוּדָה אֱלִיהוּ מֵאֲחֵי דָוִיד לְיִשָׂשכָר עָמְרִי בֶּן־מִיכָאֵל׃ ס
Translit, LIHUDAH 'ELIHU ME'AKHEY DÂVID LEYISASKHAR 'AMRI BEN-MIKHÂ'EL"


Urut-urutan nama ke-8 putra Isai adalah sebagai berikut:

1. אליאב - 'ELI'AV, Eliab
2. אבינדב - 'AVINADAV, Abinadab
3.
שמעא - SYIME'A', Simea
4. נתנאל - NETANE'EL, Netaneel
5. רדי - RADAY, Radai
6. אצם - 'OTSEM, Ozem
7.
אליהו - 'ELIHU, Elihu (1 Tawarikh 27:18, Midrasy)
8. דוד - DAVID, Daud

 

 

 

40. Kenalkah Saul dengan Daud ketika Daud melawan Goliat ?
a. Sangat kenal (1 Samuel 16:19-23)
b. Tidak kenal sama sekali (1 Samuel 17:55-58 )

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2533

 

JAWAB :

 


* 1 Samuel 16:19-23
16:19 Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan: "Suruhlah kepadaku anakmu Daud, yang ada pada kambing domba itu."
16:20 Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya.
16:21 Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya.
16:22 Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan: "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya."
16:23 Dan setiap kali apabila roh yang dari pada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya; Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur dari padanya.


versus


* 1 Samuel 17:55-58
17:55 Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya: "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner: "Demi tuanku hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu."
17:56 Kemudian raja berkata: "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu."
17:57 Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya.
17:58 Kata Saul kepadanya: "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud: "Anak hamba tuanku, Isai, orang Betlehem itu."Memang benar bahwa Daud telah diperkenalkan kepada Saul (1 Samuel 16:18 ) sebagai "salah seorang anak laki-laki dari Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya". Tetapi harus diperhatikan pula bahwa sebelum perangnya dengan Goliat, Daud hanya mempertunjukkan kecakapan seninya kepada Raja Saul, kemudian Daud diperkenankan pulang ke Betlehem.

Adalah sangat realistis jika Raja Saul melihat Daud dari sudut yang sama sekali baru dan menunjukkan perhatian besar kepada latar belakang Daud. Tampak bahwa Panglima Abner sebelumnya tidak mengenal Daud kecuali sebagai seorang pemain kecapi, karena itu dia bahkan tidak mengenal nama Isai (1 Samuel 17:55).

Ketika mula-mula Daud diperkenalkan ke istana sebagai pemusik yang bisa menghibur, Abner tidak terlibat disana (1 Samuel 16:18 ); sebaliknya "salah seorang hamba" Saul (yakni seorang bujang dari pegawai istana) yang telah menyebut nama Isai untuk Saul.

Tetapi perhatian Saul menyala kembali ini bukan hanya terhadap nama ayah Daud – meskipun itu adalah pertanyaan awalnya. Sangat jelas bahwa Saul ingin mengetahui apakah di rumah Daud masih ada pemuda yangs eperti dia; ini sejalan dengan kebijaksanaan baku yang dikemukakan dalam 1 Samuel 14:52 "Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa, yang dilihat Saul, dikumpulkannya kepadanya". Artinya, Saul berniat membentuk suatu regu pengawal pilihan dari antara prajurit yang tangguh, dan dia melihat dalam diri Daud jalan yang menjanjikan untuk mendapatkan lebih banyak lagi tentara yang seperti dia. Dari 1 Samuel 18:1 kita diberitahu bahwa Daud kemudian melakukan pembicaraan yang cukup panjang dengan Saul, lebih daripada sekadar menunjukkan nama ayahnya.

Jadi, kita melihat bahwa jika kita memandang 2 episode itu menurut konteks dan situasinya masing-masing, ternyata episode-episode itu sangat sesuai dengan kenyataan dan sebenarnya tidak terdapat kontradiksi diantara mereka.

 

 

 

41. Siapa yang membunuh Goliat ?

a. Daud (1 Samuel 17:23,50)

b. Elhanan (2 Samuel 21:19)

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2002

 

JAWAB :

 


* 1 Samuel 17:23,50
17:23 Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya.
17:50 Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu; ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya, tanpa pedang di tangan.Pertentangan tentang siapa yang membunuh Goliat (Daud atau Elhanan) timbul karena kesalahan penulis ulang.


* 2 Samuel 21:19
LAI TB, Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin, di Gob; Elhanan bin Yaare-Oregim, orang Betlehem itu, menewaskan Goliat, orang Gat itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun.
KJV, And there was again a battle in Gob with the Philistines, where Elhanan the son of Jaareoregim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath the Gittite, the staff of whose spear was like a weaver's beam.
NIV, In another battle with the Philistines at Gob, Elhanan son of Jaare-Oregim [a] the Bethlehemite killed Goliath [b] the Gittite, who had a spear with a shaft like a weaver's rod.
Hebrew,
וַתְּהִי־עֹוד הַמִּלְחָמָה בְּגֹוב עִם־פְּלִשְׁתִּים וַיַּךְ אֶלְחָנָן בֶּן־יַעְרֵי אֹרְגִים בֵּית הַלַּחְמִי אֵת גָּלְיָת הַגִּתִּי וְעֵץ חֲנִיתֹו כִּמְנֹור אֹרְגִים׃ ס
Translit, VATEHI-'OD HAMILKHAMAH BEGOV 'IM-PELISYTIM VAYAKH ELKHANAN BEN-YAREI 'ORGIM BE'IT HALAKHMI 'ET GALYAT HAGITI VE'ETS KHANITO KIMNOR 'ORGIM

NIV, Footnotes:
[a] 2 Samuel 21:19 Or son of Jair the weaver
[b] 2 Samuel 21:19 Hebrew and Septuagint; 1 Chron. 20:5 son of Jair killed Lahmi the brother of Goliath


Naskah Masorah, tentu saja ayat ini bertentangan dengan Kitab 1 Samuel dan kisah pertempuran Daud melawan Goliat. Tetapi kita kita melihat 1 Tawarikh 20:5 yang menuliskan kisah yang sama, kita dapat dengan mudah mengetahui alasan yang sesungguhnya :


bandingkan dengan :


* 1 Tawarikh 20:5
LAI TB, Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin, lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gat itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun.
KJV, And there was war again with the Philistines; and Elhanan the son of Jair slew Lahmi the brother of Goliath the Gittite, whose spear staff was like a weaver's beam.
NIV, In another battle with the Philistines, Elhanan son of Jair killed Lahmi the brother of Goliath the Gittite, who had a spear with a shaft like a weaver's rod.
Hebrew,
וַתְּהִי־עֹוד מִלְחָמָה אֶת־פְּלִשְׁתִּים וַיַּךְ אֶלְחָנָן בֶּן־ יָעִיר אֶת־לַחְמִי אֲחִי גָּלְיָת הַגִּתִּי וְעֵץ חֲנִיתֹו כִּמְנֹור אֹרְגִים׃
Translit, VATEHI-'OD MILKHAMAH 'ET-PELISYTIM VAYAKH 'ELKHANAN BEN-YA'IR 'ET-LAKHMI AKHI GALYAT HAGITI VE'ETS KHANITO KIMNOR 'ORGIM

Catatan :
Menurut 1 Tawarikh 20:5 Elhanan tidak membunuh Goliat, tetapi Ehanan membunuh Lahmi saudara Goliat


Jika kedua ayat dikaji dari bahasa Ibrani, maka jelas bahwa kisah dalam 1 Tawarikh-lah yang benar dan tepat. Ini bukan semata-mata karena kita tahu bahwa memang Daud lah yang membunuh Goliat, tetapi juga karena faktor bahasa Ibrani.

Ketika penulis menyalin ulang naskah yang mula-mula dapat dipastikan bahwa naskah itu telah buram dan rusak pada bagian kitab 2 Samuel. Akibatnya timbullah dua atau tiga kesalahan (Reff. Archer, Gleason, L., Encyclopedia of Bible Difficulties, 1994 Revised Edition, 1982, Zondervan Publishing House, p 179).

Kesalahan dalam 2 Samuel adalah kesalahan yang bisa dilacak dari juru tulis dalam menyalin ulang kata aslinya. Dan yang dapat dikoreksi melalui teks kitab Tawarikh 20:5.

Penjelasan diatas sekaligus menunjukkan kejujuran dan keterbukaan dari para penulis ulang dan penerjemah (baik orang Yahudi maupun orang Kristen). Walaupun mereka mudah untuk mengubah kesalahan yang terlacak ini, tetapi hal tersebut tidak mereka lakukan, demi menjunjung kebenaran dan otentiknya naskah-naskah yang diturunkan

Pasal diatas memang dapat memberi kesan pertentangan seperti yang dikitik oleh Shabbir, tetapi, kami tidak kawatir untuk menjelaskannya. Ayat ini merupakan contoh yang tepat untuk menunjukkan bahwa manusia dapat saja salah dalam menyalin ulang naskah Papyrus yang telah buram dan rusak, namun Allah tetap menjaga kebenaran ajaranNya.

Kami, orang Kisten dengan senang hati mengakui, bahwa ada "ketidak sempurnaan" dalam penyalinan ulang terhadap PL dan PB. Tetapi hal seperti itu memang diluar kemampuan manusia manapun untuk dihindari, karena menyalin ulang halaman demi halaman dengan tangan secara manual akan menghasilkan kesalahan manusiawi, baik untuk buku suci maupun sekuler. Apalagi kalau naskahnya yang akan dialin itu sudah buram ditelah usia dan cara penyimpanan yang tidak bisa sempurna. Namun, kita tahu bahwa naskah aslinya (yang disebut autographa, yaitu yang diinspirasikan langsung oleh Tuhan kepada penulis Alkitab) tidak akan memiliki kesalahan sedikitpun juga. Tetapi berhubung dokumen-dokumen yang asli telah ditulis pada masa yang amat lampau, maka dokumen tersebut tidak dapat lagi ditampilkan.

Para analis naskah kuno mencatat bahwa setiap orang yang menulis ulang (juru-tulis atau penyalin ulang) cenderung membuat 2 jenis kesalahan dalam penulisan salinan kitab :
Yang pertama berhubungan dengan ejaan nama-nama (apalagi nama-nama aneh dan asing). Dan yang kedua berkenaan denga bilangan-bilangan. Kenyataan bahwa kedua jenis "kesalahan" ini saja yang utamanya muncul dalam salinan Alkitab semakin membuktikan bahwa kesalahan-kesalahan dalam naskah Alkitab hanya dilakukan oleh para penyalin ulang belaka. Jika memang benar bahwa pesan-pesan Alkitab asli-lah yang bertentangan, maka tentulah buktinya dapat ditemukan dalam isi Alkitab itu sendiri.

Yang perlu disadari oleh kita semua adalah bahwa tidak ada satupun perbedaan dalam serentetan salinan ulang Alkitab yang sampai ke tangan kita itu, menggeser atau mengubah doktrin Alkitab itu sendiri. Justru Roh Kudus telah melakukan "campur tangan" dan menjaga agar penyalinan ulang teks Alkitab jangan sampai menggeser ajaran-ajaran doktrinal itu sendiri.

Secara keilmuan, teks Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani terbukti amat terpelihara dalam Alkitab, dibawah penyertaan Allah, maka keabsahan dan otoritas Kitab Suci tidak sedikitpun dirusakkan oleh adanya salinan ulang yang "kurang sempurna" dalam bentuknya, bukan dalam isi dan pesan-pesan doktrinalnya.

 

 

42. Apakah Saul minta petunjuk Tuhan?

a. Ya (1 Samuel 28:6)

b. Tidak (1 Tawarikh 10:13-14)

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2697

 

JAWAB :

 

 

1 Samuel 28:6 tidak boleh dibaca 1 ayat sendirian, dan harus diteruskan ke ayat selanjutnya sampai habis dalam 1 perinkop SAUL di EN-DOR. Bahwa kemudian Saul pergi ke Dukun (pemanggil arwah) untuk berhubungan dengan roh yang seolah-olah seperti Samuel).


* 1 Samuel 28:1-25 Saul di En-Dor
28:1 Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akhis kepada Daud: "Ketahuilah baik-baik, bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara."
28:2 Jawab Daud kepada Akhis: "Baik, engkau akan tahu, apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Lalu Akhis berkata kepada Daud: "Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya."
28:3 Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal.
28:4 Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju, dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa.
28:5 Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar.
28:6 Dan Saul bertanya kepada TUHAN, tetapi TUHAN tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi.
28:7 Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya: "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah; maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia: "Di En-Dor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah."
28:8 Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan dua orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul: "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu."
28:9 Tetapi perempuan itu menjawabnya: "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?"
28:10 Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi TUHAN, katanya: "Demi TUHAN yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini."
28:11 Sesudah itu bertanyalah perempuan itu: "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya: "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku."
28:12 Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian: "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul!"
28:13 Maka berbicaralah raja kepadanya: "Janganlah takut; tetapi apakah yang kaulihat?" Perempuan itu menjawab Saul: "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi."
28:14 Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu: "Bagaimana rupanya?" Jawabnya: "Ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah." Maka tahulah Saul, bahwa itulah Samuel, lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah.
28:15 Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul: "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul: "Aku sangat dalam keadaan terjepit: orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur dari padaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku, apa yang harus kuperbuat."
28:16 Lalu berbicaralah Samuel: "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal TUHAN telah undur dari padamu dan telah menjadi musuhmu?
28:17 TUHAN telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankan-Nya dengan perantaraanku, yakni TUHAN telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud.
28:18 Karena engkau tidak mendengarkan suara TUHAN dan tidak melaksanakan murka-Nya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya TUHAN melakukan hal itu kepadamu pada hari ini.
28:19 Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan TUHAN ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan TUHAN ke dalam tangan orang Filistin."
28:20 Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa.
28:21 Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat, bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya: "Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu; aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kaukatakan kepadaku.
28:22 Oleh sebab itu, kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti; makanlah, supaya ada kekuatanmu, apabila engkau berjalan pula."
28:23 Tetapi Saul menolak dan berkata: "Aku tidak mau makan." Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka, lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai.
28:24 Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi.
28:25 Dihidangkannyalah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya, lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga.Disini jelas bahwa Saul telah melakukan "perzinahan rohani" dan dia lebih mempercayai arwah daripada Tuhan (tidak bertanya lagi kepada Tuhan)


* 1 Tawarikh 10:13-14 Adalah kisah tragis tentang akhir hidup Raja Saul :
10:13 Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap TUHAN, oleh karena ia tidak berpegang pada firman TUHAN, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah,
10:14 dan tidak meminta petunjuk TUHAN. Sebab itu TUHAN membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin IsaiJadi tidak ada kontradiksi.

 

 

 

43. Apakah Saul bunuh diri?

a. Ya (1 Samuel 31:4-6)

b. Tidak, orang Amalek yang melakukannya (2 Samuel 1:1-16)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2003

 

JAWAB :

 


* 1 Samuel 31:4-6
31:4 Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya: "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya.
31:5 Ketika pembawa senjatanya melihat, bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul.
31:6 Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu.* 2 Samuel 1:1-16
1:1 Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal dua hari di Ziklag,
1:2 maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara, dari pihak Saul, dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah.
1:3 Bertanyalah Daud kepadanya: "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya: "Aku lolos dari tentara Israel."
1:4 Bertanyalah pula Daud kepadanya: "Apakah yang terjadi? Coba ceriterakan kepadaku." Jawabnya: "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran; bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya, juga sudah mati."
1:5 Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu: "Bagaimana kauketahui, bahwa Saul dan Yonatan, anaknya, sudah mati?"
1:6 Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata: "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa; maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya.
1:7 Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku; dan aku berkata: Ya tuanku.
1:8 Ia bertanya kepadaku: Siapakah engkau? Jawabku kepadanya: Aku seorang Amalek.
1:9 Lalu katanya kepadaku: Datanglah ke mari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa.
1:10 Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu, ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya, dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku."
1:11 Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya; dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga.
1:12 Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat TUHAN dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang.
1:13 Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya: "Asalmu dari mana?" Jawabnya: "Aku ini anak perantau, orang Amalek."
1:14 Kemudian berkatalah Daud kepadanya: "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi TUHAN?"
1:15 Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata: "Ke mari, paranglah dia." Orang itu memarangnya, sehingga mati.
1:16 Dan Daud berkata kepadanya: "Kautanggung sendiri darahmu, sebab mulutmulah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata: Aku telah membunuh orang yang diurapi TUHAN."Perlu diketahui bahwa penulis 1 dan 2 Samuel tidak memusatkan ceriteranya pada orang Amalek. Jadi, dalam kenyataannya Saul sendirilah yang membunuh diri, walau kemudian orang Amalek mencari pujian dengan mengaku seolah dialah yang membunuh Saul. Penulis menuliskan bagaimana Saul mati dan bagaimana orang Amalek menecriterakan kematian Saul.

Kisah orang Amalek bahwa ia sedang di Gunung Gilboa (2 Samuel 1:6) agaknya kurang benar. Ia mungkin datang untuk menjarah barang-barang dari tubuh orang yang sudah mati. Bagaimanapun ia telah ada disana sebelum tentara Filistin tiba dan tidak menemukan mayat Saul sampai keesokan harinya (1 Samuel 31:8 ). Kita tahu bagaimana kesaksian Daud bahwa orang Amalek beranggapan bahwa ia memberitahukan kabar baik tentang kematian Saul (2 Samuel 1:10). Tampaknya ia mendatangi mayat Saul, mengambil mahkota dan kalungnya kemudian mengarang cerita tentang kematian Saul supaya ia mendapat hadiah dari Daud karena telah menewaskan musuhnya. Tetapi rencana jahat orang Amalek ini justru menimbulkan dampak dramatis balik bagi dirinya sendiri.

 

 

 

44. Siapakah anak Daud yang kedua ?
a. Kileab (2 Samuel 3: 2-3).
b. Daniel (1 Tawarikh 3: 1)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1063

 

JAWAB :

 


* 2 Samuel 3:2-3,
3:2 LAI Terjemahan Baru (TB), Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon, dari Ahinoam, perempuan Yizreel;
King James Version (KJV), And unto David were sons born in Hebron: and his firstborn was Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess;
Hebrew,
וַיֵּלְדוּ לְדָוִד בָּנִים בְּחֶבְרֹון וַיְהִי בְכֹורֹו אַמְנֹון לַאֲחִינֹעַם הַיִּזְרְעֵאלִת׃
Translit,
VAYELEDU LEDAVID BANIM BEKHEVRON VAYHI VEKHORO 'AMNON LA'AKHINO'AM HAYIZRE'E'LIT
Terjemahan Septuaginta (LXX), και ετεχθησαν τω δαυιδ υιοι εν χεβρων και ην ο πρωτοτοκος αυτου αμνων της αχινοομ της ιεζραηλιτιδος
Translit, kai etekhthêsan tô dauid huioi en khebrôn kai ên ho prôtotokos autou amnôn tês akhinoom tês hiezraêlitidos

3:3 LAI TB, anaknya yang kedua ialah Kileab, dari Abigail, bekas isteri Nabal, orang Karmel; yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maakha, anak perempuan Talmai raja Gesur;
KJV, And his second, Chileab, of Abigail the wife of Nabal the Carmelite; and the third, Absalom the son of Maacah the daughter of Talmai king of Geshur;
Hebrew,
וּמִשְׁנֵהוּ כִלְאָב לַאֲבִיגֵל אֵשֶׁת נָבָל הַכַּרְמְלִי וְהַשְּׁלִשִׁי אַבְשָׁלֹום בֶּן־מַעֲכָה בַּת־תַּלְמַי מֶלֶךְ גְּשׁוּר׃
Translit, UMISYNÊHU KHIL'AV LA'AVIGEL 'ESYET NAVAL HAKARMELI VEHASYELISYI 'AVSYALOM BEN-MA'AKHAH BAT-TALMAY MELEKH GESYUR
3:3 LXX, και ο δευτερος αυτου δαλουια της αβιγαιας της καρμηλιας και ο τριτος αβεσσαλωμ υιος μααχα θυγατρος θολμι βασιλεως γεσιρ
Translit, kai ho deuteros autou dalouia tês abigaias tês karmêlias kai ho tritos abessalôm huios maakha thugatros tholmi basileôs gesir


* 1 Tawarikh 3:1
LAI TB, Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron; anak sulung ialah Amnon, dari Ahinoam, perempuan Yizreel; anak yang kedua ialah Daniel, dari Abigail, perempuan Karmel;
KJV, Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
Hebrew,
וְאֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי דָויִד אֲשֶׁר נֹולַד־לֹו בְּחֶבְרֹון הַבְּכֹור ׀ אַמְנֹן לַאֲחִינֹעַם הַיִּזְרְעֵאלִית שֵׁנִי דָּנִיֵּאל לַאֲבִיגַיִל הַכַּרְמְלִית׃
Translit, VE'ELEH HAYU BENEY DAVYID 'ASYER NOLAD-LO BEKHEVRON HABEKHOR 'AMNON LA'AKHINO'AM HAYIZRE'E'LIT SYENÏ DANIE'L LA'AVIGAYIL HAKARMELIT
LXX, και ουτοι ησαν υιοι δαυιδ οι τεχθεντες αυτω εν χεβρων ο πρωτοτοκος αμνων τη αχινααμ τη ιεζραηλιτιδι ο δευτερος δανιηλ τη αβιγαια τη καρμηλια
Translit, kai houtoi êsan huioi dauid hoi tekhthentes autô en khebrôn ho prôtotokos amnôn tê akhinaam tê hiezraêlitidi ho deuteros daniêl tê abigaia tê karmêlia


Orang Israel biasa memiliki dua nama. Nama yang pertama sebenarnya adalah Daniel (Ibrani, דניאל - DANIE'L) dari kata דן - "DAN", hakim dan אל - 'EL, Allah, Allah adalah hakimku. Inilah nama yang diberikan oleh Daud seperti dalam ayat berikut ini:


* 1 Samuel 25:39
LAI TB, Ketika didengar Daud, bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia: "Terpujilah TUHAN, yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hamba-Nya dari pada berbuat jahat. TUHAN telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi isterinya.
KJV, And when David heard that Nabal was dead, he said, Blessed be the LORD, that hath pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and hath kept his servant from evil: for the LORD hath returned the wickedness of Nabal upon his own head. And David sent and communed with Abigail, to take her to him to wife.
Hebrew,
וַיִּשְׁמַע דָּוִד כִּי מֵת נָבָל וַיֹּאמֶר בָּרוּךְ יְהוָה אֲשֶׁר רָב אֶת־רִיב חֶרְפָּתִי מִיַּד נָבָל וְאֶת־עַבְדֹּו חָשַׂךְ מֵרָעָה וְאֵת רָעַת נָבָל הֵשִׁיב יְהוָה בְּרֹאשֹׁו וַיִּשְׁלַח דָּוִד וַיְדַבֵּר בַּאֲבִיגַיִל לְקַחְתָּהּ לֹו לְאִשָּׁה׃
Translit, VAYISYMA' DAVID KI MET NAVAL VAYO'MER BARUKH YEHOVAH 'ASYER ROV 'ET-RIV KHERPATI MIYAD NAVAL VE'ET-'AVDO KHASAKH MERA'AH VE'ET RA'AT NAVAL HESYIV YEHOVAH BERO'SYO VAYISYLAKH DAVID VAYDABER BA'AVÏGAYIL LEQAKHTAH LO LE'ISYAH


Entah mengapa belakangan Daniel dipanggil Kileab, tidak mudah untuk dijelaskan namun orang Yahudi punya kisah khusus tentang hal ini. Kileab, Ibrani כלאב - KIL'AB dari kata כלא - KALA (menutup, tinggal, memelihara) dan אב -'AV, ayah. Kileab berarti seperti ayahnya.

Satu hal yang menarik bahwa Septuaginta, terjemahan Alkitab Ibrani dalam bahasa Yunani, menerjemahkan nama putra kedua Daud dalam 2 Samuel 3:2 dengan δαλουια-dalouia sedangkan 1 Tawarikh 3:1 dengan δανιηλ-daniêl. Kita mengetahui bahwa Alkitab Ibrani ditulis dengan menggunakan huruf mati. Jadi, Kileab ditulis, kaf lamed alef bet atau כלאב - K'LB dan Daniel ditulis, dalet nun yod alef lamed atau דניאל - DNY'L, sehingga para peneliti naskah memperkirakan ada kesalahan penyalinan naskah gara-gara kemiripan bentuk huruf.

Bahwa orang-orang Israel memiliki nama alias bukanlah barang baru. Yakub disebut Israel, abangnya Esau juga dikenal sebagai Edom, Benyamin dipanggil juga Ben-Oni, Naomi mertua Rut menamakan dirinya juga sebagai Mara. Di Indonesia pun kita kenal nama-nama ganda seperti ini misalnya Tommy alias Hutomo Mandala Putra.

 

 

 


45. Di Yerusalem, Daud mengambil beberapa gundik atau tidak ?
a. Ya! Daud mengambil beberapa gundik dan istrei (2 Samuel 5:13-16).
b. Tidak! Daud hanya mengambil beberapa isteri saja (1 Tawarikh 14: 3-7).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1064

 

JAWAB :

 


* 2 Samuel 5:13
LAI TB, Daud mengambil lagi beberapa gundik dan isteri dari Yerusalem, setelah ia datang dari Hebron dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan.
KJV, And David took him more concubines and wives out of Jerusalem, after he was come from Hebron: and there were yet sons and daughters born to David.
Hebrew,
וַיִּקַּח דָּוִד עֹוד פִּלַגְשִׁים וְנָשִׁים מִירוּשָׁלִַם אַחֲרֵי בֹּאֹו מֵחֶבְרֹון וַיִּוָּלְדוּ עֹוד לְדָוִד בָּנִים וּבָנֹות׃
Translit, VAYIQAKH DAVID 'OD PILAGSYIM VENASYIM MIRUSYALAIM 'AKHAREY BO'O MEKHEVRON VAYIVALDU 'OD LEDAVID BANIM UVANOT


* 1 Tawarikh 14:3
LAI TB, Daud mengambil lagi beberapa isteri di Yerusalem, dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan.
KJV, And David took more wives at Jerusalem: and David begat more sons and daughters.
Hebrew,
וַיִּקַּח דָּוִיד עֹוד נָשִׁים בִּירוּשָׁלִָם וַיֹּולֶד דָּוִיד עֹוד בָּנִים וּבָנֹות׃
Translit, VAYIQAKH DAVID 'OD NASYIM BIRUSYALAIM VAYOLED DAVID 'OD BANIM UVANOT


Yang mengutip pertentangan ayat ini sebenarnya tidak memahami makna gundik dan istri di kalangan orang Israel. Beberapa gundik dan istri sama saja dengan beberapa istri. Ada kalanya gundik dibedakan dengan istri namun adakalanya pula maknanya sama karena bahasa Ibrani termasuk bahasa yang miskin, satu kata bisa bermakna ganda bahkan terkadang lebih dari dua. Dalam tradisi Yahudi, gundik adalah istri tidak resmi.


Sekedar contoh:


* Kejadian 30:4
LAI TB, Maka diberikannyalah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi isterinya dan Yakub menghampiri budak itu.
KJV, And she gave him Bilhah her handmaid to wife: and Jacob went in unto her.
Hebrew,
וַתִּתֶּן־לֹו אֶת־בִּלְהָה שִׁפְחָתָהּ לְאִשָּׁה וַיָּבֹא אֵלֶיהָ יַעֲקֹב׃
Translit, VATITEN-LO 'ET-BILHAH SYIFKHATAH LE'ISYAH VAYAVO' 'ELEYHA YA'AQOV


Ayat di atas menyatakan bahwa Bilha, budak perempuan Rahel itu, diberikan kepada Yakub sebagai אשה - 'ISYAH, ISTRI karena Rahel belum melahirkan anak dan tujuannya adalah agar perkawinan mereka menghasilkan ahli waris. Bandingkan dengan ayat ini:


* Kejadian 35:22
LAI TB, Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub dua belas orang jumlahnya.
KJV, And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father's concubine: and Israel heard it. Now the sons of Jacob were twelve:
Hebrew,
וַיְהִי בִּשְׁכֹּן יִשְׂרָאֵל בָּאָרֶץ הַהִוא וַיֵּלֶךְ רְאוּבֵן וַיִּשְׁכַּב אֶת־בִּלְהָה פִּילֶגֶשׁ אָבִיו וַיִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל פ וַיִּהְיוּ בְנֵי־יַעֲקֹב שְׁנֵים עָשָׂר׃
Translit, VAYHI BISYKON YISRA'EL BA'ARETS HAHIV' VAYELEKH RE'UVEN VAYISYKAV 'ET-BILHAH PILEGESY 'AVIV VAYISYMA' YISRA'EL VAYIHYU VENEY-YA'AQOV SYENEYM 'ASAR


Ternyata, di samping sebagai אשה - 'ISYAH, ISTRI, Bilha pun disebut פילגש - PILEGESY, GUNDIK Yakub.

 46. Berapa anak-anak Daud dari gundik di Yerusalem ?
a. 11 orang (2 Samuel 5:13-16).
b. 13 orang (1 Tawarikh 14 3-7).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1065

 

JAWAB :

 

 

Tidak ada kontradiksi seperti yang dituduhkan, Kitab 1 Tawarikh yang ditulis belakangan mencatat nama-nama yang lebih lengkap terhadap anak-anak Daud yang lahir kemudian.

Inilah nama-nama anak Daud:

1. Amnon, ibunya bernama Ahinoam.
2. Kileab juga disebut Daniel, ibunya Abigail.
3. Absalom, ibunya Maakha.
4. Adonia, ibunya Hagit.
5. Sefaca, ibunya Abital.
6. Yitream, ibunya Egla.
Keenam anak ini lahir di Hebron.


Ada empat orang anak yang dilahirkan oleh Batsyua atau Batsyeba yaitu:
7. Syamua juga disebut Syemua, anak Batsyua atau Batsyeba.
8. Sobab
9. Natan
10. Salomo


Anak dari istri yang lain:
11. Yibhar

12. Elisua atau Elisama [15], bandingkan dengan kedua ayat ini:


* 2 Samuel 5:15
LAI TB, Yibhar, Elisua, Nefeg, Yafia,
KJV, Ibhar also, and Elishua, and Nepheg, and Japhia,
Hebrew,
וְיִבְחָר וֶאֱלִישׁוּעַ וְנֶפֶג וְיָפִיעַ׃
Translit, VEYIVKHAR VE'ELISYUA' VENEFEG VEYAFIA'


* 1 Tawarikh 3:6
LAI TB, lalu Yibhar, Elisama, Elifelet,
KJV, Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
Hebrew,
וְיִבְחָר וֶאֱלִישָׁמָע וֶאֱלִיפָלֶט׃
Translit, VEYIVKHAR VE'ELISYAMA' VE'ELIFALET


13. Nefeg
14. Yafia
15. Elisama
16. Elyada atau Beeliada
17. ElifeletYang tidak ditulis dalam 2 Samuel 5:13-16 adalah:
18. Nogah, lahir kemudian.


Elpelet mengambil nama Elifelet [17] yang meninggal dunia, kemudian Daud memberikan nama yang sama kepada anak yang lahir kemudian. Bandingkan dengan penjelasan dari 1599 Geneva Bible Footnotes:

"Elishama, or Elishua, 2 Samuel 5:15 and Eliphelet died, and David named those sons who were born next by the same names; in the book of kings his living children are mentioned and here both they that were alive and dead."


Masih dalam kitab yang sama bandingkanlah 1 Tawarikh 14:4-7 dengan 1 Tawarikh 3:5-8.


* 1 Tawarikh 14:4-7
14:4 LAI TB, Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo,
KJV, Now these are the names of his children which he had in Jerusalem; Shammua, and Shobab, Nathan, and Solomon,
Hebrew,
וְאֵלֶּה שְׁמֹות הַיְלוּדִים אֲשֶׁר הָיוּ־לֹו בִּירוּשָׁלִָם שַׁמּוּעַ וְשֹׁובָב נָתָן וּשְׁלֹמֹה׃
Translit, VE'ELEH SYEMOT HAYLUDIM 'ASYER HAYU-LO BIRUSYALAIM SYAMUA' VESYOVAV NATÂN USYELOMOH

14:5 LAI TB, Yibhar, Elisua, Elpelet,
KJV, And Ibhar, and Elishua, and Elpalet,
Hebrew,
וְיִבְחָר וֶאֱלִישׁוּעַ וְאֶלְפָּלֶט׃
Translit, VEYIVKHAR VE'ELISYUA' VE'ELPALET

14:6 LAI TB, Nogah, Nefeg, Yafia,
KJV, And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
Hebrew,
וְנֹגַהּ וְנֶפֶג וְיָפִיעַ׃
Translit, VENOGAH VENEFEG VEYAFIA'

14:7 LAI TB, Elisama, Beelyada dan Elifelet.
KJV, And Elishama, and Beeliada, and Eliphalet.
Hebrew,
וֶאֱלִישָׁמָע וּבְעֶלְיָדָע וֶאֱלִיפָלֶט׃
Translit, VE'ELISYAMA' UVE'ELYADA' VE'ELIFALET


* 1 Tawarikh 3:5-8
3:5 LAI TB, Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan dan Salomo, empat orang dari Batsyua binti Amiel,
KJV, And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bathshua the daughter of Ammiel:
Hebrew,
וְאֵלֶּה נוּלְּדוּ־לֹו בִּירוּשָׁלָיִם מְעָא וְשֹׁובָב וְנָתָן וּשְׁלֹמֹה אַרְבָּעָה לְבַת־שׁוּעַ בַּת־עַמִּיאֵל׃
Translit, VE'ELEH NULEDU-LO BIRUSYALAYIM SYIM'A' VESYOVAV VENATAN USYELOMOH 'ARBA'AH LEVAT-SYUA' BAT-'AMI'EL

3:6 LAI TB, lalu Yibhar, Elisama, Elifelet,
KJV, Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
Hebrew,
וְיִבְחָר וֶאֱלִישָׁמָע וֶאֱלִיפָלֶט׃
Translit, VEYIVKHAR VE'ELISYAMA' VE'ELIFALET

3:7 LAI TB, Nogah, Nefeg, Yafia,
KJV, And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
Hebrew,
וְנֹגַהּ וְנֶפֶג וְיָפִיעַ׃
Translit, VENOGAH VENEFEG VEYAFIA'

3:8 LAI TB, Elisama, Elyada dan Elifelet, sembilan orang.
KJV, And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
Hebrew,
וֶאֱלִישָׁמָע וְאֶלְיָדָע וֶאֱלִיפֶלֶט תִּשְׁעָה׃
Translit, VE'ELISYAMA' VE'ELYADA' VE'ELIFELET ISY'AH

 

 

 

47. Kapan Daud membawa Tabut Perjanjian ke Yerusalem :

a. setelah mengalahkan orang Filistin (2 Samuel 5 dan 6)

b. sebelumnya (1 Tawarikh pasal 13 dan 14)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1676

 

JAWAB :

 

 

Pertanyaan diatas tidak akan menjadi masalah, seandainya penuduh membaca lebih lanjut sampai ke 1 Tawarikh 15, yang menyebutkan bahwa Daud memindahkan Tabut Perjanjian setelah mengalahkan orang Filistin. Alasannya adalah karena orang Israel memindahkan Tabut Perjanjian ini dua kali. Yang pertama, mereka memindahkannya dari Baal tempat orang Israel mengalahkan orang Filistin, seperti yang kit abaca pada 2 Samuel 5 dan 6 dan 1 Tawarikh 15. Ketika Nabi Samuel menceritakan kemenangan Daud atas Filistin, ia menceritakan 2 kali kepindahan Tabut Perjanjian. Namun dalam 1 Tawarikh disebutkan urutannya sebagai berikut : Pertama-tama Tabut perjanjan dipindahkan dari Baal; kemudian Daud mengalahkan orang Filistin, dan akhirnya Tabut Perjanjian dipindahkan lagi dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem.

Oleh karena itu kedua teks diatas sama sekali tidak ada pertentangan apapun. Disini, disatu sisi Nabi Samuel lebih memilih menceritakan seluruh Alkitab sebagai suatu kesatuan (daripada mengisahkan sejarahnya sebagai susulan) dan di sisi lain Kitab Tawarikh mengisahkan sejarahnya dengan cara yang berbeda. Kendati demikian, kedua cerita diatas berlangsung pada kurun waktu yang sama.

 

 

48. Adakah Michal mempunyai anak?
a. Tidak punya (2 Samuel 6:23)

b. Punya 5 anak lelaki (2 Samuel 21:8)

 

http://www.sarapanpagi.org/bible-tidak-pernah-diubah-vt588.html#p1248

 

JAWAB :

 


* 2 Samuel 21:8
KJV, But the king took the two sons of Rizpah the daughter of Aiah, whom she bare unto Saul, Armoni and Mephibosheth; and the five sons of Michal the daughter of Saul, whom she brought up for Adriel the son of Barzillai the Meholathite:

Apakah benar Mikhal mempunyai anak?

Bandingkan dengan terjemahan lainnya dibawah ini :

LAI TB, Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rizpa binti Aya, yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul, yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu
BIS, Maka ia menyerahkan kepada mereka kedua putra Rizpa: Armoni dan Mefiboset. Rizpa adalah anak perempuan Aya; ia gundik Saul. Daud juga menyerahkan kelima anak angkat Mikhal, yang sebenarnya adalah anak-anak Merab putri Saul dengan Adriel putra Barzilai orang Mehola.
NASB, "So the king took the two sons of Rizpah the daughter of Aiah, Armoni and Mephibosheth whom she had born to Saul, and the five sons of Merab the daughter of Saul, whom she had born to Adriel the son of Barzillai the Meholathite."
NIV, "But the king took Armoni and Mephibosheth, the two sons of Aiah’s daughter Rizpah, whom she had borne to Saul, together with the five sons of Saul’s daughter Merab[a], whom she had borne to Adriel son of Barzillai the Meholathite."

NIV Footnotes:
[a] Two Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also 1 Samuel 18:19 most Hebrew and Septuagint manuscripts Michal

Hebrew,
וַיִּקַּח הַמֶּלֶךְ אֶתשְׁ־נֵי בְּנֵי רִצְפָּה בַת־אַיָּה אֲשֶׁר יָלְדָה לְשָׁאוּל אֶת־אַרְמֹנִי וְאֶת־מְפִבֹשֶׁת וְאֶת־חֲמֵשֶׁת בְּנֵי מִיכַל בַּת־שָׁאוּל אֲשֶׁר יָלְדָה לְעַדְרִיאֵל בֶּן־בַּרְזִלַּי הַמְּחֹלָתִי׃
Translit, VAYIQAKH HAMELEKH 'ET-SYENEY BENEY RITSPAH VAT-'AYAH 'ASYER YALDAH LESYAUL 'ET-'ARMONI' VE'ET-MEFIVOSYET VE'ET-KHAMESYET BENEY MERAV BAT-SYAUL 'ASYER YALDAH LE'ADRIEL BEN-BARZILAY HAMEKHOLATI


Memang dalam beberapa salinan naskah-asli ada kesalahan tulisan yang menuliskan nama MIKHAL, namun yang benar adalah MERAB, anak perempuan Saul yang lain :


* 1 Samuel 14:49
LAI TB, Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi dan Malkisua. Nama kedua anaknya yang perempuan: yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikhal.
KJV, Now the sons of Saul were Jonathan, and Ishui, and Melchishua: and the names of his two daughters were these; the name of the firstborn Merab, and the name of the younger Michal:
Hebrew,
וַיִּהְיוּ בְּנֵי שָׁאוּל יֹונָתָן וְיִשְׁוִי וּמַלְכִּי־שׁוּעַ וְשֵׁם שְׁתֵּי בְנֹתָיו שֵׁם הַבְּכִירָה מֵרַב וְשֵׁם הַקְּטַנָּה מִיכַל׃
Translit, VAYIHYU BENEY SYAUL YONATAN VEYISYVI UMALKI-SYUA VESYEM SYETEY VENOTAV SYEM HABEKHIRAH MERAV VESYEM HAQETANAH MIKHAL


Merab menikah dengan Adriel :


* 1 Samuel 18:19
LAI TB, Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu, kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi isterinya
KJV, But it came to pass at the time when Merab Saul's daughter should have been given to David, that she was given unto Adriel the Meholathite to wife.
Hebrew,
וַיְהִי בְּעֵת תֵּת אֶת־מֵרַב בַּת־שָׁאוּל לְדָוִד וְהִיא נִתְּנָה לְעַדְרִיאֵל הַמְּחֹלָתִי לְאִשָּׁה׃
Translit, VAYEHI BE'ET TET 'ET-MERAV BAT-SYAUL LEDAVID VEHI NITNAH LE'ADRIEL HAMEKHOLATI LEISYAH


Merab melahirkan 5 orang anak bagi Adriel (bandingkan 2 Samuel 21:8 ). Dan dengan jelas ditulis dalam ayat itu bahwa 5 orang anak itu dari bapak yang bernama Adriel, bukan Daud.

Sedangkan MIKHAL menikah dengan Daud :


* 1 Samuel 18:27
LAI TB, tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu dua ratus orang serta membawa kulit khatan mereka; dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikhal, anaknya, kepadanya menjadi isterinya.
KJV, Wherefore David arose and went, he and his men, and slew of the Philistines two hundred men; and David brought their foreskins, and they gave them in full tale to the king, that he might be the king's son in law. And Saul gave him Michal his daughter to wife.
Hebrew,
וַיָּקָם דָּוִד וַיֵּלֶךְ ׀ הוּא וַאֲנָשָׁיו וַיַּךְ בַּפְּלִשְׁתִּים מָאתַיִם אִישׁ וַיָּבֵא דָוִד אֶת־עָרְלֹתֵיהֶם וַיְמַלְאוּם לַמֶּלֶךְ לְהִתְחַתֵּן בַּמֶּלֶךְ וַיִּתֶּן־לֹו שָׁאוּל אֶת־מִיכַל בִּתֹּו לְאִשָּׁה׃ ס
Translit, VAYAQAM DAVID VAYELEKH HU VA'ANASYAV VAYAKH BAPLISYTIM MATAYIM 'ISY VAYAVE DAVID 'ET-'ARLOTEIHEM VAYEMALUM LAMELEKH LEHITKHATEN BAMELEKH VAYITEN-LO SYAUL 'ET-MIKHAL BITO LE'ISYAH


Mikhal tidak memberikan anak/keturunan bagi Daud :


* 2 Samuel 6:23
LAI TB, Mikhal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya.
KJV,Therefore Michal the daughter of Saul had no child unto the day of her death.
Hebrew,
וּלְמִיכַל בַּת־שָׁאוּל לֹא־הָיָה לָהּ יָלֶד עַד יֹום מֹותָהּ׃ פ
Translit, ULEMIKHAL BAT-SYAUL LO'-HAYAH LAH YALED 'AD YOM MOTAH

 

 

49. Di Kota mana Daud mengambil tembaga ?
a. Betah dan Berotai (2 Samuel 8:8 )
b. Tibhat dan dari Kun (1 Tawarikh 18:8 )

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1066

 

JAWAB :

 


1 Tawarikh 18 dan 19 mirip dengan 2 Samuel 8:1-10:19, 20:1-26 dengan sedikit variasi -- bukan kontradiksi --, variasi ini dapat diselidiki dari catatan-catatan yang dibuat oleh penulis kitab untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Kedua nama kota itu sama, Betah dan Berotai adalah Tibhat dan Kun. Tarikh penulisan kitab Samuel dan Tawarikh berbeda jauh, hal ini memungkinkan perubahan nama kota. Kasus ini mirip seperti di Indonesia, Sunda Kelapa berubah menjadi Jakarta/Jayakarta, kemudian berubah menjadi Batavia/Betawi, akhirnya kembali menjadi Jakarta. Demikian pula kota Ujungpandang yang dulunya bernama Makassar dan kemudian kembali menjadi Makassar.

 


50. Siapa dan anak siapa yang diutus untuk mengucapkan selamat kepada Daud?

a. Yoram anak Toi (2 Samuel 8:10).

b. Hadoram anak Tou (1 Tawarikh 18:9-10)http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1068

 

JAWAB :

 


Tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam perbedaan pelafalan penyebutan nama Sama seperti orang menuliskan "Gus Dur" dan "Abdurahman Wahid", atau "Bob Hasan" dan "Muhammad Hasan".
Nama Hadoram adalah nama lain dari Yoram, lihat tanggapan tentang nama Kileab dan Daniel.


* 2 Samuel 8:10,
LAI TB, maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas dan tembaga.
KJV, Then Toi sent Joram his son unto king David, to salute him, and to bless him, because he had fought against Hadadezer, and smitten him: for Hadadezer had wars with Toi. And Joram brought with him vessels of silver, and vessels of gold, and vessels of brass:
Hebrew,
וַיִּשְׁלַח תֹּעִי אֶת־יֹורָם־בְּנֹו אֶל־הַמֶּלֶךְ־דָּוִד לִשְׁאָל־לֹו לְשָׁלֹום וּלְבָרֲכֹו עַל אֲשֶׁר נִלְחַם בַּהֲדַדְעֶזֶר וַיַּכֵּהוּ כִּי־אִישׁ מִלְחֲמֹות תֹּעִי הָיָה הֲדַדְעָזֶר וּבְיָדֹו הָיוּ כְּלֵי־כֶסֶף וּכְלֵי־זָהָב וּכְלֵי נְחֹשֶׁת׃
Translit, VAYISYELAKH TO'I 'ET-YORAM-BENO 'EL-HAMELEKH-DAVID LISYE'AL-LO LESYALOM ULEVARAKHO 'AL 'ASYER NILEKHAM BAHADADE'EZER VAYAKEHU KI-'ISY MILEKHAMOT TO'I HAYAH HADADE'AZER UVEYADO HAYU KELEY-KHESEF UKHELEY-ZAHAV UKHELEY NEKHOSYET.
LXX, και απεστειλεν θοου ιεδδουραν τον υιον αυτου προς βασιλεα δαυιδ ερωτησαι αυτον τα εις ειρηνην και ευλογησαι αυτον υπερ ου επολεμησεν τον αδρααζαρ και επαταξεν αυτον οτι αντικειμενος ην τω αδρααζαρ και εν ταις χερσιν αυτου ησαν σκευη αργυρα και σκευη χρυσα και σκευη χαλκα
Translit, KAI APESTEILEN THOOU IEDDOURAN TON HUION AUTOU PROS BASILEA DAVID ERÔTÊSAI AUTON TA EIS EIRÊNÊN KAI EULOGÊSAI AUTON HUPER OU EPOLEMÊSEN TP ADRAAZAR KAI EPATAXEN AUTON HOTI ANTIKEIMENOS ÊN ADRAAZAR KAI EN TAIS KHERSIN AUTOU ÊSAN SKEUÊ ARGURA KAI SKEUÊ KHRUSA KAI SKEUÊ KHALKA


* 1 Tawarikh 18:10
LAI TB, maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak dan tembaga.
KJV, He sent Hadoram his son to king David, to enquire of his welfare, and to congratulate him, because he had fought against Hadarezer, and smitten him; (for Hadarezer had war with Tou;) and with him all manner of vessels of gold and silver and brass.
Hebrew,
וַיִּשְׁלַח אֶת־הֲדֹורָם־בְּנֹו אֶל־הַמֶּלֶךְ־דָּוִיד לִשְׁאָל־לֹו לְשָׁלֹום וּלְבָרֲכֹו עַל אֲשֶׁר נִלְחַם בַּהֲדַדְעֶזֶר וַיַּכֵּהוּ כִּי־אִישׁ מִלְחֲמֹות תֹּעוּ הָיָה הֲדַדְעָזֶר וְכֹל כְּלֵי זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת׃
Translit, VAYISYELAKH 'ET-HADORAM-BENO 'EL-HAMELEKH-DAVID LISYE'OL-LO LESYALOM ULEVAREKHO 'AL 'ASYER NILEKHAM BAHADADE'EZER VAYAKEHU KI-'ISY MILEKHAMOT TO'U HAYAH HADADE'AZER VEKHOL KELEY ZAHAV VAKHESEF UNEKHOSYET
LXX, και απεστειλεν τον ιδουραμ υιον αυτου προς τον βασιλεα δαυιδ του ερωτησαι αυτον τα εις ειρηνην και του ευλογησαι αυτον υπερ ου επολεμησεν τον αδρααζαρ και επαταξεν αυτον οτι ανηρ πολεμιος θωα ην τω αδρααζαρ και παντα τα σκευη αργυρα και χρυσα
Translit, KAI APESTEILEN TON IDOURAM HUION AUTON PROS TON BASILEIA DAVID TOU ERÔTESAI AUTON TA EIS EIRÊNÊN KAI TOU EULOGÊSAI AUTON HUPER OU APOLEMÊSEN TON ADRAAZAR KAI EPAXEN AUTON HOTI ANÊR TO LEMIOS THÔA ÊN TÔ ADRAAZAR KAI PANTA SKEUÊ ARGURA KAI KHUSA


Hamat adalah kerajaan kecil di Siria, dan Tou adalah raja pertama kerajaan ini, atau setidak-tidaknya baru pertama kali didengar. Namanya tertulis תעי - TO'I, tav-'ayin-yod dalam 2 Samuel 8, sementara dalam I Tawarikh 18 tertulis תעו - TO'U, tav-'ayin-vav namun LAI tetap menerjemahkan di kedua ayat ini menjadi Tou saja. Hamat terletak di sebelah utara tanah Kanaan, dikabarkan memakan waktu tiga hari perjalanan dari Tripoli.

Yoram (Ibrani, יורם - YORAM) juga dipanggil Hadoram (Ibrani, הדורם - HADORAM) dalam 1 Tawarikh 18:10 karena versi Siria dan Arab menulisnya Yoram. Sebenarnya kedua ayat ini tidak bertentangan, dapat kita bandingkan di Indonesia sendiri bahwa Hutomo Mandala Putra, putera mantan Presiden Soeharto, juga dipanggil Tommy.

Lihat Septuaginta (LXX) menulis Tou dengan θοου-thoou di 2 Samuel 8, dan θωα - thôa di 1 Tawarikh 18, Yoram ditulis ιεδδουραν - ieddouran dalam 2 Samuel dan -idouram ιδουραμ dalam 1 Tawarikh.

Nama Hadoram di samping nama anak Tou atau Toi juga merupakan nama keturunan Yoktan yang ke-5 (Kejadian 10:27) dan kepala rodi di era Rehabeam (2 Tawarikh 10:18 ). Perhatikan bahwa Hadoram sang kepala rodi inipun dipanggil dengan Adoniram (1 Raja-raja 4:6) dan Adoram (1 Raja-raja 12:18 ).

 51. Dari orang bangsa apa Daud mengambil perak dan emas untuk Tuhan ?
a. Aram (2 Samuel 8:11-12).
b. Edom (1 Tawarikh 18:11-12).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1069


JAWAB :

 


* 2 Samuel 8:11-12
8:11 LAI TB, Juga barang-barang ini dikhususkan raja Daud bagi TUHAN, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya,

8:12 LAI TB, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, raja Zoba.
KJV, Of Syria, and of Moab, and of the children of Ammon, and of the Philistines, and of Amalek, and of the spoil of Hadadezer, son of Rehob, king of Zobah.
Hebrew,
מֵאֲרָם וּמִמֹּואָב וּמִבְּנֵי עַמֹּון וּמִפְּלִשְׁתִּים וּמֵעֲמָלֵק וּמִשְּׁלַל הֲדַדְעֶזֶר בֶּן־רְחֹב מֶלֶךְ צֹובָה׃
Translit, ME'ARAM 'UMIMO'AV 'UMIBNEI 'AMON 'UMIP'LISY'TIM 'UME'AMALEQ 'UMISY'LAL HADADEZER BEN-REKHOV MELEKH TSOVAH
Septuaginta (LXX), εκ της ιδουμαιας και εκ της γης μωαβ και εκ των υιων αμμων και εκ των αλλοφυλων και εξ αμαληκ και εκ των σκυλων αδρααζαρ υιου ρααβ βασιλεως σουβα
Translit, EK TÊS IDOUMAIAS KAI EK TÊS GÊS MÔAB KAI EK TÔN HUIÔN AMMÔN KAI EK TÔN ALLOPHULÔN KAI EX AMALÊK KAI EK TÔN SKULÔN ADRAAZAP HUIOU RAAB BASILEÔS SOUBA


Versus


* 1 Tawarikh 18:11-12
18:11 LAI TB, Juga barang-barang ini dikhususkan raja Daud bagi TUHAN, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari bani Amon, dari orang Filistin dan dari orang Amalek.
KJV, Them also king David dedicated unto the LORD with the silver and the gold that he brought from all these nations from Edom and from Moab and from the children of Ammon and from the Philistines and from Amalek
Hebrew,
גַּם־אֹתָם הִקְדִּישׁ הַמֶּלֶךְ דָּוִיד לַיהוָה עִם־הַכֶּסֶף וְהַזָּהָב אֲשֶׁר נָשָׂא מִכָּל־הַגֹּויִם מֵאֱדֹום וּמִמֹּואָב וּמִבְּנֵי עַמֹּון וּמִפְּלִשְׁתִּים וּמֵעֲמָלֵק׃
Translit, GAM-'OTAM HIKDISY HAMELEKH DAVID LA'YEHOVAH (baca ADONAI) 'IM-HAKESEF VEHAZAHAV 'ASYER NASA MIKOL-HAGOYIM ME'EDOM 'UMIMO'AV 'UMIB'NEI 'AMON 'UMIP'LISY'TIM 'UME'AMALEQ
Septuaginta (LXX), και ταυτα ηγιασεν δαυιδ τω κυριω μετα του αργυριου και του χρυσιου ου ελαβεν εκ παντων των εθνων εξ ιδουμαιας και μωαβ και εξ υιων αμμων και εκ των αλλοφυλων και εξ αμαληκ
Translit, KAI TAUTA ÊGIASEN DAUID TÔ KURIÔ META TOU ARGURIOU KAI TOU KHRUSIOU OU ALABEN EN PANTÔN TÔN ETHNÔN EX IDOUMAIAS KAI MÔAB KAI EX AMMÔN KAI EK TÔN ALLOPHULÔN KAI EX AMALÊK

18:12 LAI TB, Abisai, anak Zeruya, menewaskan delapan belas ribu orang Edom di Lembah Asin."


Telah terjadi kesalahan penyalinan naskah Hebrew pada 2 Samuel 8:12, seharusnya Edom. Kedua nama Edom, dan Aram, Tulisan dalam bahasa Ibrani (Hebrew) Edom dan Aram hampir tidak dapat dibedakan apalagi karena naskah Ibrani ditulis dengan huruf mati semua.

Yang dipertanyakan: Manakah yang benar "dari orang Aram", atau "dari orang Edom"? Sepintas lalu persis sama, padahal cuman beda antara huruf RESY dan DALET'.

ארם- 'ARAM, ALEF - RESY - MEM

אדם- 'EDOM, ALEF - DALET - MEM

Perlu kita ketahui bahwa perbedaan antara huruf DALET - "D" dan RESY - "R" memang tipis apalagi jika huruf-hurufnya pun kecil-kecil. Yang pertama punya sudut di kanan atas sedangkan yang kedua tidak bersudut, tetapi melengkung. Perhatikan di bawah ini:

ד - "D" - "DALET"
ר - "R" - "RESY"


Akhirnya, Septuaginta, Alkitab terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, yang usianya jauh lebih tua dari naskah Masorah yang digunakan sebagai naskah Ibrani saat ini menulis "ιδουμαιας – IDOUMAIAS", alias "Edom" dan bukan "Aram" pada kedua ayat yang dipertentangkan itu.

Kebanyakan kontradiksi/ perbedaan yang terjadi dalam suatu naskah yang dipermasalahkan sebenarnya bukanlah kesalahan sama sekali, melainkan hanya kesalahan dalam memahami konteks ayat atau yang tidak lebih daripada kesalahan pembuat salinan ulang.

 

 

 

52. Siapakah panitera (sekretaris) Daud ?
a. Seraya (2 Samuel 8:15-17).
b. Sausa (1 Tawarikh 18:14-16).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1070

 

JAWAB :

 


* 2 Samuel 8:17
LAI TB, Zadok bin Ahitub dan Ahimelekh bin Abyatar menjadi imam; Seraya menjadi panitera negara;
KJV, And Zadok the son of Ahitub, and Ahimelech the son of Abiathar, were the priests; and Seraiah was the scribe;
Hebrew,
וְצָדֹוק בֶּן־אֲחִיטוּב וַאֲחִימֶלֶךְ בֶּן־אֶבְיָתָר כֹּהֲנִים וּשְׂרָיָה סֹופֵר׃
Translit, VETSADOQ BEN-'AKHITUV VA'AKHIMELEKH BEN-'EVYATAR KOHANIM USERAYAH SOFER
LXX, και σαδδουκ υιος αχιτωβ και αχιμελεχ υιος αβιαθαρ ιερεις και ασα ο γραμματευς
Translit, kai saddouk huios akhitôb kai akhimelekh huios abiathar hiereis kai asa ho grammateus


* 1 Tawarikh 18:16
LAI TB, Zadok bin Ahitub dan Ahimelekh bin Abyatar menjadi imam; Sausa menjadi panitera;
KJV, And Zadok the son of Ahitub, and Abimelech the son of Abiathar, were the priests; and Shavsha was scribe;
Hebrew,
וְצָדֹוק בֶּן־אֲחִיטוּב וַאֲבִימֶלֶךְ בֶּן־אֶבְיָתָר כֹּהֲנִים וְשַׁוְשָׁא סֹופֵר׃
Translit, VETSADOQ BEN-'AKHITUV VA'AVIMELEKHBEN-'EVYATAR KOHANIM VESYAVSYA' SOFER
LXX, και σαδωκ υιος αχιτωβ και αχιμελεχ υιος αβιαθαρ ιερεις και σουσα γραμματευς
Translit, kai sadôk huios akhitôb kai akhimelekh huios abiathar hiereis kai sousa grammateus


Mengenai nama orang Yahudi lebih dari satu telah dibahas pada subjek sebelumnya.

Seraya, Ibrani ( שריה - SERAYAH, syin-resy-yod-he) dari שרה - SARAH (kuasa) dan, יה - YAH (bentuk singkat YHVH), "TUHAN adalah pemimpin". Dalam 2 Samuel 20:25 ditulis שיא - SEYA syin-yod-alef, syeya' LAI Seya;


dalam 1 Tawarikh 18:16 ditulis , שושא - SYAVSYA', syin-waw-syin-alef (LAI Sausa);
dan dalam 1 Raja-raja 4:3 ditulis שישא - SYISYA', syin-yod-syin-alef. (LAI Sisa)

Biar bagaimana pun dari segi nama-nama Yahudi, Septuaginta cenderung lebih baik ketimbang naskah Masoret.


Seraya/ Seya/ Sausa/ Sisa adalah nama panitera negara pada pemerintahan Daud. Menurut de Vaux dan Grollenberg dalam buku mereka "Atlas of the Bible", bentuk yang menjadi dasar nama-nama ini, menandakan bahwa karyawan itu adalah orang Mesir. Nama anak sulungnya Elihoref (1 Raja-raja 4:3) dapat berarti "ilahku adalah (dewa) Sungai Nih" atau dalam bentuk Septuaginta berartiku "ilahku adalah Apis". Jika demikian, maka orang Mesir ini memberikan kepada anaknya nama campuran. Bagian pertama dari bahasa Ibrani yang dimulai dengan aksara syin dan bagian kedua mengungkapkan hubungannya dengan agama nenek moyangnya yang berasal dari Mesir. Hal ini selanjutnya mengisyaratkan, bahwa raja Daud mengkaryakan orang Mesir untuk mengisi suatu jabatan dalam kerajaannya, atau setidak-tidaknya menata beberapa kegiatan menurut pola-pola Mesir.

 

 

53. Berapakah tentara berkuda tawanan Daud ?
a. 1.700 orang (2 Samuel 8:4).
b. 7.000 orang (1 Tawarikh 18:4).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1071

 

JAWAB :

 


* 2 Samuel 8:4
LAI TB, Daud menawan dari padanya seribu tujuh ratus orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta.
KJV, And David took from him a thousand chariots, and seven hundred horsemen, and twenty thousand footmen: and David houghed all the chariot horses, but reserved of them for an hundred chariots.
Hebrew,
וַיִּלְכֹּד דָּוִד מִמֶּנּוּ אֶלֶף וּשְׁבַע־מֵאֹות פָּרָשִׁים וְעֶשְׂרִים אֶלֶף אִישׁ רַגְלִי וַיְעַקֵּר דָּוִד אֶת־כָּל־הָרֶכֶב וַיֹּותֵר מִמֶּנּוּ מֵאָה רָכֶב׃
Translit, VAYILKOD DAVID MIMENU 'ELEF USYEVA'-ME'OT PARASYIM VE'ESRIM 'ELEF 'ISY RAGLI VAY'AQER DAVID 'ET-KAL-HAREKHEV VAYOTER MIMENU ME'AH RAKHEV
LXX, και προκατελαβετο δαυιδ των αυτου χιλια αρματα και επτα χιλιαδας ιππεων και εικοσι χιλιαδας ανδρων πεζων και παρελυσεν δαυιδ παντα τα αρματα και υπελιπετο εξ αυτων εκατον αρματα
Translit, kai prokatelabeto dauid tôn autou khilia harmata {seribu kereta} kai hepta khiliadas hippeôn {tujuh ribu pasukan berkuda} kai eikosi khiliadas andrôn pezôn kai parelusen dauid panta ta harmata kai hupelipeto ex autôn hekaton harmata


* 1 Tawarikh 18:4
LAI TB, Daud merebut dari padanya seribu kereta, tujuh ribu orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta.
KJV, And David took from him a thousand chariots, and seven thousand horsemen, and twenty thousand footmen: David also houghed all the chariot horses, but reserved of them an hundred chariots.
Hebrew,
וַיִּלְכֹּד דָּוִיד מִמֶּנּוּ אֶלֶף רֶכֶב וְשִׁבְעַת אֲלָפִים פָּרָשִׁים וְעֶשְׂרִים אֶלֶף אִישׁ רַגְלִי וַיְעַקֵּר דָּוִיד אֶת־כָּל־הָרֶכֶב וַיֹּותֵר מִמֶּנּוּ מֵאָה רָכֶב׃
Translit, VAYILKOD DAVID MIMENU 'ELEF REKHEV VESYIV'AT 'ALAFIM PARASYIM VE'ESRIM 'ELEF 'ISY RAGLI VAY'AQER DAVID 'ET-KAL-HAREKHEV VAYOTER MIMENU ME'AH RAKHEV
LXX, και προκατελαβετο δαυιδ αυτων χιλια αρματα και επτα χιλιαδας ιππων και εικοσι χιλιαδας ανδρων πεζων και παρελυσεν δαυιδ παντα τα αρματα και υπελιπετο εξ αυτων εκατον αρματα
Translit, kai prokatelabeto dauid autôn khilia harmata {seribu kereta} kai hepta khiliadas hippeôn {tujuh ribu pasukan berkuda} kai eikosi khiliadas andrôn pezôn kai parelusen dauid panta ta harmata kai hupelipeto ex autôn hekaton harmata


Seribu tujuh ratus orang pasukan berkuda dibandingkan dengan tujuh ribu orang pasukan berkuda sepintas lalu adalah perbedaan. Kata seribu (Ibrani, אלף - 'ELEF) dalam 2 Samuel 8:4 adalah seribu kereta sebagaimana ditegaskan dalam 1 Tawarikh 18:4, kata kereta (Ibrani, רכב - REKEV) tidak tercantum dalam kitab Samuel barangkali karena masalah penyalinan naskah tua yang telah dimakan usia. Selanjutnya tujuh ratus dan tujuh ribu, antara ratus ( מאות - ME'OT) dan ribu ( אלפים - 'ELEFIM) memang beda jauh.

Ternyata ada kesalahan penyalinan naskah dalam bahasa Ibrani jika dibandingkan dengan terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang juga telah tua usianya yaitu Septuaginta atau LXX. Septuaginta menulis 2 Samuel 8:4 sebagai berikut:

LXX, και προκατελαβετο δαυιδ των αυτου χιλια αρματα και επτα χιλιαδας ιππεων και εικοσι χιλιαδας ανδρων πεζων και παρελυσεν δαυιδ παντα τα αρματα και υπελιπετο εξ αυτων εκατον αρματα
Translit, kai prokatelabeto dauid tôn autou khilia harmata {seribu kereta} kai hepta khiliadas hippeôn {tujuh ribu pasukan berkuda} kai eikosi khiliadas andrôn pezôn kai parelusen dauid panta ta harmata kai hupelipeto ex autôn hekaton harmata

Septuaginta menulis "tujuh ribu pasukan berkuda" (επτα χιλιαδας ιππεων - hepta khiliadas hippeôn) baik dalam 2 Samuel 8:4 maupun dalam 1 Tawarikh 18:4, tegasnya tidak ada perbedaan. Dan ternyata benar pula bahwa seribu dalam 2 Samuel 8:4 adalah seribu kereta karena Septuaginta menerjemahkannya χιλια αρματα - 'khilia harmata'.

Sayang sekali saat menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, para penerjemah barangkali lupa dengan Septuaginta, terjemahan Alkitab Ibrani dalam bahasa Yunani yang hampir jauh lebih tua dari naskah Masoret yang digunakan sebagai sumber Perjanjian Lama.

Akhirnya mari kita bandingkan dengan New International Version (NIV), Alkitab Terjemahan dalam bahasa Inggris yang diakui sebagai salah satu terjemahan kontekstual terbaik saat ini:


* 2 Samuel 8:4,
"David captured a thousand of his chariots, seven thousand charioteers and twenty thousand foot soldiers. He hamstrung all but a hundred of the chariot horses."* 1 Chronicles 18:4, "David captured a thousand of his chariots, seven thousand charioteers and twenty thousand foot soldiers. He hamstrung all but a hundred of the chariot horses."


Footnotes NIV: Septuagint (see also Dead Sea Scrolls and 1 Chronicles 18:4); Masoretic Text captured seventeen hundred of his charioteers.

New International Version tidak mau ikut-ikutan salah menerjemahkan dari naskah Masora dan menerjemahkannya dengan benar.

 54. Berapa ekor kuda kereta yang dibunuh Daud ?
a. 700 ekor (2 Samuel 10:18 )
b. 7.000 ekor (1 Tawarikh 19:18 ).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1072

 

JAWAB :* 2 Samuel 10:18
LAI TB, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ratus ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berkuda. Sobakh, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian, hingga ia mati di sana.
KJV, And the Syrians fled before Israel; and David slew the men of seven hundred chariots of the Syrians, and forty thousand horsemen, and smote Shobach the captain of their host, who died there.
Hebrew,
וַיָּנָס אֲרָם מִפְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּהֲרֹג דָּוִד מֵאֲרָם שְׁבַע מֵאֹות רֶכֶב וְאַרְבָּעִים אֶלֶף פָּרָשִׁים וְאֵת שֹׁובַךְ שַׂר־צְבָאֹו הִכָּה וַיָּמָת שָׁם׃
Translit interlinear, VAYANAS {dan mereka lari} 'ARAM {orang Aram} MIPENEY {dari hadapan} YISRA'EL {Israel} VAYAHAROG {dan ia membunuh} DAVID {Daud} ME'ARAM {dari orang Aram} SYEVA' {tujuh} ME'OT {ratus} REKHEV {kereta kuda} VE'ARBA'IM {dan empat puluh} 'ELEF {ribu} PARASYIM {pasukan berkuda} VE'ET {dan} SYOVAKH {Sobakh} SAR-TSEVA'O {pemimpin tentara mereka} HIKAH {ia melukai} VAYAMAT {dan ia mati} SYAM {di sana}


* 1 Tawarikh 19:18
LAI TB, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ribu ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berjalan kaki; juga Sofakh, panglima tentara itu, dibunuhnya.
KJV, But the Syrians fled before Israel; and David slew of the Syrians seven thousand men which fought in chariots, and forty thousand footmen, and killed Shophach the captain of the host.
Hebrew,
וַיָּנָס אֲרָם מִלִּפְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּהֲרֹג דָּוִיד מֵאֲרָם שִׁבְעַת אֲלָפִים רֶכֶב וְאַרְבָּעִים אֶלֶף אִישׁ רַגְלִי וְאֵת שֹׁופַךְ שַׂר־הַצָּבָא הֵמִית׃
Translit interlinear, VAYANAS {dan dia lari} 'ARAM {(orang aram)} MILIFNEI {dari hadapan} YISRAEL {israel} VAYAHAROG {dan ia membunuh} DAVID {daud} ME'ARAM {dari aram} SYIVAT {tujuh} 'ALAFIM {ribu} REKHEV {kereta kuda} VE'ARBA'IM {dan empat puluh} 'ELEF {ribu} 'ISY {orang} RAGLI {pasukan berjalan kaki} VE'ET {dan} SYOFAKH {sobakh} SAR-HATSAVA {kepala pasukannya} HEMIT {ia mati}


Tujuh ratus ekor kuda kereta dalam 1 Samuel 10:18 mengangkut 10 orang di dalamnya menurut 1 Tawarikh 19:18, sebagaimana diterjemahkan oleh Authorized Version 1769, "But the Syrians fled before Israel; and David slew of the Syrians seven thousand men which fought in chariots, and forty thousand footmen, and killed Shophach the captain of the host."

Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dapat membuktikan kebenaran ayat Alkitab di antaranya adalah arkeologi. Kereta dengan roda berat, ditarik oleh keledai, dipakai untuk perang untuk upacara-upacara di Mesopotamia Selatan pada milenium ketiga sebelum Masehi, demikian ditunjukkan oleh penemuan-penemuan di Ur, Kis, dan Tell Agrab. Tapi kereta perang yang sebenarnya, yang konstruksinya lebih ringan dan ditarik oleh kuda, belum muncul sampai milenium kedua sebelum Masehi.

Sifat asing kereta itu ditekankan oleh kenyataan, bahwa di banyak bahasa Semit dari dunia kuno, kata untuk kereta perang dibentuk dari akar רכב - 'RKB' "menunggang". Misalnya dalam bahasa Akad 'narkabtu', bahasa Ugarit 'mrkbt', bahasa Ibrani 'merkava', dan bentuknya bahkan diterima di Kerajaan Mesir Baru (mrkbt). Pada paroan kedua milenium kedua sebelum Masehi, suatu golongan masyarakat yang anggotanya dikenal sebagai 'mariannu', dibuktikan di Alalah dan Ugarit dalam Surat-surat Amarna, juga di Kerajaan Mesir Baru. Ini menunjukkan tingkatan mulia seorang pemilik satu kereta atau kereta perang.

Orang Mesir biasanya menempatkan dua sampai empat orang dalam satu kereta perang, umumnya dua orang, seorang sais dan seorang prajurit, tapi Raja Asyur menambah orang ketiga, yang disebut 'salsu rakbu', "penunggang ketiga", yang memainkan tameng untuk melindungi sang Raja. Inilah jumlah yang paling umum, yang juga dianut oleh orang Het. Tapi pada zaman Asyurbanipal kadang-kadang ditempatkan lebih dari empat orang dalam satu kereta kuda.

Kuda kereta dalam 2 Samuel 10:18, Ibrani רכב - 'REKEV', KJV 'chariots' ada beberapa jenis, ada kuda kereta ala Mesir, Kanaan, Salomo, Asyur, Persia, Yunani dan lain-lain. Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, dinaikkan dan dihormati di atas kuda kereta. Ini adalah kuda kereta ala Mesir yang biasanya diisi dua orang saja. Kereta perang orang Kanaan berbeda dengan Mesir, dapat diselidiki lebih lanjut dalam kitab Yosua dan Hakim-hakim, terlalu panjang jika diuraikan di sini.

Di zaman Daud dan Salomo, khusus untuk kuda kereta yang dinaiki raja biasanya diisi oleh raja plus pengawal dan pengemudi kereta, misalnya 1 Raja-raja 22:34, namun kereta kuda yang digunakan oleh pasukan biasanya berisi lebih dari empat orang. Kereta kuda dengan dua atau tiga orang jelas sarana utama dalam pertempuran di tanah datar, tapi dapat menjadi penghalang di daerah yang tidak rata. Wilayah Israel adalah daerah pegunungan yang tidak rata, bandingkan dengan kisah Gideon, pintu gerbang Perunggu dari Salmaneser III melukiskan kesulitan yang dijumpai dalam suatu pertempuran di hulu Sungai Tigris di mana banyak orang berada di atas kereta perang untuk membantu kesulitan ini. Penggalian-penggalian di Hazor menunjukkan betapa besarnya kereta dapat dimuat oleh orang pada zaman itu.

Kereta perang Israel umumnya mengangkut tiga orang sesuai dengan kondisi geologis tanah Kanaan namun kereta kuda yang diperangi oleh Daud adalah kereta kuda orang Aram ('Syrians') yang daya tampungnya jauh lebih besar.

Untuk jelasnya, bandingkan 1 Tawarikh 19:18 menurut King James Version, "But the Syrians fled before Israel; and David slew of the Syrians seven thousand men which fought in chariots, and forty thousand footmen, and killed Shophach the captain of the host." , perhatikan ungkapan 'seven thousand men which fought in chariots', sedangkan 2 Samuel 10:18 menulis 'the men of seven hundred chariots'

Dalam naskah Ibrani, kedua kitab Samuel merupakan satu kitab saja. Pemisahan yang sekarang kita miliki kurang tepat, karena menyebabkan tercerainya hikayat Daud dari peristiwa Saul yang mendahsyatkan di pegunungan Gilboa. Para pengarang Septuaginta menganggap Samuel dan Raja-raja selaku suatu hikayat Kerajaan Israel yang lengkap yang terbagi dalam 4 kitab. Ketika kitab-kitab ini diterjemahkan dalam bahasa Latin disebut Kitab-kitab Raja-raja, sehingga kedua kitab Samuel yang kita miliki masing-masing disebut Kitab Raja-raja (Ibrani: מלכים – MELAKHIM } yang pertama dan yang kedua.

Kemungkinan penanggalan yang paling tua untuk seluruh karya itu agaknya adalah pada akhir abad ke-10 sebelum Masehi. Mutu bahasa Ibraninya dan kebersihannya dari pengaruh bahasa Aram menghunjuk pada waktu terdahulu sumber-sumbernya dikarang, dan hal itu bukannya berarti kitab selengkapnya diselesaikan pada waktu itu.

Sangat disayangkan bahwa naskah Ibrani yang kita miliki, yakni naskah Masoret, dari kedua kitab Samuel kurang terpelihara. Nampaknya di beberapa tempat ada bagian yang hilang, lagi pula di banyak tempat lainnya dalam naskah Masoret ini terdapat bagian-bagian yang janggal bahkan kadang-kadang sama sekali tidak berarti. Terjemahan Septuaginta, dalam kebanyakan bagian itu memberi arti yang lebih tepat. Dalam hal ini para sarjana seolah-olah tidak punya pedoman lain kecuali menggunakan Septuaginta untuk menjelaskan naskah Ibrani.


Kitab Tawarikh ( דברי הימים - DIVREY HAYAMIM ) berarti Kejadian-kejadian sehari-hari atau sejarah, tapi judul itu tidak cukup untuk mengungkapkan sifat atau tujuan kitab Tawarikh. Sebutan yang dipakai dalam terjemahan-terjemahan Roma Katolik 'paralipomena' berasal dari Septuaginta melalui Vulgata. Suatu batas waktu yang paling awal bagi waktunya kitab-kitab ini ditulis yaitu ± 537 sebelum Masehi. Namun bukti-bukti agaknya mengharuskan kita mengambil kesimpulan bahwa Tawarikh dan Ezra-Nehemia semula mewujudkan satu Kitab. Hal ini mengalihkan waktu penulisan itu hingga setelah 430 sebelum Masehi.

Salah satu dari soal-soal pokok dalam kitab Tawarikh dikaitkan dengan bilangan-bilangan di dalamnya. Banyak dari antara bilangan-bilangan itu terlalu besar, beberapa tidak cocok dengan kitab Samuel dan Raja-raja, sedang yang lain bertentangan dengan penemuan-penemuan arkeologis. Namun ada bilangan-bilangan yang lain yang tidak akan berarti jika kita menerima saran yang biasa diberikan, yaitu kita menghadapi pernyataan berlebih-lebihan saja. Pemecahan yang paling mungkin ialah, bahwa kita berhadapan dengan kerusakan naskah dalam sumber-sumbernya atau dalam penerusan kitab Tawarikh. Suatu penyelidikan ke dalam silsilah-silsilah akan menunjukkan betapa banyak kerusakan telah terjadi. Tapi, suatu segi yang lain harus dipertimbangkan. Bilangan-bilangan dari 1.000 ke atas dipakai bukan hanya sebagai angka-angka bulat, tetapi juga secara berlebih-lebihan. Demikianlah dalam banyak hal barangkali yang dimaksud jumlah besar saja, atau angka yang besar sekali.

Kemungkinan dan penjelasan yang paling logis adalah tujuh ratus kereta kuda ( שבע מאות רכב - SYEVA' ME'OT REKHEV)) dalam 2 Samuel 10:18 mengangkut 10 orang di dalam kereta kuda sehingga menjadi angka tujuh ribu kereta kuda ( שבעת אלפים רכב - SYIV'AT 'ALAFIM REKHEV) dalam 1 Tawarikh 19:18. Kitab Samuel menghitung jumlah kereta kuda sedangkan Tawarikh menunjuk jumlah orang dalam kereta kuda. Bandingkan dengan terjemahan King James Version (Authorized Version 1769) di bawah ini:


* 2 Samuel 10:18,
"And the Syrians fled before Israel; and David slew the men of seven hundred chariots of the Syrians, and forty thousand horsemen, and smote Shobach the captain of their host, who died there."


* 1 Tawarikh 19:18,
"But the Syrians fled before Israel; and David slew of the Syrians seven thousand men which fought in chariots, and forty thousand footmen, and killed Shophach the captain of the host."Authorized Version menerjemahkannya dengan lebih baik, dalam Samuel, 'the men of seven hundred chariots', "orang dari 700 kereta" sedangkan dalam Tawarikh 'seven thousand men which fought in chariots', "tujuh ribu orang yang berperang dalam kereta".

Bahasa Ibrani memang unik, orang Yahudi tidak memerlukan huruf hidup, mereka menulis huruf mati saja sudah tahu arti kata itu. Ungkapan שבע מאות רכב - "SYB M'T RKB" dibubuhi huruf hidup (oleh para Masoret) menjadi : שְׁבַע מֵאֹות רֶכֶב -"SYEVA' ME'AT REKEV", dan שבעת אלפים רכב - "SYB'T 'LFYM RKB" menjadi שִׁבְעַת אֲלָפִים רֶכֶב - "SYEV'AT 'ELEFIM REKEV". Membaca huruf mati ini saja, orang Yahudi sudah tahu bahwa yang dimaksud adalah "700 kereta", dan yang satu lagi "7000 orang dalam kereta".Bagaimana pula dengan Septuaginta?


Septuaginta (LXX) menulis 2 Samuel 10:18,
και εφυγεν συρια απο προσωπου ισραηλ και ανειλεν δαυιδ εκ της συριας επτακοσια αρματα και τεσσαρακοντα χιλιαδας ιππεων και τον σωβακ τον αρχοντα της δυναμεως αυτου επαταξεν και απεθανεν εκει
Translit, kai ephugen suria apo prosôpou israêl kai aneilen dauid ek tês surias heptakosia harmata kai tessarakonta khiliadas ippeôn kai ton sôbak ton arkhonta tês dunameôs autou epataxen kai apethanen ekei


Dan 1 Tawarikh 19:18,
και εφυγεν συρος απο προσωπου δαυιδ και απεκτεινεν δαυιδ απο του συρου επτα χιλιαδας αρματων και τεσσαρακοντα χιλιαδας πεζων και τον σωφαχ αρχιστρατηγον δυναμεως απεκτεινεν
Translit, kai ephugen suros apo prosôpou dauid kai apekteinen dauid apo tou surou hepta khiliadas harmatôn kai tessarakonta khiliadas pezôn kai ton sôphakh arkhistratêgon dunameôs apekteinen


[1] "Tujuh ratus kereta kuda", Ibrani שבע מאות רכב - "SYB M'T RKB", Septuaginta επτακοσια αρματα - 'heptakosia harmata'.

[2] "Tujuh ribu orang di atas kereta kuda", Ibrani שבעת אלפים רכב - "SYB'T 'LFYM RKB", Septuaginta επτα χιλιαδας αρματων - 'hepta khiliadas harmatôn'.


Kata αρματα -'harmata' merujuk kepada kereta sedangkan αρματων - 'harmatôn' merujuk orang-orang yang ada di dalam kereta.
Kata αρματα - 'harmata' adalah bentuk jamak αρμα - 'harma' dalam kasus datif (obyek langsung).
Sedangkan αρματων - 'harmatôn' kasusnya genitif merujuk kepada milik.

Contoh lain dalam Perjanjian Baru adalah kata ρημα - 'rhêma', "perkataan", misalnya:


* Lukas 1:65
LAI TB, Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur ('RHÊMATA') di seluruh pegunungan Yudea.
KJV, And fear came on all that dwelt round about them: and all these sayings were noised abroad throughout all the hill country of Judaea.
TR, και εγενετο επι παντας φοβος τους περιοικουντας αυτους και εν ολη τη ορεινη της ιουδαιας διελαλειτο παντα τα ρηματα ταυτα
Translit, kai egeneto epi pantas phobos tous perioikountas autous kai en holê tê oreinê tês ioudaias dielaleito panta ta rhêmata tauta"


* Lukas 24:8,
LAI TB, Maka teringatlah mereka akan perkataan ('RHÊMATÔN') Yesus itu."
KJV, And they remembered his words,
TR, και εμνησθησαν των ρηματων αυτου
Translit, kai emnêsthêsan tôn rhêmatôn autou


Salah satu salinan naskah Ibrani lain menulis tujuh ratus dan tujuh ribu itu dengan nilai (sumber: Treasury of Scripture Knowledge). Masing-masing abjad Ibrani punya nilai tersendiri ibarat angka Romawi I, V, X, L, C, dan M yang mewakili 1, 5, 10, 50, 100 dan 1000.

א -'ALEF hingga י – YOD punya nilai 1 hingga 10,
י – YÕD hingga ק – QOF punya nilai 10 hingga 100 dengan kelipatan 10,
dan dari ק – QOF hingga ת – TÂV bernilai 100 hingga 400.

Angka 11 ditulis יא – YOD-'ALEF, 21 ditulis כא – KAF-'ALEF.

Angka 11 saja boleh merupakan kombinasi יא – YOD-'ALEF (10+1), אי – 'ALEF-YOD (1+10), הו – HE'-VAV (5+6), דדג – DALET-DALET-GIMEL (4+4+3), atau kombinasi lainnya.


Berikut ini daftar simbol angka-angka dalam aksara Ibrani :

א - 'ALEF = 1
ב - BET = 2
ג - GIMEL = 3
ד - DALET = 4
ה - HE' = 5
ו - VAV = 6
ז - ZAYIN = 7
ח - KHET = 8
ט - TET = 9
י - YOD = 10
כ - KAF = 20
ל - LAMED = 30
מ - MEM = 40
נ - NUN = 50
ס - SAMEKH = 60
ע - 'AYIN = 70
פ - PE' = 80
צ - TSADE = 90
ק - QOF = 100
ר - RESY = 200
ש - SYIN = 300
ת - TAV = 400
ך - KAF SOFIT = 500
ם - MEM SOFIT = 600
ן - NUN SOFIT = 700
ף - PE' SOFIT = 800
ץ - TSADE SOFIT = 900


Nah, angka 700 mereka tulis ן - NUN PESYUTA, NUN SOFIT, atau NUN-akhir yaitu huruf נ - NUN yang digunakan pada akhir kata, yang ditransliterasi dengan "N" kapital.
Sedangkan 7000 adalah זֹ - ZAYIN dengan satu tag (mirip titik) di atasnya.

ן = 700
זֹ = 7000


Keliru menulis ן - NUN PESYUTA dengan זֹ - ZAYIN saja sudah mengubah angka 700 menjadi 7000. Kesalahan penyalinan seperti ini sering dijumpai yakni tercampur-aduknya huruf-huruf yang serupa bentuknya. Oleh karena itulah, studi textual criticism hingga saat ini masih terus dilaksanakan untuk menentukan wujud suatu naskah dalam bentuknya seperti dimaksudkan oleh penulisnya.

 

 

 


55. Yang dibunuh Daud, pasukan berkuda atau pasukan jalan kaki ?
a. 40.000 pasukan berkuda (2 Samuel 10:8 )
b. 40.000 pasukan berjalan kaki (1 Tawarikh 19:18)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1072

 

JAWAB :

 

* 2 Samuel 10:18
LAI TB, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ratus ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berkuda. Sobakh, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian, hingga ia mati di sana.
KJV, And the Syrians fled before Israel; and David slew the men of seven hundred chariots of the Syrians, and forty thousand horsemen, and smote Shobach the captain of their host, who died there.
Hebrew,
וַיָּנָס אֲרָם מִפְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּהֲרֹג דָּוִד מֵאֲרָם שְׁבַע מֵאֹות רֶכֶב וְאַרְבָּעִים אֶלֶף פָּרָשִׁים וְאֵת שֹׁובַךְ שַׂר־צְבָאֹו הִכָּה וַיָּמָת שָׁם׃
Translit interlinear, VAYANAS {dan mereka lari} 'ARAM {orang Aram} MIPENEY {dari hadapan} YISRA'EL {Israel} VAYAHAROG {dan ia membunuh} DAVID {Daud} ME'ARAM {dari orang Aram} SYEVA' {tujuh} ME'OT {ratus} REKHEV {kereta kuda} VE'ARBA'IM {dan empat puluh} 'ELEF {ribu} PARASYIM {pasukan berkuda} VE'ET {dan} SYOVAKH {Sobakh} SAR-TSEVA'O {pemimpin tentara mereka} HIKÂH {ia melukai} VAYAMAT {dan ia mati} SYAM {di sana}
LXX, και εφυγεν συρια απο προσωπου ισραηλ και ανειλεν δαυιδ εκ της συριας επτακοσια αρματα και τεσσαρακοντα χιλιαδας ιππεων και τον σωβακ τον αρχοντα της δυναμεως αυτου επαταξεν και απεθανεν εκει
Translit, kai ephugen suria apo prosôpou israêl kai aneilen dauid ek tês surias heptakosia harmata kai tessarakonta khiliadas hippeôn kai ton sôbak ton arkhonta tês dunameôs autou epataxen kai apethanen ekei


* 1 Tawarikh 19:18
LAI TB, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ribu ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berjalan kaki; juga Sofakh, panglima tentara itu, dibunuhnya.
KJV, But the Syrians fled before Israel; and David slew of the Syrians seven thousand men which fought in chariots, and forty thousand footmen, and killed Shophach the captain of the host.
Hebrew,
וַיָּנָס אֲרָם מִלִּפְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּהֲרֹג דָּוִיד מֵאֲרָם שִׁבְעַת אֲלָפִים רֶכֶב וְאַרְבָּעִים אֶלֶף אִישׁ רַגְלִי וְאֵת שֹׁופַךְ שַׂר־הַצָּבָא הֵמִית׃
Translit interlinear, VAYANAS {dan mereka lari} 'ARAM {orang Aram} MILIFNEY {dari hadapan} YISRA'EL {Israel} VAYAHAROG {dan ia membunuh} DAVID {Daud} ME'ARAM {dari orang Aram} SYIV'AT {tujuh} 'ALAFIM {ribu} REKHEV {kereta kuda} VE'ARBA'IM {dan empat puluh} 'ELEF {ribu} 'ISY {orang} RAGLI {pasukan berjalan kaki} VE'ET {dan} SYOFAKH {Sofakh} SAR-HATSAVA' {panglima tentara itu} HEMIT {ia membunuh}
LXX, και εφυγεν συρος απο προσωπου δαυιδ και απεκτεινεν δαυιδ απο του συρου επτα χιλιαδας αρματων και τεσσαρακοντα χιλιαδας πεζων και τον σωφαχ αρχιστρατηγον δυναμεως απεκτεινεν
Translit, kai ephugen suros apo prosôpou dauid kai apekteinen dauid apo tou surou hepta khiliadas harmatôn kai tessarakonta khiliadas pezôn kai ton sôphakh arkhistratêgon dunameôs apekteinen


Dua-dua ayat di atas benar, ada 40.000 yang berjalan kaki (Ibrani רגלי - RAGLI, RESY-GIMEL-LAMED-YOD, KJV footmen) dan ada 40.000 yang bertempur di atas kuda (Ibrani פרשים - PARASYIM, PE-RESY-SYIN-YOD-MEM, KJV horsemen).
Jadi keseluruhannya 80.000 orang plus 7.000 orang yang diangkut dalam 700 kereta kuda, ini pendapat Rabbi David Kimchi.

Sementara itu Yosefus dalam bukunya Antiquities 1.7.c.6. sect 3 dalam sub ut supra menulis bahwa 40.000 yang bertempur di atas kuda itu pun bertempur di tanah, jadi penulis Samuel menulis רגלי - RAGLI sedangkan penulis Tawarikh menulis פרשים - PARASYIM padahal sama saja.

 

 

 


56. Siapakah panglima musuh yang tewas di tangan Daud?
a. Sobakh (2 Samuel 10:18 )
b. Sofakh (1 Tawarikh 19:18)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1072

 

JAWAB :

 


* 2 Samuel 10:18
LAI TB, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ratus ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berkuda. Sobakh, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian, hingga ia mati di sana.
KJV, And the Syrians fled before Israel; and David slew the men of seven hundred chariots of the Syrians, and forty thousand horsemen, and smote Shobach the captain of their host, who died there.
Hebrew,
וַיָּנָס אֲרָם מִפְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּהֲרֹג דָּוִד מֵאֲרָם שְׁבַע מֵאֹות רֶכֶב וְאַרְבָּעִים אֶלֶף פָּרָשִׁים וְאֵת שֹׁובַךְ שַׂר־צְבָאֹו הִכָּה וַיָּמָת שָׁם׃
Translit interlinear, VAYANAS {dan mereka lari} 'ARAM {orang Aram} MIPENEY {dari hadapan} YISRA'EL {Israel} VAYAHAROG {dan ia membunuh} DAVID {Daud} ME'ARAM {dari orang Aram} SYEVA' {tujuh} ME'OT {ratus} REKHEV {kereta kuda} VE'ARBA'IM {dan empat puluh} 'ELEF {ribu} PÂRÂSYÏM {pasukan berkuda} VE'ÊT {dan} SYOVAKH {Sobakh} SAR-TSEVA'O {pemimpin tentara mereka} HIKAH {ia melukai} VAYAMAT {dan ia mati} SYAM {di sana}
LXX, και εφυγεν συρια απο προσωπου ισραηλ και ανειλεν δαυιδ εκ της συριας επτακοσια αρματα και τεσσαρακοντα χιλιαδας ιππεων και τον σωβακ τον αρχοντα της δυναμεως αυτου επαταξεν και απεθανεν εκει
Translit, kai ephugen suria apo prosôpou israêl kai aneilen dauid ek tês surias heptakosia harmata kai tessarakonta khiliadas hippeôn kai ton sôbak ton arkhonta tês dunameôs autou epataxen kai apethanen ekei


* 1 Tawarikh 19:18
LAI TB, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ribu ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berjalan kaki; juga Sofakh, panglima tentara itu, dibunuhnya.
KJV, But the Syrians fled before Israel; and David slew of the Syrians seven thousand men which fought in chariots, and forty thousand footmen, and killed Shophach the captain of the host.
Hebrew,
וַיָּנָס אֲרָם מִלִּפְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּהֲרֹג דָּוִיד מֵאֲרָם שִׁבְעַת אֲלָפִים רֶכֶב וְאַרְבָּעִים אֶלֶף אִישׁ רַגְלִי וְאֵת שֹׁופַךְ שַׂר־הַצָּבָא הֵמִית׃
Translit interlinear, VAYANAS {dan mereka lari} 'ARAM {orang Aram} MILIFNEY {dari hadapan} YISRA'EL {Israel} VAYAHAROG {dan ia membunuh} DAVID {Daud} ME'ARAM {dari orang Aram} SYIV'AT {tujuh} 'ALAFIM {ribu} REKHEV {kereta kuda} VE'ARBA'IM {dan empat puluh} 'ELEF {ribu} 'ISY {orang} RAGLI {pasukan berjalan kaki} VE'ET {dan} SYOFAKH {Sofakh} SAR-HATSAVA' {panglima tentara itu} HEMIT {ia membunuh}
LXX, και εφυγεν συρος απο προσωπου δαυιδ και απεκτεινεν δαυιδ απο του συρου επτα χιλιαδας αρματων και τεσσαρακοντα χιλιαδας πεζων και τον σωφαχ αρχιστρατηγον δυναμεως απεκτεινεν
Translit, kai ephugen suros apo prosôpou dauid kai apekteinen dauid apo tou surou hepta khiliadas harmatôn kai tessarakonta khiliadas pezôn kai ton sôphakh arkhistratêgon dunameôs apekteinen


NASKAH MASORA :
2 Samuel 10:18 : שובך - KAF – BET - VAV – SYIN - SYOBAKH
I Tawarikh 19:18 : שופך - KAF – PE' - VAV - SYIN - SYOPHAKH

NASKAH SEPTUAGINTA :
2 Samuel 10:18 : σωβακ - sigma-ômega-beta-alpha-kappa - SÔBAK.
I Tawarikh 19:18 : σωφαχ - sigma – ômega - phi - alpha - khi - SÔPHAKH.


Mengenai nama Sobakh dan Sofakh ini dapat diberikan ilustrasi sederhana yaitu bagaimana mengucapkan "seven" alias tujuh menurut lidah orang Indonesia. Ternyata kata "seven" ini diucapkan beraneka ragam: "seben, sefen, sepen, seven, dan sewen" demikian pula halnya dengan nama SOBAKH dan SOFAKH. Bandingkan pula bagaimana nama "Ahmad" ditulis beragam: "Achmad, Akhmad, Achmed", dan lain-lain.

 

 

 


57. Siapakah nama ibu dari Raja Abia?

a. Maakha, putri Absalom? (2 Samuel 13:27, 2 Tawarikh 11:2)

b. Mikhaya, anak Uriel dari Gibea (2 Tawarikh 13:2)

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p1762

 

JAWAB :

 


* 2 Tawarikh 13:2
LAI TB, Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikhaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam.
KJV, He reigned three years in Jerusalem. His mother's name also was Michaiah the daughter of Uriel of Gibeah. And there was war between Abijah and Jeroboam.
Hebrew,
שָׁלֹושׁ שָׁנִים מָלַךְ בִּירוּשָׁלִַם וְשֵׁם אִמֹּו מִיכָיָהוּ בַת־אוּרִיאֵל מִן־גִּבְעָה וּמִלְחָמָה הָיְתָה בֵּין אֲבִיָּה וּבֵין יָרָבְעָם׃
Translit, SYALO'OSY SYANIM MALAKH BIRO'USYALAM VESYEM 'IMO MIKHAYAHU VAT-'URI'EL MIN-GIVAH UMILKHAMAH HAITAH BEIN 'AVIYAH UVEIN YARAVEAM


* 2 Tawarikh 11:20
LAI TB, Sesudah Mahalat ia mengambil Maakha, anak Absalom, menjadi isterinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza dan Selomit.
KJV, And after her he took Maachah the daughter of Absalom; which bare him Abijah, and Attai, and Ziza, and Shelomith.
Hebrew,
וְאַחֲרֶיהָ לָקַח אֶת־מַעֲכָה בַּת־אַבְשָׁלֹום וַתֵּלֶד לֹו אֶת־אֲבִיָּה וְאֶת־עַתַּי וְאֶת־זִיזָא וְאֶת־שְׁלֹמִית׃
Translit, VE'AKHAREIHA LAKAKH 'ET-MA'AKHAH BAT-'AVSHALOM VATELED LO' 'ET-'AVIYAH VE'ET-'ATAI VE'ET-ZIZA VE'ET-SYELOMIT


* 1 Raja 15:2
LAI TB, Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maakha, anak Abisalom.
KJV, Three years reigned he in Jerusalem. and his mother's name was Maachah, the daughter of Abishalom.
Hebrew,
שָׁלֹשׁ שָׁנִים מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמֹּו מַעֲכָה בַּת־אֲבִישָׁלֹום׃
Translit, SYALOSY SYANIM MALAKH BIRO'USYALAM VESYEM 'IMO MA'AKHAH BAT-AVISYALOM


Kontradiksi diatas muncul sebagai akibat dari penggunaan kata Ibrani בת - BAT, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti "anak perempuan dari". walaupun sering digunakan untuk menunjuk keturunan pertama dari anak perempuan, ini juga dapat digunakan untuk menunjuk keturunan/ kerabat yang jauh. Misalnya saja dalam 2 Samuel 1:24, yang berbunyi " Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul…". Kata ini digunakan sejak 900 tahun setelah Israel hidup (yang dipanggil Yakub), yang menunjuk kepada kaum wanita di Israel, keturunan serta kerabat perempuannya.

Jika kita mengerti hal ini, maka "pertentangan" diatas tidak akan ada. 2 Tawarikh 13:2 dengan jelas mengatakan bahwa Mikhaya adalah anak perempuan dari Uriel. Dapat diperkirakan bahwa Uriel menikah dengan Tamar, satu-satunya anak perempuan Absalom. Kemudia lahirlah Mikhaya yang kemudian menikah dengan Raja Rehobeam dan menjadi ibu dari Abia. Sedangkan dalam 2 Tawarikh 11:20 dan 1 Raja 15:2, dikatakan bahwa Maakha adalah putri Absalom, hal ini dilakukan karena lebih mudah untuk menyebut nama kakeknya yang lebih terkenal dibandingkan dengan nama ayahnya. Abisalom adalah nama lain dari Absalom, dan Mikhaya adalah nama lain dari Maakha. Untuk lebih jelasnya perhatikan silsilah keluarga dibawah ini :


Absalom/Abisalom

|

Tamar & Uriel

|

Maakha/Mikhaya & Rehobeam

|

Abia

 

 

 

 

58. Apakah Absalom mempunyai anak laki-laki?

a. Ya (2 Samuel 14:27)

b. Tidak (2 Samuel 18:18)

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p7163

 

JAWAB :


* 2 Samuel 14:27
LAI TB, Bagi Absalom lahir tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik.
KJV, And unto Absalom there were born three sons, and one daughter, whose name was Tamar: she was a woman of a fair countenance.
Hebrew,
וַיִּוָּלְדוּ לְאַבְשָׁלֹום שְׁלֹושָׁה בָנִים וּבַת אַחַת וּשְׁמָהּ תָּמָר הִיא הָיְתָה אִשָּׁה יְפַת מַרְאֶה׃ ף
Translit, VAYIVALDU LE'AVSYALOM SYELOSYAH VANIM 'UVAT 'AKHAT 'USYEMAH TAMAR HI HAITAH 'ISAH YEFAT MAREH


Versus


* 2 Samuel 18:18
LAI TB, Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di Lembah Raja, sebab katanya: "Aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku." Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri; sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang: tugu peringatan Absalom.
KJV, Now Absalom in his lifetime had taken and reared up for himself a pillar, which is in the king's dale: for he said, I have no son to keep my name in remembrance: and he called the pillar after his own name: and it is called unto this day, Absalom's place.
Hebrew,
וְאַבְשָׁלֹם לָקַח וַיַּצֶּב־לֹו בְחַיָו אֶת־מַצֶּבֶת אֲשֶׁר בְּעֵמֶק־הַמֶּלֶךְ כִּי אָמַר אֵין־לִי בֵן בַּעֲבוּר הַזְכִּיר שְׁמִי וַיִּקְרָא לַמַּצֶּבֶת עַל־שְׁמֹו וַיִּקָּרֵא לָהּ יַד אַבְשָׁלֹם עַד הַיֹּום הַזֶּה׃ ס
Translit, VE'AVSYALOM LAQAKH VAYATSEV-LO' VEKHAYAV VEKHAYAV 'ET-MATSEVET 'ASYER BE'EMEQ-HAMELEKH KI 'AMAR 'EIN-LI' VEN BA'AVUR HAZEKIR SYEMI VAYIQRA LAMATSEVET 'AL-SYEMO VAYIQARE LAH YAD 'AVSYALOM 'AD HAYOM HAZEH


Penjelasan :

2 Samuel 14:27 mengatakan, "Bagi Absalom lahir tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yang bernama Tamar." Tetapi, 2 Samuel 18:18 menyatakan, "Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada. di Lembah Raja, sebab katanya: 'Aku tidak ada anak-anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku; sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang tugu peringatan Absalom. Itu terjadi saat penyusunan terakhir Kitab 2 Samuel yang mungkin dilakukan pada pertengahan abad kedelapan SM. (Apa yang dikenal sebagai Kuburan Absalom yang sekarang berada di Lembah Kidron mungkin berasal dari masa Helenistis, kira-kira abad kedua SM, dilihat dari gaya bagian depannya (bandingkan. K.N. Schoville, Biblical Archaeology in Focus [Grand Rapids: Baker, 1978], hlm. 414). Ini menguatkan fakta bahwa pada waktu dia mendirikan monumennya (yang mungkin satu atau dua tahun sebelum dia memberontak terhadap ayahnya, Daud), Absalom tidak mempunyai ahli waris laki-laki yang masih hidup. Tetapi, itu tidak membuktikan bahwa sebelumnya tidak ada anak laki-laki yang dilahirkan baginya.

Keil dan Delitzsch (Samuel, hlm. 412) dalam kaitan dengan 2 Samuel 14:27, menunjukkan bahwa "berlawanan dengan kebiasaan umum, anak-anak laki-laki itu tidak diberikan nama/ tidak mempunyai nama, kemungkinan besar alasannya - hanyalah karena mereka meninggal ketika masih bayi. (Kita tahu bahwa orang Israel sangat teliti dalam menulis nama, dan memandang penting suatu catatan garis silsilah) Karena itu, mengingat Absalom tidak mempunyai anak-anak laki-laki maka dia mendirikan sebuah tugu untuk melestarikan namanya (2 Samuel 18:18).

Dengan mendirikan tugu tersebut, menunjukkan Absalom merasakan kesedihan karena kehilangan tiga anak laki-lakinya ketika mereka masih kanak-kanak, dan jelas bahwa istrinya tidak lagi memberinya anak laki-laki lagi. Tampaknya, Tamar adalah satu-satunya yang hidup dari semua anaknya, itu berarti dia tidak mempunyai ahli waris laki-laki untuk meneruskan namanya dan itulah sebabnya timbul kepedihannya dalam 2 Samuel 18:18 serta usaha yang agak menyedihkan untuk membuat kompensasi yaitu dengan mendirikan batu peringatan. Beberapa tahun kemudian Absalom sendiri mati secara memalukan yaitu sebagai orang yang akan membunuh Daud, ayahnya sendiri, serta mencemarkan istri-istri ayahnya. Jadi, andaikata anak-anak laki-lakinya tetap hidup sampai dewasa, pasti mereka mewarisi hal yang menyedihkan.

Mengenai anak perempuannya, Tamar (diberi nama yang sama dengan adik perempuan Absalom yang cantik yang diperkosa oleh kakak tirinya, Amnon, tetapi selanjutnya Absalom membalas dendam dengan menyuruh orangnya membunuh Amnon), dia rupanya hidup terus dan menikah baik-baik dengan Uriel dari Gibea (lihat 2 Tawarikh 11:20-22; 13:1). Anak perempuan mereka adalah Maakha atau Mikhaya yang menikah dengan Raja Rehabeam (1 Raja 15:2) dan menjadi ibu dari penerusnya, Abiam. Cucu laki-lakinya, Raja Asa, akhirnya menggeser dia dari kedudukan sebagai Ibu Suri karena terlibat dalam penyembahan berhala (1 Raja 15:10-13; 2 Tawarikh 15:16).

Sebenarnya kalau penuduh mau dengan tulus membaca Alkitab (bukan mencari-cari kesalahannya saja) tentu tidak akan memenui kontradiksi. Namun "kontradiksi semu" toh tetap dituduhkan.

Pada kitab 2 Samuel pasal 18 ini mencatat tentang akhir hidup Absalom yang mati secara memalukan/ mengerikan setelah sekian lama ia memberontak terhadap ayahnya sendiri Daud. Penulis 2 Samuel dengan seksama mencatat kematiannya dan kemudian dikaitkan dengan tugu Absalom yang didirikannya karena Absalom tidak mempunyai anak laki-laki lagi yang meneruskan namanya (2 Samuel 18:18). Maka jelas bahwa dalam pasal 18 ini berceritera tentang kematian-kematian. Yaitu catatan kematian Absalom, dan kemudian secara khusus penulis memberikan flash-back peristiwa pembuatan tugu itu. Ini justru menjadi tanda, jikalau anak-anak laki-laki Absalom itu masih hidup, tentu ia tidak perlu membuat tugu peringatan, Untuk mengerti hal ini saya kutip agak lengkap sbb :


2 Samuel 18:9-20 Kematian Absalom
18:9 Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang dikendarainya berlari terus.
18:10 Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya: "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin."
18:11 Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu: "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau sepuluh syikal perak dan satu ikat pinggang."
18:12 Tetapi orang itu berkata kepada Yoab: "Sekalipun aku mendapat seribu syikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu, sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya: Lindungilah Absalom orang muda itu, karena aku.
18:13 Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja -- maka engkau akan menjauhkan diri."
18:14 Tetapi Yoab berkata: "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu diambilnyalah tiga lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu.
18:15 Kemudian sepuluh bujang, pembawa senjata Yoab, mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia.
18:16 Sesudah itu Yoab meniup sangkakala, sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel; sebab Yoab mau menahan tentaranya itu.
18:17 Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lobang yang besar di hutan itu, kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri, masing-masing ke kemahnya.
18:18 Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di Lembah Raja, sebab katanya: "Aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku." Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri; sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang: tugu peringatan Absalom.
18:19 Kemudian berkatalah Ahimaas bin Zadok: "Biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa TUHAN telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya."
18:20 Tetapi berkatalah Yoab kepadanya: "Pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar, tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati."Dengan demikian kita mengerti bahwa tidak disebutkannya nama-nama anak laki-laki dalam 2 Samuel 14:27 itu menunjukkan bahwa anak-anak itu mati sebelum sempat diberi nama, ini akan justru selaras dengan 2 Samuel 18:18. Maka tidak ada kontradiksi.

 

 

 

59. Yitra orang Ismael ataukan orang Israel
a. Orang Ismael (2 Samuel 17:25)

b. Orang Israel (1 Tawarikh 2:17)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1483

 

JAWAB :

 

 


* 2 Samuel 17:25
LAI Terjemahan Baru (TB), Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismael yang telah memperisteri Abigal binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab.
LAI Terjemahan Lama (TL), Maka telah diangkat Absalom akan Amasa atas balatentara akan ganti Yoab: maka Amasa itu anak seorang yang bernama Yitera, orang Israel yang sudah berbinikan Abigail, anak Nahas, saudara perempuan Zeruya, ibu Yoab itu
Jewish Publication Society Tanakh, And Absalom had set Amasa over the host instead of Joab. Now Amasa was the son of a man, whose name was Ithra the Jesraelite, that went in to Abigal the daughter of Nahash, sister to Zeruiah Joab's mother.
King James Version (KJV), And Absalom made Amasa captain of the host instead of Joab: which Amasa was a man's son, whose name was Ithra an Israelite, that went in to Abigail the daughter of Nahash, sister to Zeruiah Joab's mother.
New American Standard Bible (NASB), Absalom set Amasa over the army in place of Joab Now Amasa was the son of a man whose name was Ithra the Israelite, who went in to Abigail the daughter of Nahash, sister of Zeruiah, Joab's mother.
New International version (NIV), Absalom had appointed Amasa over the army in place of Joab. Amasa was the son of a man named Jether, an Israelite who had married Abigail, the daughter of Nahash and sister of Zeruiah the mother of Joab.
Catatan kaki NIV :
Hebrew and some Septuagint manuscripts; other Septuagint manuscripts (see also 1 Chron. 2:17) Ishmaelite or Jezreelite

The Westminster Leningrad Codex,
וְאֶת־עֲמָשָׂא שָׂם אַבְשָׁלֹם תַּחַת יֹואָב עַל־הַצָּבָא וַעֲמָשָׂא בֶן־אִישׁ וּשְׁמֹו יִתְרָא הַיִּשְׂרְאֵלִי אֲשֶׁר־בָּא אֶל־אֲבִיגַל בַּת־נָחָשׁ אֲחֹות צְרוּיָה אֵם יֹואָב׃
Translit, VE'ET-'AMASA SAM 'AVSYALOM TAKHAT YO'AV 'AL-HATSAVA VA'AMASA VEN-'ISY USYEMO YITRA HAYISRE'ELI 'ASHER-BA' EL-'AVIGAL BAT-NAKHASY 'AKHOT TSERUYAH 'EM YO'AV
Septuaginta (LXX), και τον αμεσσαι κατεστησεν αβεσσαλωμ αντι ιωαβ επι της δυναμεως και αμεσσαι υιος ανδρος και ονομα αυτω ιοθορ ο ισραηλιτης ουτος εισηλθεν προς αβιγαιαν θυγατερα ναας αδελφην σαρουιας μητρος ιωαβ
Translit, , KAI TON AMESSAI KATESÊTSEN ABESSALÔN ANTI IÔAB EPI TÊS DUNAMEÔS KAI AMESSAI HUIOS ANDROS KAI ONOMA AUTÔ IOTOR HO ISRAÊLITÊS HOUTOS EISÊLTEN PROSABIGAIAN TUGATERA NAAS ADELPHÊN SAROUIAS MÊTROS IÔAB


2 Samuel 17:25, semestinya memang diterjemahkan dengan orang Israel, sesuai Tanakh Ibrani. Maka terjemahan LAI TL tebih tepat.


* 1 Tawarikh 2:17
LAI Terjemahan Baru (TB), Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismael itu.
LAI Terjemahan Lama (TL), Maka Abigail beranaklah Amasa, dan bapa Amasa itu Yeter, seorang Ismaeli
Jewish Publication Society Tanakh, And Abigail bore Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.
King James Version (KJV), And Abigail bare Amasa: and the father of Amasa was Jether the Ishmeelite.
New American Standard Bible (NASB), Abigail bore Amasa, and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.
New International version (NIV), Abigail was the mother of Amasa, whose father was Jether the Ishmaelite. Caleb Son of Hezron

The Westminster Leningrad Codex,
וַאֲבִיגַיִל יָלְדָה אֶת־עֲמָשָׂא וַאֲבִי עֲמָשָׂא יֶתֶר הַיִּשְׁמְעֵאלִי׃
Translit, VA’AVIGAYIL YALDAH 'ET-'AMASA VA'AVI 'AMASA YETER HAYISYME'ELI
Septuaginta (LXX), και αβιγαια εγεννησεν τον αμεσσα και πατηρ αμεσσα ιοθορ ο ισμαηλιτης
Transllit, KAI ABIGAIA EGENNÊSEN TON AMESSA KAI AMESSA IOTHOR HO ISMAÊLITÊS


Apakah dengan demikian 2 Samuel 17:25 dan 1 Tawarikh 2:17 kontradiksi?


Penjelasan :


Kitab Samuel

Diperkirakan ditulis oleh nabi Samuel, Natan dan Gad pada sekitar tahun 1000 SM hingga 930 SM pada masa pemerintahan Raja Saul (Thalut menurut Qur’an), raja Daud dan raja Sulaiman.
Pada waktu ini kerajaan Israel telah menjadi kerajaan besar dikawasan timur tengah
Jadi nama Israel lebih mengacu pada kerajaan / negara.
Sedangkan jika berbicara sebagai suku bangsa lebih mengacu pada nama ke 12 suku bangsa Israel.
Yeter hidup pada masa raja Daud pada saat kerajaan Israel sedang berada dalam masa kegemilangannya.

Itulah sebabnya dalam Kitab Samuel dia ditulis sebagai orang Israel yang lebih mengacu kepada WARGA NEGARA ISRAEL.


Kitab Tawarikh

Ditulis pada masa pembuangan di Babel oleh Ezra sekitar tahun 450 SM. Setelah raja Sulaiman wafat, kerajaan Israel terpecah 2 sekitar tahun 930 SM yaitu Israel di Utara dan Yehuda di selatan.
Kerajaan Israel berakhir pada tahun 722 SM dengan ditaklukkan oleh Asyur. Sementara kerajaan Yehuda sendiri pada tahun 589 SM jatuh ketangan Babel dan penduduknya dibuang ke Babel.
Jadi pada waktu Ezra menuliskan kitab Tawarik, kerajaan Israel telah lama lenyap

Itulah sebabnya dalam Kitab Tawarikh, dia ditulis sebagai orang Ismail yang mengacu kepada KETURUNAN.


Jadi kesimpulannya :
Yeter adalah seorang keturunan bani Ismail namun menjadi warga kerajaan Israel.
Sama saja seperti petinju Nasim Hamed, dia warganegara Inggris, tapi lebih mengaku sebagai orang keturunan Yaman.

 

 

 


60. Siapakah kepala Triwira pengiring Yahudi ?
a. Isyabaal, orang Hakhmoni (2 Samuel 23: 8)
b. Yasobam bin Hakhmoni (1 Tawarikh 11:11).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1077

 

JAWAB :


* 2 Samuel 23:8
LAI TB, Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isybaal, orang Hakhmoni, kepala triwira; ia mengayunkan tombaknya melawan delapan ratus orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran.
KJV, These be the names of the mighty men whom David had: The Tachmonite that sat in the seat, chief among the captains; the same was Adino the Eznite: he lift up his spear against eight hundred, whom he slew at one time.
Hebrew,
אֵלֶּה שְׁמֹות הַגִּבֹּרִים אֲשֶׁר לְדָוִד יֹשֵׁב בַּשֶּׁבֶת תַּחְכְּמֹנִי ׀ רֹאשׁ הַשָּׁלִשִׁי הוּא עֲדִינֹו הָעֶצְנֹו עַל־שְׁמֹנֶה מֵאֹות חָלָל בְּפַעַם אֶחָד
Translit, 'ELEH SYEMOT HAGIBORIM 'ASYER LEDÂVID YOSYEV BASYEVET TAKHKEMONI RO'SY HASYALISYI HU' 'ADINO HA'ETSNO 'AL-SYEMONEH ME'OT KHALAL BEFA'AM 'EKHAD


1 Tawarikh 11:11
LAI TB, Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud: Yasobam bin Hakhmoni, kepala triwira; ia mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran.
KJV, And this is the number of the mighty men whom David had; Jashobeam, an Hachmonite, the chief of the captains: he lifted up his spear against three hundred slain by him at one time.
Hebrew,
וְאֵלֶּה מִסְפַּר הַגִּבֹּרִים אֲשֶׁר לְדָוִיד יָשָׁבְעָם בֶּן־חַכְמֹונִי רֹאשׁ הַשְּׁלֹושִׁים הוּא־עֹורֵר אֶת־חֲנִיתֹו עַל־שְׁלֹשׁ־מֵאֹות חָלָל בְּפַעַם אֶחָת׃
Translit, VE'ELEH MISPAR HAGIBORIM 'ASYER LEDAVID YASYAV'AM BEN-KHAKHMONI RO'SY HASYELOSYIM HU'-'ORER 'ET-KHANITO 'AL-SYELOSY-ME'OT KHALAL BEFA'AM 'EKHAT


Nama kepala triwira adalah Yasobam bin Hakhmoni (Ibrani, ישבעם בן־חכמוני - YASYAV'AM BEN-KHAKHMONI) dalam 1 Tawarikh 11:11 seharusnya demikian pula dalam 2 Samuel 23:8 karena teks Ibrani menulis , ישב בשבת תחכמני - YOSYEV BASYEVET TAKHKEMONI bukan Isybaal sebagaimana yang diterjemahkan oleh LAI. Ungkapan ישב בשבת תחכמני - YOSYEV BASYEVET TAKHKEMONI berarti anak dari seorang Hakhmoni sebagaimana dapat dibandingkan dengan dalam ayat berikut ini:


* 1 Tawarikh 27:2
LAI TB, Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Zabdiel dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.
KJV, Over the first course for the first month was Jashobeam the son of Zabdiel: and in his course were twenty and four thousand.
Hebrew,
עַל הַמַּחֲלֹקֶת הָרִאשֹׁונָה לַחֹדֶשׁ הָרִאשֹׁון יָשָׁבְעָם בֶּן־זַבְדִּיאֵל וְעַל מַחֲלֻקְתֹּו עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה אָלֶף׃
Translit, 'AL HAMAKHALOQET HARI'SYONAH LAKHODESY HARI'SYON YASYAVE'ÂM BEN-ZAVDI'EL VE'AL MAKHALUQTO 'ESRIM VE'ARBA'AH 'ALEF


Authorized Version 1769 atau King James Version pun keliru menerjemahkan ישב בשבת תחכמני - YOSYEV BASYEVET TAKHKEMONI dengan The Tachmonite that sat in the seat karena secara harfiah ישב - "YASYAV" bermakna duduk dan בשבת - "BASYEVET" bermakna di tempat duduk padahal ישב בשבת - YOSYEV BASYEVET adalah nama orang!

Terjemahan yang lebih mendekati kepada teks asli Ibrani telah disempurnakan oleh Jewish Publication Society yang memang terdiri dari ahli-ahli bahasa Ibrani dan berikut ini adalah terjemahan mereka dalam bahasa Inggris untuk 2 Samuel 23:8:

"These are the names of the mighty men whom David had: Josheb-basshebeth a Tahchemonite, chief of the captains; the same was Adino the Eznite; he lifted up his spear against eight hundred, whom he slew at one time."

Perhatikan bahwa, ישב בשבת תחכמני - YOSYEV BASYEVET TAKHKEMONI diterjemahkan dengan Josheb-basshebeth a Tahchemonite .

 

 

 


61. Kepala Triwira Daud membunuh berapa orang ?
a. 800 orang (2 Samuel 23:8 )
b. 300 orang (1 Tawarikh 11:11).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1078

 

JAWAB :

 


* 2 Samuel 23:8
LAI TB, Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isybaal, orang Hakhmoni, kepala triwira; ia mengayunkan tombaknya melawan delapan ratus orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran.
KJV, These be the names of the mighty men whom David had: The Tachmonite that sat in the seat, chief among the captains; the same was Adino the Eznite: he lift up his spear against eight hundred, whom he slew at one time.
Hebrew,
אֵלֶּה שְׁמֹות הַגִּבֹּרִים אֲשֶׁר לְדָוִד יֹשֵׁב בַּשֶּׁבֶת תַּחְכְּמֹנִי ׀ רֹאשׁ הַשָּׁלִשִׁי הוּא עֲדִינֹו הָעֶצְנֹו עַל־שְׁמֹנֶה מֵאֹות חָלָל בְּפַעַם אֶחָד
Translit, 'ELEH SYEMOT HAGIBORIM 'ASYER LEDAVID YOSYEV BASYEVET TAKHKEMONI RO'SY HASYÂLISYI HU' 'ADINO HÂ'ETSNO 'AL-SYEMONEH ME'OT KHALAL BEFA'AM 'EKHAD


1 Tawarikh 11:11
LAI TB, Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud: Yasobam bin Hakhmoni, kepala triwira; ia mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran.
KJV, And this is the number of the mighty men whom David had; Jashobeam, an Hachmonite, the chief of the captains: he lifted up his spear against three hundred slain by him at one time.
Hebrew,
וְאֵלֶּה מִסְפַּר הַגִּבֹּרִים אֲשֶׁר לְדָוִיד יָשָׁבְעָם בֶּן־חַכְמֹונִי רֹאשׁ הַשְּׁלֹושִׁים הוּא־עֹורֵר אֶת־חֲנִיתֹו עַל־שְׁלֹשׁ־מֵאֹות חָלָל בְּפַעַם אֶחָת׃
Translit, VE'ÊLEH MISPAR HAGIBORIM 'ASYER LEDAVID YASYAV'AM BEN-KHAKHMONI RO'SY HASYELOSYIM HU'-'ORER 'ET-KHANITO 'AL-SYELOSY-ME'OT KHALAL BEFA'AM 'EKHAT


Alkitab Terjemahan bukanlah isi Alkitab dan isi Alkitab bukanlah salinan Alkitab. Diperkirakan telah terjadi kesalahan penyalinan dari naskah asli turun-temurun dari satu generasi ke generasi.


Tiga menurut bahasa Ibrani adalah שלוש - SYALOSY (SYIN-LAMED-VAV-SYIN) dan delapan adalah שמנה - SYEMONEH (SYIN-MEM-NUN-HE) sama-sama dimulai oleh huruf ש - "SYIN" dan huruf berikutnya berkurang panjangnya, kemungkinan kekeliruan penyalinan karena proses waktu dan kelemahan kodrat manusia.

Selanjutnya ada yang mempelajari ayat ini dari makna kata triwira (Ibrani, השלושים - HASYELOSYIM atau, השלשי - HASYaLISYi). Di masa pemerintahan raja Daud senantiasa ada tiga orang perwira yang mengepalai 30 orang tentara, Adino (LAI menulis Isybaal), Eleazar, dan Sama, silakan pelajari 2 Samuel 23:8-12. Jika ditelusuri lebih lanjut ada kemungkinan pembantaian pertama terdiri atas 300 orang, disusul pembantaian kedua sehingga total berjumlah 800 orang, atau ada dua pertempuran, pertama 800 orang dan kedua 300 orang namun tidak tercatat dalam Kitab Samuel dan Raja-raja sehingga dilengkapi oleh kitab Tawarikh.Suatu sumber lain di internet – dalam bahasa Inggris – memberi penjelasan sebagai berikut:

Did the chief of the mighty men of David lift up his spear and killed 800 men (2 Samuel 23:8 ) or only 300 men (1 Chronicles 11:11)?

(Category: misunderstood the historical context or misunderstood the author's intent)

It is quite possible that both authors may have described two different incidents, though by the same man, or one author may have only mentioned in part what the other author mentions in full. (Light of Life II 1992:187)

 


62. Daud memerangi Israel atas hasutan Tuhan atau atas bujukan iblis ?
a. Tuhan murka Ialu menghasut Daud (2 Samuel 24:1).
b. Setan bangkit Ialu membujuk Daud (1 Tawarikh 21:1)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1073

 

JAWAB :

 


* 2 Samuel 24:1
LAI TB, Bangkitlah pula murka TUHAN terhadap orang Israel; Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya: "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda.
KJV, And again the anger of the LORD was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah.
Hebrew,
וַיֹּסֶף אַף־יְהוָה לַחֲרֹות בְּיִשְׂרָאֵל וַיָּסֶת אֶת־דָּוִד בָּהֶם לֵאמֹר לֵךְ מְנֵה אֶת־יִשְׂרָאֵל וְאֶת־יְהוּדָה׃
Translit, VAYOSEF 'AF-YEHOVAH {TUHAN} LAKHAROT BEYISERA'EL VAYASET {dan Ia membujuk/ mendorong/ menghasut/ memperdaya} 'ET-DAVID BAHEM LE'MOR LEKH MENEH 'ET-YISERA'EL VE'ET-YEHUDAH.

Catatan :
"Menghasut" (LAI), "moved" (KJV), Ibrani, סות - SUT, leksikon Ibrani : to prick, i.e. (figuratively) stimulate; by implication, to seduce -- entice, move, persuade, provoke, remove, set on, stir up, take away.


*1 Tawarikh 21:1
LAI TB, Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel.
KJV, And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.
Hebrew,
וַיַּעֲמֹד שָׂטָן עַל־יִשְׂרָאֵל וַיָּסֶת אֶת־דָּוִיד לִמְנֹות אֶת־יִשְׂרָאֵל׃
Translit, VAYA'AMOD SATAN {setan} 'AL-YISERA'EL VAYASET {dan ia membujuk/ mendorong/ menghasut} 'ET-DAVID LIMENÕT 'ET-YISERA'EL

Catatan :
"Membujuk", Ibrani, סות - SUT, leksikon Ibrani : to prick, i.e. (figuratively) stimulate; by implication, to seduce -- entice, move, persuade, provoke, remove, set on, stir up, take away.Disini kelihatannya ada perbedaan diantara kedua ayat diatas, kecuali kalau kedua-duanya sama-sama benar. Kejadian ini terjadi pada akhir masa kekuasaan Daud, dimana Daud sedang mengenang masa-masa kejayaannya dulu yang membawa kerajaan-kerajaan Kanaan, Siria, dan Funisia ke dalam daerah kekuasaan Israel. Daud kagum dan bangga-diri atas prestasi-prestasinya, sehingga ia lebih mengandalkan kekuatan senjata dan prajuritnya daripada mengandalkan belas-kasih Tuhan.

Oleh karena itu, Tuhan memutuskan bahwa inilah saatnya bahwa Daud harus dibawa untuk bersujud dihadapan Tuhan dan kembali menggantungkan harapannya pada belas-kasih Tuhan. Maka Ia membiarkan Dud menghitung rakyatnya untuk melihat seberapa banyak hal tersebut bisa membantu Daud, karena sensus tersebut sebenarnya dilakukan untuk menonjolkan-ego-bangsa (walaupun Yoab telah menentang pelaksanaan sensus dalam 1 Tawarikh 21:3). Segera setelah jumlah rakyatnya diketahui, Tuhan kemudian menghukum mereka dengan bencana penyakit sampar yang memusnahkan sejumlah besar rakyat Israel (sekitar 70,000 jiwa menurut 2 Samuel 24:15) dan bersama dengan itu statistik penduduknya hancur berantakan.

Lalu bagaimana dengan setan? Apa hubungannya dengan setan dengan kejadian ini (seperti tercantum pada 1 Tawarikh 21:1), jikalau Tuha telah menggerakkan Daud untuk melakukan hal-hal bodoh yang ada di otaknya. Dengans egala maksud jahatnya, Iblis tahu bahwa sensus ini tidak menyenangkan hati Tuhan (1 Tawarikh 21:7-8 ), dan karena itu ia juga menghasud Daud untuk melakukannya.

Yang satu mengatakan Tuhan menyuruh, sedangkan lainnya Setanlah yang menyuruh. Tetapi mengapa hal ini harus bertentangan? Tidak dapatkah Tuhan dan Setan keduanya terlibat? Tidak ada yang aneh dalam hal ini, karena dalam sejumlah peristiwa di Alkitab dapat dilihat bahwa Tuhan dan setan dapat bersama-sama terlibat dalam 'menguji' dan men-test jiwa-jiwa tertentu. Paulus berkata bahwa Tuhan mengirim utusan dari Setan untuk mencegah Paulus memegahkan diri.


* 2 Korintus 12:7
LAI TB, Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri.
KJV, And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure.
ORTHJBC, "Therefore, lest I should be too exalted especially by the excess of my chazonot, there was given to me a kotz in my basar, a malach of Hasatan, for the purpose of using his fists on me, lest I should be too exalted.
TR, και τη υπερβολη των αποκαλυψεων ινα μη υπεραιρωμαι εδοθη μοι σκολοψ τη σαρκι αγγελος σαταν ινα με κολαφιζη ινα μη υπεραιρωμαι
Translit, kai tê huperbolê tôn apokalupseôn hina mê huperairômai edothê moi skolops tê sarki aggelos satan hina me kolaphizê hina mê huperairômai


Tentulah Tuhan dan Setan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada Harmagedon. Mengapa tidak berlaku di sini? Penyelesaian sederhana demikian membuat sangkaan adanya kontradiksi tidak masuk akal. Namun ternyata tidak main-main. Seorang errantis menyatakan dengan tegas bahwa "dua laporan itu tidak bisa tepat semua". Tetapi dari pandangan keutuhan doktrin kedua laporan itu mengemukakan kebenaran yang sama persis: Apa yang diperbuat oleh Daud adalah salah.

Kedua ayat tadi jelas tidak bertentangan. Tuhan Allah kadang-kadang memakai Iblis untuk maksud-maksud-Nya. Banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah mengizinkan Iblis menguji umatnya, misalnya dalam ayat-ayat berikut ini:


*Ayub 1:12
LAI TB, Maka firman TUHAN kepada Iblis: "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah Iblis dari hadapan TUHAN.
KJV, And the LORD said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the LORD.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־הַשָּׂטָן הִנֵּה כָל־אֲשֶׁר־לֹו בְּיָדֶךָ רַק אֵלָיו אַל־תִּשְׁלַח יָדֶךָ וַיֵּצֵא הַשָּׂטָן מֵעִם פְּנֵי יְהוָה׃
Translit, VAYO'MER YEHOVAH 'EL-HASATAN HINEH KHOL-'ASYER-LO BEYADEKHA RAQ 'ELAV 'AL-TISYLAKH YADEKHA VAYETSE' HASATAN ME'IM PENEY YEHOVAH


* Ayub 2:6
LAI TB, Maka firman TUHAN kepada Iblis: "Nah, ia dalam kuasamu; hanya sayangkan nyawanya.
KJV, And the LORD said unto Satan, Behold, he is in thine hand; but save his life.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־הַשָּׂטָן הִנֹּו בְיָדֶךָ אַךְ אֶת־נַפְשֹׁו שְׁמֹר׃
Translit, VAYO'MER YEHOVAH 'EL-HASATAN HINO VEYADEKHA 'AKH 'ET-NAFSYO SYEMOR


* 1 Petrus 4:19
LAI TB, Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya, dengan selalu berbuat baik, kepada Pencipta yang setia.
KJV, Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well doing, as unto a faithful Creator.
ORTHJBC, Therefore, indeed, the ones undergoing sivlot according to the ratzon Hashem, let them commit their nefashot to a trustworthy Yotzer while they continue to do ma'asim tovim.
TR, ωστε και οι πασχοντες κατα το θελημα του θεου ως πιστω κτιστη παρατιθεσθωσαν τας ψυχας εαυτων εν αγαθοποιια
Translit, hôste kai hoi paskhontes kata to thelêma tou theou hôs pistô ktistê paratithesthôsan tas psukhas heautôn en agathopoiia


* 1 Petrus 5:8
LAI TB, Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
KJV, Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:
ORTHJBC, Watch and be one characterized by zililut da'as, for your adversary Hasatan Samma'el, walks around like a roaring arye, seeking whom to swallow.
TR, νηψατε γρηγορησατε οτι ο αντιδικος υμων διαβολος ως λεων ωρυομενος περιπατει ζητων τινα καταπιη
Translit, nêpsate grêgorêsate hoti ho antidikos humôn diabolos hôs leôn ôruomenos peripatei zêtôn tina katapiê


Dalam kasus ini baik Allah maupun Iblis terlibat. Allah mengizinkan Iblis untuk mencobai Raja Daud karena kesombongan dan ketidakpercayaannya. Allah itu Mahakuasa, jangankan malaikat diperintahkan oleh-Nya, Iblis pun takluk akan kedaulatan-Nya dan dapat diperintah oleh-Nya.

Dapat ditambahkan bahwa kata pula, ויסף - VAYOSEF dari kata יסף - YASAF, yõd-sâmekh-fê', dalam ungkapan bangkitlah pula dalam 2 Samuel 24:1 berkaitan dengan bencana kelaparan yang dikemukakan dalam pasal 21. Penulis kitab Samuel mengakui kekuasaan Allah atas segala sesuatu, sedangkan penulis Tawarikh yang hidup kemudian, lebih menaruh perhatiannya atas caranya desakan ini, yaitu dengan godaan Iblis.

 

 

 

 

63. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Israel ?
a. 800.000 orang (2 Samuel 24:9).
b. 1.100.000 orang (1 Tawarikh 21:5).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1079

 

JAWAB :

 


* 2 Samuel 24:9
LAI TB, Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada delapan ratus ribu orang perangnya yang dapat memegang pedang; dan orang Yehuda ada lima ratus ribu.
KJV, And Joab gave up the sum of the number of the people unto the king: and there were in Israel eight hundred thousand valiant men that drew the sword; and the men of Judah were five hundred thousand men.
Hebrew,
וַיִּתֵּן יֹואָב אֶת־מִסְפַּר מִפְקַד־הָעָם אֶל־הַמֶּלֶךְ וַתְּהִי יִשְׂרָאֵל שְׁמֹנֶה מֵאֹות אֶלֶף אִישׁ־חַיִל שֹׁלֵף חֶרֶב וְאִישׁ יְהוּדָה חֲמֵשׁ־מֵאֹות אֶלֶף אִישׁ׃
Translit, VAYITEN YO'AV 'ET-MISPAR MIFQAD-HA'AM 'EL-HAMELEKH VATEHI YISRA'EL SYEMONEH ME'OT 'ELEF 'ISY-KHAYIL SYOLEF KHEREV VE'ISY YEHUDAH KHAMESY-ME'OT 'ELEF 'ISY


* 1 Tawarikh 21:5
LAI TB, Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada sejuta seratus ribu orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada empat ratus tujuh puluh ribu orang yang dapat memegang pedang.
KJV, And Joab gave the sum of the number of the people unto David. And all they of Israel were a thousand thousand and an hundred thousand men that drew sword: and Judah was four hundred threescore and ten thousand men that drew sword.
Hebrew,
וַיִּתֵּן יֹואָב אֶת־מִסְפַּר מִפְקַד־הָעָם אֶל־דָּוִיד וַיְהִי כָל־יִשְׂרָאֵל אֶלֶף אֲלָפִים וּמֵאָה אֶלֶף אִישׁ שֹׁלֵף חֶרֶב וִיהוּדָה אַרְבַּע מֵאֹות וְשִׁבְעִים אֶלֶף אִישׁ שֹׁלֵף חָרֶב׃
Translit, VAYITEN YO'AV 'ET-MISPAR MIFQAD-HA'AM 'EL-DAVID VAYHI KHOL-YISRA'EL 'ELEF 'ALAFIM UME'AH 'ELEF 'ISY SYOLEF KHEREV VÏHUDAH 'ARBA' ME'OT VESYIV'IM 'ELEF 'ISY SYOLEF KHAREV


Ada sejumlah cara untuk memahami bukan saja pertanyaan ini, tetapi juga pertanyaan lainnya, karena keduanya sama-sama menunjuk kepada perikop yang sama dan pada sensus penduduk yang sama.

Perbedaan mungkin saja terjadi pada kedua penghitungan diatas karena sifat sensus yang tidak dilakukan secara lengkap dan resmi (hal ini akan dibahas kemudian), atau karena kitab Samuel hanya menuliskan perkiraan jumlah penduduk yang dibulatkan untuk kaum Yehuda.

Jawaban yang lebih mendasar adalah sebagai berikut : Kedua Sensus tersebut tidak menghitung sasaran yang sama. Angka sensus yang ditulis pada 1 Tawarikh 21:5 adalah jumlah semua pria yang dapat diikutsertakan untuk berperang , sedangkan angka sensus dalam 2 Samuel 24:9 mencakup jumlah orang-orang pria yang siap berperang. Karena laporan Yoab dalam 2 Samuel 24 dalam bahasa asli Ibrani menulis איש־חיל - 'ISY-KHAYIL yang artinya adalah "orang-orang perkasa" atau tentara yang siap perang, dan itu menunjuk kepada 800,000 tentara. Sedangkan sisa 300,000 orang, menunjuk kepada laki-laki yang dapat dicadangkan dalam kancah peperangan.

Dengan demikian, jumlah kedua kelompok disini adalah 1,100,000 orang seperti dalam 1 Tawarikh 21, yang memang tidak menyebutkan istilah "'ISY-KHAYIL"

 

 

64. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Yehuda ?
a. 500.000 orang (2 Samuel 24:9).
b. 470.000 orang (1 Tawarikh 21:5).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1080

 

JAWAB :

 

 


* 2 Samuel 24:9
LAI TB, Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada delapan ratus ribu orang perangnya yang dapat memegang pedang; dan orang Yehuda ada lima ratus ribu.
KJV, And Joab gave up the sum of the number of the people unto the king: and there were in Israel eight hundred thousand valiant men that drew the sword; and the men of Judah were five hundred thousand men.
Hebrew,
וַיִּתֵּן יֹואָב אֶת־מִסְפַּר מִפְקַד־הָעָם אֶל־הַמֶּלֶךְ וַתְּהִי יִשְׂרָאֵל שְׁמֹנֶה מֵאֹות אֶלֶף אִישׁ־חַיִל שֹׁלֵף חֶרֶב וְאִישׁ יְהוּדָה חֲמֵשׁ־מֵאֹות אֶלֶף אִישׁ׃
Translit, VAYITEN YO'AV 'ET-MISPAR MIFQAD-HA'AM 'EL-HAMELEKH VATEHI YISRA'EL SYEMONEH ME'OT 'ELEF 'ISY-KHAYIL SYOLEF KHEREV VE'ISY YEHUDAH KHAMESY-ME'OT 'ELEF 'ISY


* 1 Tawarikh 21:5
LAI TB, Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada sejuta seratus ribu orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada empat ratus tujuh puluh ribu orang yang dapat memegang pedang.
KJV, And Joab gave the sum of the number of the people unto David. And all they of Israel were a thousand thousand and an hundred thousand men that drew sword: and Judah was four hundred threescore and ten thousand men that drew sword.
Hebrew,
וַיִּתֵּן יֹואָב אֶת־מִסְפַּר מִפְקַד־הָעָם אֶל־דָּוִיד וַיְהִי כָל־יִשְׂרָאֵל אֶלֶף אֲלָפִים וּמֵאָה אֶלֶף אִישׁ שֹׁלֵף חֶרֶב וִיהוּדָה אַרְבַּע מֵאֹות וְשִׁבְעִים אֶלֶף אִישׁ שֹׁלֵף חָרֶב׃
Translit, VAYITEN YO'AV 'ET-MISPAR MIFQAD-HA'AM 'EL-DAVID VAYHI KHOL-YISRA'EL 'ELEF 'ALAFIM UME'AH 'ELEF 'ISY SYOLEF KHEREV VIHUDAH 'ARBA' ME'OT VESYIV'IM 'ELEF 'ISY SYOLEF KHAREV


Bandingkan dengan ayat kelanjutannya:


* 1 Tawarikh 21:6
LAI TB, Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab.
KJV, But Levi and Benjamin counted he not among them: for the king's word was abominable to Joab.
Hebrew,
וְלֵוִי וּבִנְיָמִן לֹא פָקַד בְּתֹוכָם כִּי־נִתְעַב דְּבַר־הַמֶּלֶךְ אֶת־יֹואָב׃
Translit, VELEVÏ UVINYAMIN LO' FAQAD BETOKHAM KÏ-NIT'AV DEVAR-HAMELEKH 'ET-YO'AV


Ternyata ada sebagian yang tidak dimasukkan dalam pendaftaran. Sensus itu tidak selesai, buktinya dapat kita temukan pula dalam ayat-ayat berikut ini:


* 1 Tawarikh 27:23-24
27:23 LAI TB, Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke bawah, sebab TUHAN telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit.
KJV, But David took not the number of them from twenty years old and under: because the LORD had said he would increase Israel like to the stars of the heavens.
Hebrew,
וְלֹא־נָשָׂא דָוִיד מִסְפָּרָם לְמִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וּלְמָטָּה כִּי אָמַר יְהוָה לְהַרְבֹּות אֶת־יִשְׂרָאֵל כְּכֹוכְבֵי הַשָּׁמָיִם׃
Translit, VELO'-NASA' DAVÏD MISPARAM LEMIBEN 'ESRIM SYANAH ULEMATAH KI 'AMAR YEHOVAH LEHARBOT 'ET-YISRA'EL KEKHOKHEVEY HASYAMAYIM

27:24 LAI TB, Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka; dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah raja Daud.
KJV, Joab the son of Zeruiah began to number, but he finished not, because there fell wrath for it against Israel; neither was the number put in the account of the chronicles of king David.
Hebrew,
יֹואָב בֶּן־צְרוּיָה הֵחֵל לִמְנֹות וְלֹא כִלָּה וַיְהִי בָזֹאת קֶצֶף עַל־יִשְׂרָאֵל וְלֹא עָלָה הַמִּסְפָּר בְּמִסְפַּר דִּבְרֵי־הַיָּמִים לַמֶּלֶךְ דָּוִיד׃ ס
Translit, YO'AV BEN-TSERUYAH HEKHEL LIMNOT VELO' KHILAH VAYHI VAZO'T QETSEF 'AL-YISRA'EL VELO' 'ALAH HAMISPAR BEMISPAR DIVREY-HAYAMIM LAMELEKH DAVID


Perhatikan dalam 1 Tawarikh 21:6, yang dengan jelas menyatakan bahwa Yoab belum menghitung penduduk secara lengkap, karena ia belum menghitung jumlah orang dari suku Benyamin dan suku Lewi, karena Daud merasa bersalah dengan menghitung jumlah seluruh penduduk.

Jadi, pada dasarnya, perbedaan jumlah penduduk diatas semata-mata dihasilkan oleh suku-suku tertentu yang sudah termasuk dihitung atau belum. Ada lagi referensi tambahan dalam 1 Tawarikh 27:23-34, dimana disebutkan bahwa Daud tidak memasukkan orang-orang yang berusia 20 tahun kebawah. Dan karena Yoab belum selesai menghitung jumlah penduduk, maka jumlah tersebut tidak dicatat dalam kisah sejarah Raja Daud.

Prosedur pelaksanaan sensus penduduk dimulai dengan menghitung suku-suku yang melintasi Yordan (2 Samuel 24:5) kemudian bergeser kepada suku di utara yaitu suku Dan, kemudian penghitungannya diteruskan kea rah selatan menuju Yerusalem (ayat 7). Maka Suku Benyamin (anak Yakub yang bungsu) selalu dihitung paling akhir, sehingga suku Benyamin tidak diperhitungkan dalam jumlah total penduduk Israel ataupun suku Yehuda. Baru adalam 2 Samuel 24, disebutkan bahwa penduduk Yehuda ditambah dengan kumpulan suku Bentamin yang diketahui berjumlah 30,000 orang, total adalah 500,000 orang.

Perhatikan pemisahan Kerajaan Utara dan Selatan terjadi setelah kematian Raja Salomo pada tahun 930 sM. Tetapi kebanyakan orang-orang suku Benyamin saat itu setia kepada dinasti Daud dan masih tergolong dalam Kerajaan Yehuda bersama dengan suku Simeon di Selatan. Oleh karena itu, sangat masuk akal untuk menghitung suku Benyamin dan Simeon ke dalam hitungan orang-orang Yehuda yang berjumlah 500,000 orang, sekalipun Yoab tidak memperhitungkannya dalam laporannya yang pertama kepada Daud (1 Tawarikh 21:5).

Dengan demikian, jumlah keseluruhan orang yang dapat berperang yang tergabung dalam angkatan bersenjata dibawah pimpinan Daud adalah 1,600,000 orang (1,100,000 orang dari Kerajaan Israel dan 470,000 orang dari suku Yehuda – Simeon dan 30,000 dari suku Benyamin).

 

 


65. Berapa masa kelaparan?

a. 7 tahun (2 Samuel 24:13)

b. 3 tahun (1 Tawarikh 21:12)

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1674

 

JAWAB :

 


Ada dua sudut pandang yang dapat dipakai untuk menjelaskan hal tersebut.

Pemahaman pertama, yaitu penulis Kitab 1 Tawarikh lebih menekankan pada periode 3 tahun dengan masa kepalaran terjadi paling hebat, sedangkan penulis dapa kitab 2 Samuel memasukkan 2 tahun sebelum dan sesudah masa kepalaran tersebut, yaitu masa dimana kelaparan belum terasa sangat hebat dan kemudian berangsur-angsur membaik.


* 1 Tawarikh 21:11-12,
21:11 LAI TL, Maka datanglah Gad menghadap Daud serta katanya kepadanya: Demikianlah firman Tuhan: Hendaklah engkau pilih:
KJV, So Gad came to David, and said unto him, Thus saith the LORD, Choose thee
Hebrew,
וַיָּבֹא גָד אֶל־דָּוִיד וַיֹּאמֶר לֹו כֹּה־אָמַר יְהוָה קַבֶּל־לָךְ׃
Translit, VAYAVO' GAD 'EL-DAVID VAYO'MER LO KOH-'AMAR YEHOVAH QABEL-LAKH

21:12 LAI TL, Atau bala kepalaran tiga tahun lamanya, atau tewas di hadapan musuhmu tiga bulan lamanya, sehingga engkau dihambat oleh
KJV, Either three years' famine; or three months to be destroyed before thy foes, while that the sword of thine enemies overtaketh thee; or else three days the sword of the LORD, even the pestilence, in the land, and the angel of the LORD destroying throughout all the coasts of Israel. Now therefore advise thyself what word I shall bring again to him that sent me.
Hebrew
אִם־שָׁלֹושׁ שָׁנִים רָעָב וְאִם־שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים נִסְפֶּה מִפְּנֵי־צָרֶיךָ וְחֶרֶב אֹויְבֶךָ לְמַשֶּׂגֶת וְאִם־שְׁלֹשֶׁת יָמִים חֶרֶב יְהוָה וְדֶבֶר בָּאָרֶץ וּמַלְאַךְ יְהוָה מַשְׁחִית בְּכָל־גְּבוּל יִשְׂרָאֵל וְעַתָּה רְאֵה מָה־אָשִׁיב אֶת־שֹׁלְחִי דָּבָר׃ ף
Translit, 'IM-SYALOSY {tiga} SYANIM {tahun} RA'AV VE'IM-SYELOSYAH KHODASYIM NISPEH MIPENEY-TSAREYKHA VEKHEREV 'UYEVEKHA LEMASEGET VE'IM-SYELOSYET YAMIM KHEREV YEHOVAH VEDEVER BA'ARETS UMAL'AKH YEHOVAH MASYKHIT BEKHOL-GEVUL YISRA'EL VE'ATAH RE'EH MAH-'ASYIV 'ET-SYOLEKHI DAVAR


* 2 Samuel 24:13
LAI TB, Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya: "Akan datangkah menimpa engkau tiga tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri tiga bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau, akan adakah tiga hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang, pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada Yang mengutus aku.
KJV, So Gad came to David, and told him, and said unto him, Shall seven years of famine come unto thee in thy land? or wilt thou flee three months before thine enemies, while they pursue thee? or that there be three days' pestilence in thy land? now advise, and see what answer I shall return to him that sent me.
Hebrew,
וַיָּבֹא־גָד אֶל־דָּוִד וַיַּגֶּד־לֹו וַיֹּאמֶר לֹו הֲתָבֹוא לְךָ שֶׁבַע שָׁנִים רָעָב בְּאַרְצֶךָ אִם־שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים נֻסְךָ לִפְנֵי־צָרֶיךָ וְהוּא רֹדְפֶךָ וְאִם־הֱיֹות שְׁלֹשֶׁת יָמִים דֶּבֶר בְּאַרְצֶךָ עַתָּה דַּע וּרְאֵה מָה־אָשִׁיב שֹׁלְחִי דָּבָר׃ ס
Translit, VAYAVO'-GAD 'EL-DAVID VAYAGED-LO VAYO'MER LO HATAVO' LEKHA SYEVA' {tujuh} SYANIM {tahun} RA'AV BE'ARTSEKHA 'IM-SYELOSYAH KHODASYIM NUSKHA LIFNEY-TSAREYKHA VEHU' RODEFEKHA VE'IM-HEYOT SYELOSYET YAMIM DEVER BE'ARTSEKHA 'ATAH DA' URE'EH MAH-'ASYIV SYOLEKHI DAVAR


Jika kita perhatikan, ada suatu bentuk paralelisme dalam ayat-ayat di atas yang berhubungan dengan angka, tiga tahun kelaparan, tiga bulan melarikan diri, tiga hari penyakit sampar, seyogianya 2 Samuel 24:13 menulis tiga tahun dan bukan tujuh tahun sesuai dengan kaidah bahasa kesusastraan Perjanjian Lama, namun mengapa teks Ibrani justru menulis, שֶׁבַע שָׁנִים - SYEVA' SYANIM (tujuh tahun)?


Ada yang memperkirakan bahwa telah terjadi kesalahan penyalinan dari generasi ke generasi.

Kedua kata "tiga" dan "tujuh" ini sama-sama dimulai dengan huruf ש - SYIN sedangkan huruf yang mengikuti שֶׁבַע - SYEVA', "tujuh" yakni ב - BÊT dan צ - AYIN mirip dengan ל - LAMED dan ש - SYINsehingga penyalinan שֶׁבַע - SYEVA' menjadi שָׁלֹושׁ - SYALOSY.
Aksara ב - BET tanpa disadari terbubuhi sedikit garis di atasnya menjadi ל - LAMED, demikian pula dengan ש - SYIN, jika seandainya -- maaf -- ada sehelai janggut pendek sang penyalin yang jatuh pas di sebelah kiri huruf ini, maka ש - SYIN akan terbaca - צ - AYIN.


Bagaimana dengan terjemahan lain seperti Septuaginta yang usianya hampir sama tuanya dengan naskah salinan? Ternyata Septuaginta benar, menerjemahkannya dengan tiga tahun sesuai dengan paralelisme sastra Ibrani.


* 2 Samuel 24:13 menurut Septuaginta:
και εισηλθεν γαδ προς δαυιδ και ανηγγειλεν αυτω και ειπεν αυτω εκλεξαι σεαυτω γενεσθαι ει ελθη σοι τρια ετη λιμος εν τη γη σου η τρεις μηνας φευγειν σε εμπροσθεν των εχθρων σου και εσονται διωκοντες σε η γενεσθαι τρεις ημερας θανατον εν τη γη σου νυν ουν γνωθι και ιδε τι αποκριθω τω αποστειλαντι με ρημα
Translit, KAI EISÊLTHEN GAD PROS DAUID KAI ANÊGGEILEN AUTÔ KAI EIPEN AUTÔ EKLEXAI SEAUTÔ GENESTHAI EI ELTHÊ SOI TRIA ETÊ LIMOS EN TÊ GÊ SOU Ê TREIS MÊNAS PHEUGEIN SE EMPROSTHEN TÔN EKHTHRÔN SOU KAI ESONTAI DIÔKONTES SE Ê GENESTHAI TREIS HÊMERAS THANATON EN TÊ GÊ SOU NUN OUN GNÔTHI KAI IDE TI APOKRITHÔ TÔ APOSTEILANTI ME RHÊMA


Pendapat lain menyatakan kekeliruan penulisan nilai numeral. Aksara Ibrani di samping berfungsi sebagai huruf, juga digunakan sebagai angka, dan sebagian naskah Ibrani menggunakan fungsi ini saat menyalin nilai tertentu.

Ada kemiripan antara aksara ז - ZAYIN yang bernilai tujuh dengan aksara ג - GIMEL yang bernilai tiga, apalagi jika hurufnya ditulis kecil.

 

 

 

 

66. Berapa Daud membayar barang peternakan ?
a. 50 syikal perak (2 Samuel 24:24)
b. 600 syikal emas (1 Tawarikh 21:22-25)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2535

 

JAWAB :

 


* 2 Samuel 24:24
LAI TB, Tetapi berkatalah raja kepada Arauna: "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dari padamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada TUHAN, Allahku, korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga lima puluh syikal perak.
KJV, And the king said unto Araunah, Nay; but I will surely buy it of thee at a price: neither will I offer burnt offerings unto the LORD my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshingfloor and the oxen for fifty shekels of silver.
Hebrew,
וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל־אֲרַוְנָה לֹא כִּי־קָנֹו אֶקְנֶה מֵאֹותְךָ בִּמְחִיר וְלֹא אַעֲלֶה לַיהוָה אֱלֹהַי עֹלֹות חִנָּם וַיִּקֶן דָּוִד אֶת־הַגֹּרֶן וְאֶת־הַבָּקָר בְּכֶסֶף שְׁקָלִים חֲמִשִּׁים׃
Translit, VAYOMER HAMELEKH 'EL-ARAVNAH LO' KI-QANO 'EQNEH ME'OTKHA BIMKHIR VELO' 'A'ALEH LAYEHOVAH 'ELOHAY 'OLOT KHINAM VAYIQEN DAVID 'ET-HAGOREN VE'ET-HABAQAR BEKHESEF SYEKALIM KHAMISYIM


versus


* 1 Tawarikh 21:25
LAI TB, Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat enam ratus syikal.
KJV, So David gave to Ornan for the place six hundred shekels of gold by weight.
Hebrew,
וַיִּתֵּן דָּוִיד לְאָרְנָן בַּמָּקֹום שִׁקְלֵי זָהָב מִשְׁקָל שֵׁשׁ מֵאֹות׃
Translit, VAYITEN DAVID LE'ARNAN BAMAQOM SYIQLEI ZAHAV MISYQAL SYESY ME'OT


Catatan dalam 2 Samuel 24:24 menunjuk kepada pembayaran harga secara langsung yang dilakukan Raja Daud kepada Arauna (atau "Ornan") untuk 2 ekor lembu dan eretan-eretan pengirik serta perkakas lembu milik orang Yebusi yang menggunakannya saat Daud mengungjunginya. Persisnya ucapan Daud dalam ayat 21 sebagai berikut "Untuk membeli tempat pengirikan ini dari padamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi TUHAN". tempat pengirikan umumnya adalah suatu lokasi dengan luas yang sedang-sedang, biasanya lebarnya tidak lebih dari 30 atau 40 kaki. Harga pasar dari 2 ekor lembu dan perkakas (eretannya) jarang sekali melebihi nila 50 syikal perak berdasarkan nilai pasar yang berlaku waktu itu.

Tetapi dalam 1 Tawarikh 21:25 kita diberitahu bahwa Daud membayar harga yang jauh lebih tinggi, yaitu 600 syikal emas yang kemungkinan nilainya adalah 180 kali 50 syikal perak. Tetapi rupanya angka dalam kitab Tawarikh ini mencakup bukan hanya harga lembu dan eretannya, melainkan juga seluruh tempat tersebut. Kata-kata dalam bahasa Ibraninya adalah "VAYITEN....BAMAQOM" ("maka Daud memberikan… sebagai pembayaran tempat itu") tampaknya jauh lebih inklusif ketimbang sekadar tempat pengirikan. Dalam sejarah kuno, baik pada abad ke-5 sM maupun pada zaman lain, mustahil sebuah tempat pengirikan berharga 600 syikal emas. Karena itu, lebih tepat jika kita menyimpulkan bahwa Ornan ini memiliki seluruh wilayah Gunung Moria.

Lahan seperti Gunung Moria yang membentang 1,600 kaki pada ketinggian yang dari sana dengan nyaman bias melihat kebawah tersebut merupakan lahan yang sangat bernilai, yaitu dengan mudah kita bisa mengerti jika harganya adalah 600 syikal emas. Keuntungan memperoleh lahan yang cukup luas bagi lokasi Bait Suci pasti menarik bagi Raja Daud, yaitu setelah dia melihat kawasan tenpat pengirikan itu dan menyadari betapa untungnya jika mengkhususkan seluruh puncak bukit itu untuk tujuan-tujuan keagamaan dan pemerintahan.
Kemungkinan dalam transaksi yang agak belakangan dengan Ornan barulah Daud membayarnya dengan harga yang jauh lebih tinggi untuk seluruh lahan tersebut, dan penulis kitab Tawarikh merasa cocok untuk mencatat seluruh transaksi ini dipandang dari sudut hasil akhirnya.

 

 

 

67. Berapakah kandang kuda milik Salomo (Sulaiman) ?
a. 40.000 kandang (1 Raja-raja 4:26).
b. 4.000 kandang (2 Tawarikh 2:2).


http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1081

 

JAWAB :

 * 1 Raja-raja 4:26
LAI TB, Lagipula Salomo mempunyai kuda empat puluh ribu kandang untuk kereta-keretanya dan dua belas ribu orang berkuda.
KJV, And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen.
Hebrew,
וַיְהִי לִשְׁלֹמֹה אַרְבָּעִים אֶלֶף אֻרְוֹת סוּסִים לְמֶרְכָּבֹו וּשְׁנֵים־עָשָׂר אֶלֶף פָּרָשִׁים׃
Translit, VAYHI LISYLOMOH 'ARBA'IM 'ELEF 'URVOT SUSIM LEMERKAVO USYENEYM-'ASAR 'ELEF PARASYIM


* 2 Tawarikh 9:25
LAI TB, Salomo mempunyai juga empat ribu kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya dan dua belas ribu orang berkuda, yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem.
KJV, And Solomon had four thousand stalls for horses and chariots, and twelve thousand horsemen; whom he bestowed in the chariot cities, and with the king at Jerusalem.
Hebrew,
וַיְהִי לִשְׁלֹמֹה אַרְבַּעַת אֲלָפִים אֻרְיֹות סוּסִים וּמַרְכָּבֹות וּשְׁנֵים־עָשָׂר אֶלֶף פָּרָשִׁים וַיַּנִּיחֵם בְּעָרֵי הָרֶכֶב וְעִם־הַמֶּלֶךְ בִּירוּשָׁלִָם׃
Translit, VAYHI LISYLOMOH 'ARBA'AT 'ALAFIM 'URYOT SUSIM UMARKAVOT USYENEYM-'ASAR 'ELEF PARASYIM VAYANIKHEM BE'AREY HAREKHEV VE'IM-HAMELEKH BIRUSYALAIM


Bandingkan :

ארבעים' - ARBA'IM, akhiran ים - "YOD + MEM"

ארבעת - 'ARBA'AT, akhiran ת - "TAU"


Banyak penafsir mengatakan telah terjadi kesalahan penyalinan dari naskah asli, ארבעים' - ARBA'IM (empat puluh) seharusnya ארבעת - 'ARBA'AT (empat) dari ארבע - 'ARBA karena kombinasi aksara ים - "YOD + MEM" di mana י - "YOD" hampir tidak kelihatan, mirip dengan ת - "TAU" sehingga seharusnya 'ARBA'AT menjadi 'ARBA'IM.


-----


Berikut ini daftar simbol angka-angka dalam aksara Ibrani :

א - 'ALEF = 1
ב - BET = 2
ג - GIMEL = 3
ד - DALET = 4
ה - HE' = 5
ו - VAV = 6
ז - ZAYIN = 7
ח - KHET = 8
ט - TET = 9
י - YOD = 10
כ - KAF = 20
ל - LAMED = 30
מ - MEM = 40
נ - NUN = 50
ס - SAMEKH = 60
ע - 'AYIN = 70
פ - PE' = 80
צ - TSADE = 90
ק - QOF = 100
ר - RESY = 200
ש - SYIN = 300
ת - TAV = 400
ך - KAF SOFIT = 500
ם - MEM SOFIT = 600
ן - NUN SOFIT = 700
ף - PE' SOFIT = 800
ץ - TSADE SOFIT = 900


Penulis Yahudi Ben Gersom menafsirkan lain sembari merujuk pada aksara "YOD" dari 'ARBA'IM yang adalah angka numeral untuk sepuluh sehingga terjemahannya bukan empat puluh ribu kandang kuda melainkan empat puluh ribu kuda dalam kandang, di mana satu kandang berisi sepuluh (YOD) ekor.

 

 


68. Berapa mandor pengawas kerajaan Salomo (Sulaiman)?
a. 3.300 mandor (1 Raja-raja 5:16).
b. 3.600 mandor (2 Tawarikh 2:2).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1082

 

JAWAB :

 * 1 Raja-raja 5:16
LAI TB, belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni tiga ribu tiga ratus orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu.
KJV, Beside the chief of Solomon's officers which were over the work, three thousand and three hundred, which ruled over the people that wrought in the work.
Hebrew,
לְבַד מִשָּׂרֵי הַנִּצָּבִים לִשְׁלֹמֹה אֲשֶׁר עַל־הַמְּלָאכָה שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וּשְׁלֹשׁ מֵאֹות הָרֹדִים בָּעָם הָעֹשִׂים בַּמְּלָאכָה׃
Translit, LEVAD MISAREY HANITSAVIM LISYLOMOH 'ASYER 'AL-HAMELA'KHAH SYELOSYET 'ALAFIM USYELOSY ME'OT HARODIM BA'AM HA'OSIM BAMELA'KHAH


* 2 Tawarikh 2:2
LAI TB, Dan Salomo mengerahkan tujuh puluh ribu kuli, delapan puluh ribu tukang pahat di pegunungan, dan tiga ribu enam ratus mandur untuk mengawasi mereka itu.
KJV, And Solomon told out threescore and ten thousand men to bear burdens, and fourscore thousand to hew in the mountain, and three thousand and six hundred to oversee them.
Hebrew,
וַיִּסְפֹּר שְׁלֹמֹה שִׁבְעִים אֶלֶף אִישׁ סַבָּל וּשְׁמֹונִים אֶלֶף אִישׁ חֹצֵב בָּהָר וּמְנַצְּחִים עֲלֵיהֶם שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וְשֵׁשׁ מֵאֹות׃ פ
Translit, VAYISPOR SYELOMOH SYIV'IM 'ELEF 'ISY SABAL USYEMONIM 'ELEF 'ISY KHOTSEV BAHAR UMENATSEKHIM 'ALEYHEM SYELOSYET 'ALAFIM VESYESY ME'OT


Note:
Angka feminin berdiri sendiri, digunakan untuk menghitung satu, dua, tiga, dan seterusnya sedangkan maskulin berhubungan dengan kata benda maskulin.

Mari kita bandingkan 1 Raja-raja 5:16 menurut Septuaginta :

5:30 LXX, χωρις αρχοντων των καθεσταμενων επι των εργων των σαλωμων τρεις χιλιαδες και εξακοσιοι επισταται οι ποιουντες τα εργα
Translit, khôris arkhontôn tôn kathestamenôn epi tôn ergôn tôn salômôn treis khiliades kai hexakosioi epistatai hoi poiountes ta erga


Septuaginta menulis εξακοσιοι - hexakosioi, enam ratus, bukan tiga ratus sebagaimana ditulis dalam naskah Masora.

Menurut Jacob Leon dalam bukunya Relation of Memorable Things in Temple menulis bahwa ada 3300 mandor kepala dan 300 atasan mandor yang keseluruhannya disebut mandor. Kitab raja-raja menulis , נצב - NATSAVyakni mandor kepala sedangkan kitab Tawarikh menulis, נצח - NATSAKH diterjemahkan mandor saja.


Ada perbedaan antara NATSAV dengan NATSAKH, yang pertama adalah kata kerja yang artinya berdiri, jadi tugasnya memimpin, dan yang terakhir juga kata kerja yang berarti mengawasi. Dalam ilmu manajemen NATSAV adalah fungsi organizing sedangkan NATSAKH memiliki fungsi controlling.

Meskipun ada dua pendapat namun saya cenderung memilih yang pertama yakni adanya kesalahan penyalinan dari naskah asli akibat kelemahan kodrat manusia dan hal ini sudah sering dijumpai dalam tanggapan sebelumnya.

 
69. Berapa bat air di Bait Suci buatan Salomo ?
a. 2.000 bat air (1 Raja-raja 7:26).
b. 3.000 bat air (2 Tawarikh 4:5).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549.html#p1083

 

JAWAB :


* 1 Raja-raja 7:26
LAI TB, Tebal 'laut' itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. 'Laut' itu dapat memuat dua ribu bat air.
KJV, And it was an hand breadth thick, and the brim thereof was wrought like the brim of a cup, with flowers of lilies: it contained two thousand baths.
Hebrew,
וְעָבְיֹו טֶפַח וּשְׂפָתֹו כְּמַעֲשֵׂה שְׂפַת־כֹּוס פֶּרַח שֹׁושָׁן אַלְפַּיִם בַּת יָכִיל׃ פ
Translit, VE'AVYO TEFAKH USEFATO KEMA'ASEH SEFAT-KOS PERAKH SYOSYAN 'ALPAYIM BAT YAKHIL
7:12 Septuaginta (LXX), και το χειλος αυτης ως εργον χειλους ποτηριου βλαστος κρινου και το παχος αυτου παλαιστης
Translit, kai to kheilos autês hôs ergon kheilous potêriou blastos krinou kai to pakhos autou palaistês


* 2 Tawarikh 4:5
LAI TB, Tebal 'laut' itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. 'Laut' itu dapat memuat tiga ribu bat air.
KJV, And the thickness of it was an handbreadth, and the brim of it like the work of the brim of a cup, with flowers of lilies; and it received and held three thousand baths.
Hebrew,
וְעָבְיֹו טֶפַח וּשְׂפָתֹו כְּמַעֲשֵׂה שְׂפַת־כֹּוס פֶּרַח שֹׁושַׁנָּה מַחֲזִיק בַּתִּים שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים יָכִיל׃ ס
Translit, VE'AVYO TEFAKH USEFATO KEMA'ASEH SEFAT-KOS PERAKH SYOSYANAH MAKHAZIQ BATIM SYELOSYET 'ALAFIM YAKHIL
Septuaginta (LXX), και το παχος αυτης παλαιστης και το χειλος αυτης ως χειλος ποτηριου διαγεγλυμμενα βλαστους κρινου χωρουσαν μετρητας τρισχιλιους και εξετελεσεν
Translit, kai to pakhos autês palaistês kai to kheilos autês hôs kheilos potêriou diageglummena blastous krinou khôrousan metrêtas triskhilious kai exetelesen


Bat, ukuran isi untuk material cair, 1/10 homer, sebesar ukuran Inggris 8 gallons (± 36 liter) dan 3 quarts (± 3 liter) atau total ± 39 liter (sama dengan efa). Besar bat itu berubah-ubah, sedangkan periode penulisan kedua kitab itu tidak sama.

Nilai takaran-takaran bahan cair tergantung pada nilai bat. Ini tidak dapat dipastikan, sebab bejana-bejana bertera yang masih ada dengan tanda tb, bat dan dengan tanda klml tb, bat raja adalah tidak lengkap dan tidak dapat disusun kembali dengan pasti; karena itu nilai bat dihitung dengan berbagai cara, antara 20, 92 dan 46,6 liter. Berdasarkan anggapan bahwa takaran bat adalah separo dari besarnya bat raja, dan bahwa teraan-teraan itu menunjukkan daya muat penuh bejana-bejana itu, maka usul mengenai daya muat 22 liter pada zaman Alkitab dan 21,5 liter pada zaman Helenistik biasanya diterima sebagai dasar untuk penghitungan, sebab usul ini memperoleh sokongan dari perbandingan dengan daya muat laut Salomo, yang menampung ± 45.000 liter.

Targum Yahudi memberi penjelasan bahwa kapasitas laut itu 3000 bat jika tidak digunakan untuk berendam sedangkan jika digunakan untuk mandi berendam – oleh Salomo – maka hanya diisi 2000 bat saja. Tidak dapat dibayangkan wadah yang dapat menampung 117.000 liter air!

Satu hal yang menarik, ternyata 1 Raja-raja 7:26 menurut Septuaginta, ungkapan laut itu dapat memuat dua ribu bat air itu tidak ada. Alkitab Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang usianya jauh lebih tua dari naskah Masora hanya menulis μετρητας τρισχιλιους - metrêtas triskhilious, tiga ribu buyung dalam 2 Tawarikh 4:5 sedangkan tidak menuliskan takaran ini dalam kitab Raja-raja.

 

 

 


70. Kapan Raja Baesa mati?

a. Mati pada tahun 26 pemerintahan Raja Asa (1 Raja 15:33)

b. Masih hidup sampai tahun ke-36 pemerintahan Raja Asa (2 Tawarikh 16:1)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p1750

 

JAWAB :

 


* 1 Raja-raja 16:6,8
16:6 LAI TB, Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirza. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
KJV, So Baasha slept with his fathers, and was buried in Tirzah: and Elah his son reigned in his stead.
Hebrew,
וַיִּשְׁכַּב בַּעְשָׁא עִם־אֲבֹתָיו וַיִּקָּבֵר בְּתִרְצָה וַיִּמְלֹךְ אֵלָה בְנֹו תַּחְתָּיו׃
Translit, VAYISYKAV BASYA' 'IM-'AVOTAV VAYIKAVER BETIRTSAH VAYIMLOKH 'ELAH VENO TAKHTAV

16:8 LAI TB, Dalam tahun kedua puluh enam zaman Asa, raja Yehuda, Ela, anak Baesa, menjadi raja atas Israel di Tirza. Ia memerintah dua tahun lamanya.
KJV, In the twenty and sixth year of Asa king of Judah began Elah the son of Baasha to reign over Israel in Tirzah, two years.
Hebrew,
בִּשְׁנַת עֶשְׂרִים וָשֵׁשׁ שָׁנָה לְאָסָא מֶלֶךְ יְהוּדָה מָלַךְ אֵלָה בֶן־בַּעְשָׁא עַל־יִשְׂרָאֵל בְּתִרְצָה שְׁנָתָיִם׃
Translit, BISYNAT 'ESRIM VASYESY SYANAH LE'ASA MELEKH YEHUDAH MALAKH 'ELAH VEN-BASYA' 'AL-YISRAEL BETIRTSAH SYENATAYIM


* 2 Tawarikh 16:1
LAI TB, Pada tahun ketiga puluh enam pemerintahan Asa majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda.
KJV, In the six and thirtieth year of the reign of Asa Baasha king of Israel came up against Judah, and built Ramah, to the intent that he might let none go out or come in to Asa king of Judah.
Hebrew,
בִּשְׁנַת שְׁלֹשִׁים וָשֵׁשׁ לְמַלְכוּת אָסָא עָלָה בַּעְשָׁא מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל עַל־יְהוּדָה וַיִּבֶן אֶת־הָרָמָה לְבִלְתִּי תֵּת יֹוצֵא וָבָא לְאָסָא מֶלֶךְ יְהוּדָה׃
Translit, BISYNAT SYELOSYIM VASYESY LEMAKHUT 'ASA' 'ALAH BASYA' MELEKH-YISRAEL 'AL-YEHUDAH VAYIVEN 'ET-HARAMAH LEVILTI TET YOTSE VAVA' LE'ASA' MELEKH-YEHUDAH


* 2 Tawarikh 15:19
LAI TB, Tidak ada perang sampai pada tahun ketiga puluh lima pemerintahan Asa
KJV, And there was no more war unto the five and thirtieth year of the reign of Asa.
Hebrew,
וּמִלְחָמָה לֹא הָיָתָה עַד שְׁנַת־שְׁלֹשִׁים וְחָמֵשׁ לְמַלְכוּת אָסָא׃ ס
Translit, UMILKHAMAH LO' HAYATAH 'AD SYENAT-SYELOSYIM VEKHAMESY LEMALKHUT 'ASA'


Ada 2 kemungkinan untuk menafsirkan permasalahan ini. Yang pertama, para peneliti telah menyimpulkan bahwa 36 tahun pemerintahan Raja Asa harus dihitung mulai dari penarikan kesepuluh suku terhadap suku Yehuda dan Benyamin yang menjadikan negerinya dalam dua bagian, yaitu negeri Yehuda dan Israel. Bila kita melihat dari sudaut ini, maka 36 tahun masa-masa kerajaan yang terpecah dua itu akan menjadi 16tahun masa pemerintahan Raja Asa. Hal ini didukung oleh data-data yang tertulis dalam Buku Raja-raja Yehuda dan Israel, maupun catatan-catatan kontemporer yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan ini (Catatan : untuk penjelasan mengenai hal ini, baca buku Encyclopedia of Bible Difficulties, 1994 Revised Edition, 1982, Zondervan Publishing House, tulisan dari Gleason Archer ).

Kail dan Delitzch (Buku Biblical Commentary on the Old Testament, 20 vols. Reprint, Grand Rapids: Eerdmans, 1949, halaman 366-367) memperkirakan bahwa angka 36 pada 2 Tawarikh 16:1 dan angka 35 dalam (2 Tawarikh 15:19) merupakan kesalahan penulis ulang untuk angka asli 16 dan 15. Hal ini serupa dengan pertanyaan kontradiksi mengenai usia Ahazia atau kontradiksi usia Yoyakhin. Dan angka yang ditulis dalam huruf alfabet Ibrani. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa angka 16 tertukar dengan angka 36. Alasannya, karena sampai pada abad ke 7 sM, angka YOD (yang bernilai 10) jika tergores akan dapat serupa dengan angka LAMED (yang bernilai 30), dengan beda dua goresan kecil yang terletak di sebelah kiri garis goresan tegak. Ketika gulungan kerta tersebut menjadi pudar, maka kedua huruf tersebut menjadi sulit untuk dibedakan dimana YOD tampak seperti LAMED. Kesalahan sangat mungkin terjadi pada pasal yang lebih awal dalam 2 Tawarikh 15:19 (yang salah menulis ulang angka 35 dari aslinya 15). Untuk menjaga konsistensinya dalam pasal 16:1, penyalin yang sama (atau yang berikutnya) menyimpulkan bahwa angka 16 adalah angka yang salah. Seharusnya ia itu angka 36, dan itulah yang ditulis ulang tanpa bermaksud untuk menjahili Alkitab dalam arti kata negatif yang manapun!

 

 

 

 

71. Umur Raja Ahazia,

a. 22 tahun (2 Raja 8:26)

b. 42 tahun (2 Tawarikh 22:2)

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1123

 

JAWAB :

 


* 2 Raja-raja 8:26
LAI TB, Ia berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri raja Israel.
KJV, Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign; and he reigned one year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah, the daughter of Omri king of Israel.
Hebrew,
בֶּן־עֶשְׂרִים וּשְׁתַּיִם שָׁנָה אֲחַזְיָהוּ בְמָלְכֹו וְשָׁנָה אַחַת מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמֹּו עֲתַלְיָהוּ בַּת־עָמְרִי מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל׃
Translit interlinear, BEN-'ESRIM {anak dua puluh} USYETAYIM {dan dua} SYÂNÂH {tahun} 'AKHAZYAHU {Ahazia} VEMOLKHO {ia memerintah} VESYANAH {dan tahun} 'AKHAT {satu} MALAKH {ia memerintah} BIRUSYALAIM {di Yerusalem} VESYEM {dan nama} 'IMO {ibunya} 'ATALYAHU {Atalya} BAT-'AMRI {anak perempuan Omri} MELEKH {raja} YISRA'EL {Israel}
Septuaginta (LXX), υιος εικοσι και δυο ετων οχοζιας εν τω βασιλευειν αυτον και ενιαυτον ενα εβασιλευσεν εν ιερουσαλημ και ονομα της μητρος αυτου γοθολια θυγατηρ αμβρι βασιλεως ισραηλ
Translit interlinear, , huios {anak} eikosi {dua puluh} kai {dan} duo {dua} etôn {tahun} okhozias {ahazia} en tô basileuein {menjadi raja} auton {ia} kai {dan} eniauton {tahun} hena {satu} ebasileusen {menjadi raja} en {di} hierousalêm {yerusalem} kai {dan} onoma {nama} tês mêtros {ibu} autou {-nya} gotholia {Atalya} thugatêr {anak perempuan} ambri {omri} basileôs {raja} israêl {israel}


* 2 Tawarikh 22:2
LAI TB, Ahazia berumur empat puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri.
KJV, Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem. His mother's name also was Athaliah the daughter of Omri.
Hebrew,
בֶּן־אַרְבָּעִים וּשְׁתַּיִם שָׁנָה אֲחַזְיָהוּ בְמָלְכֹו וְשָׁנָה אַחַת מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמֹּו עֲתַלְיָהוּ בַּת־עָמְרִי׃
Translit interlinear, BEN-'ARBA'IM {anak empat puluh} USYETAYIM {dan dua} SYANAH {tahun} 'AKHAZYAHU {Ahazia} VEMOLKHO {ia memerintah} VESYANAH {dan tahun} 'AKHAT {satu} MALAKH {ia memerintah} BIRUSYALAIM {di Yerusalem} VESYEM {dan nama} 'IMO {ibunya} 'ATALYAHU {Atalya} BAT-'AMRI {anak perempuan Omrin}
Septuaginta (LXX), ων εικοσι ετων οχοζιας εβασιλευσεν και ενιαυτον ενα εβασιλευσεν εν ιερουσαλημ και ονομα τη μητρι αυτου γοθολια θυγατηρ αμβρι
Translit interlinear, , hôn {yang} eikosi {dua puluh} etôn {tahun} okhozias {ahazia} ebasileusen {menjadi raja} kai {dan} eniauton {tahun} hena {satu} ebasileusen {menjadi raja} en {di} hierousalêm {yerusalem} kai {dan} onoma {nama} tê mêtri {ibu} autou {-nya} gotholia {atalya} thugatêr {anak perempuan} ambri {omri}


Penafsiran pertama, Ahazia dilantik menjadi raja pada usia 22 tahun, baru menduduki takhta setelah ayahnya wafat, yaitu ketika ia berusia 42 tahun. Naskah Ibrani menulis bahwa Atalya adalah anak perempuan ( בת - 'BAT', bêt-tâv) dari Omri, raja Israel; padahal sebenarnya Atalya adalah anak perempuan Ahab [2 Raja-raja 8:18], putera Omri, sehingga Atalya adalah cucu perempuan Omri, namun dalam keluarga kerajaan, cucu sering disebut anak.

Penafsiran pertama di atas meragukan, karena jika Ahazia menduduki takhta pada usia 42 tahun setelah ayahnya wafat, terdapat perbedaan usia, Ahazia menjadi lebih tua 2 tahun daripada ayahnya. Yoram, ayah Ahazia menjadi raja pada usia 32 tahun, memerintah selama 8 tahun kemudian wafat (2 Tawarikh 21:5), berarti usia Yoram mencapai 40 tahun, tidak mungkin saat itu Ahazia berusia 42 tahun.

Andaikan Ahazia dilantik pada tahun 1900 maka:

Versi satu: ditinjau dari Ahazia, perhitungan maju

1900 Ahazia dilantik usia 22 tahun
1920 usia Ahazia 42 tahun, ayahnya wafat

Versi dua: ditinjau dari Yoram, perhitungan mundur.

1920 Yoram wafat
1912 Yoram mulai memerintah selama 8 tahun, usia 32 tahun
1900 Usia Yoram 32 - 12 tahun = 20 tahun.

Jika dipadukan versi satu dan dua maka di tahun 1900 Ahazia berusia 22 tahun, sedangkan ayahnya Yoram baru berusia 20 tahun...

Penafsiran lain, kekeliruan penerjemahan. Jika diperhatikan susunan 2 Tawarikh 22:2 kata per kata diperoleh sebagai berikut, "anak empat puluh dua tahun Ahazia memerintah tahun satu raja Yerusalem nama ibu Atalya anak perempuan Omri". Diperkirakan yang berumur 42 tahun sebenarnya adalah Atalya, ibu Ahazia dengan penafsiran bahwa anak yang ibunya empat puluh dua tahun itulah yang memerintah selama satu tahun di Yerusalem.

Solusi yang terbaik adalah dengan menyelidiki Septuaginta, terjemahan Yunani yang paling utama dari Perjanjian Lama Ibrani, dan terjemahan tertua (± 100 - 80 sebelum Masehi) yang kita kenal dalam bahasa manapun.

Ternyata Septuaginta menulis εικοσι - 'eikosi' (dua puluh) untuk kedua ayat tersebut di atas.

Berikut ini daftar simbol angka-angka dalam aksara Ibrani :

א - 'ALEF = 1
ב - BET = 2
ג - GIMEL = 3
ד - DALET = 4
ה - HE' = 5
ו - VAV = 6
ז - ZAYIN = 7
ח - KHET = 8
ט - TET = 9
י - YOD = 10
כ - KAF = 20
ל - LAMED = 30
מ - MEM = 40
נ - NUN = 50
ס - SAMEKH = 60
ע - 'AYIN = 70
פ - PE' = 80
צ - TSADE = 90
ק - QOF = 100
ר - RESY = 200
ש - SYÏI = 300
ת - TAV = 400
ך - KAF SOFIT = 500
ם - MEM SOFIT = 600
ן - NUN SOFIT = 700
ף - PE' SOFIT = 800
ץ - TSADE SOFIT = 900


Penyalinan naskah asli secara turun-temurun meskipun seteliti mungkin, tidak luput dari kesalahan seperti aksara numeral במ - 'bet-mem', "empat puluh dua", menjadi בכ - 'bet-kaf', "dua puluh dua". Ibarat, maaf, saat menyalin, jenggot sang penyalin jatuh di sebelah kiri huruf כ - 'kaf' yang bernilai dua puluh, maka jadilah huruf מ - 'mem' yang bernilai empat puluh.


Kesalahan tulisan seperti ini deketahui oleh banyak pihak sejak dulu, namun keaslian salinannya tetap dijaga dan tidak diubah. Tidak ada orang Yahudi maupun Kristen yang terpengaruhi kepercayaannya gara-gara kesalahan sebuah salinan Kitab. Dalam beberapa peristiwa, justru bagian tertentu dari kitab suci dapat digunakan untuk mengkoreksi ssesuatu yang salah (misalnya 2 Raja 8:26 itulah). Justru perlu disimpulkan bahwa para penyalin ulang Alkitab yang bertanggung jawab telah membuat kejujuran yang paling terpercaya. Mereka, walau mengetahui kesalahan teks itu, tetap menulis apa adanya menurut keaslian yang mereka peroleh tanpa berani melakukan perubahan terhadap apa yang diduga bermasalah, yang untungnya kesalahan penulisan salinan itu tidak signifikan.

 

 

 

 

72. Berapa Umur Yoyakhin

a. 18 tahun (2 Raja 24:8 )

b. 8 tahun (2 Tawarikh 36:9)

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1675

 

JAWAB :

 


Kasus diatas, sekali lagi terdapat informasi yang cukup bahwa usia 8 tahun adalah salah dan yang benar adalah 18tahun. Usia 8 tahun adalah terlalu muda untuk memerintah. Tetapi ada beberapa komentator yang mengatakan bahwa dapat saja hal tersebut benar. Mereka berpendapat bahwa Yoyakhin kemudian secara resmi diangkat menjadi raja pada usia 18 tahun, setelah ayahnya meninggal dunia.

Perbedaan ini tidak dijumpai dalam Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan oleh LAI :


* 2 Raja-raja 24:8
Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan, dari Yerusalem.

* 2 Tawarikh 36:9
Yoyakhin berumur delapan tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan sepuluh hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN.Namun untuk jelasnya kita dapat memperhatikan perbedaannya dalam King James Version dan dalam naskah Masora:


* 2 Kings 24:8
KJV, Jehoiachin was eighteen [SYEMONEH 'ESREH] years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem three months. And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem.
Hebrew,
בֶּן־שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה שָׁנָה יְהֹויָכִין בְּמָלְכֹו וּשְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמֹּו נְחֻשְׁתָּא בַת־אֶלְנָתָן מִירוּשָׁלִָם׃
Translit, BEN-SYEMONEH 'ESREH SYANAH YEHOYAKHIN BEMOLKHO USYELOSYAH KHODASYIM MALAKH BIRUSYALAIM VESYEM 'IMO NEKHUSYTA' VAT-'ELNATAN MIRUSYALAIM


* 2 Chronicles 36:9
KJV, Jehoiachin was eight (SYEMONEH) years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem: and he did that which was evil in the sight of the LORD.
Hebrew,
בֶּן־שְׁמֹונֶה שָׁנִים יְהֹויָכִין בְּמָלְכֹו וּשְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים וַעֲשֶׂרֶת יָמִים מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וַיַּעַשׂ הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה׃
Translit, BEN-SYEMONEH SYANIM YEHOYAKHIN BEMOLKHO USYELOSYAH KHODASYIM VA'ASERET YAMIM MALAKH BIRUSYALAIM VAYA'AS HARA' BE'EYNEY YEHOVAH
Septuaginta, υιος οκτωκαιδεκα ετων ιεχονιας εν τω βασιλευειν αυτον και τριμηνον και δεκα ημερας εβασιλευσεν εν ιερουσαλημ και εποιησεν το πονηρον ενωπιον κυριου
Translit, HUIOS OKTÔKAIDEKA ETÔN IEKHIAS EN BASILEUEIN AUTON KAI TRIMÊNON KAI DEKA HÊMERAS EBASILEUSEB EN IEROUSALÊM KAI ENOIÊSEN TO PONÊRON ENÔPION KURIOU


Penafsiran pertama, Yoyakhin ditunjuk sebagai raja atau membantu ayahnya sebagai raja pada usia 8 tahun dan baru dinobatkan pada usia 18 tahun, karena usia 8 tahun terlalu muda untuk menjadi raja, apalagi Yoyakhin hanya memerintah selama tiga bulan, kemudian ditangkap, dan saat ditangkap ia TELAH MEMPUNYAI ISTRI!

Kemungkinan lain adalah kesalahan penerjemahan karena baik 18 maupun 8 sama-sama berasal dari akar kata Ibrani שמונה - SYEMONEH (SYIN-MEM-NUN-HE') yang bisa bernilai 8, 18 ( שמונה - SYEMONEH + עשר - ASAR), ke-18, ke-8, 18000 ( שמונה - SYEMONEH + רבוא - RIVO'].
Sinomim SYMNH ini antara lain SYMWNH [SYEMONEH], SYMNH [SYEMONAH, feminin], dan/atau SYMWNH [SYEMONAH].

Kemungkinan lain adalah kesalahan penyalinan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Versi yang tidak memiliki perbedaan seperti yang diterjemahkan oleh LAI antara lain dapat dijumpai pada versi Arab dan Siria, sama-sama menulis 18 tahun.

Naskah asli Perjanjian Lama tidak ada lagi, namun kita memiliki salinan-salinan naskah asli tersebut, tentu saja dengan membandingkan beberapa salinan naskah tersebut kita mendapat kesimpulan bahwa Yoyakhin memerintah pada usia 18 tahun.

2 Tawarikh 36:9 menurut naskah Masoret dan diterjemahkan oleh King James Version dengan eight years old sedangkan naskah yang lebih tua seperti Septuaginta menulis υιος οκτωκαιδεκα ετων - HUIOS OKTÔKAIDEKA ETÔN', "anak delapan dan sepuluh tahun" alias "delapan belas tahun".

Bandingkan dengan terjemahan New International Version untuk 2 Tawarikh 36:9, "Jehoiachin was eighteen years old when he became king, and he reigned in Jerusalem three months and ten days. He did evil in the eyes of the LORD."

Catatan kaki NIV menulis: One Hebrew manuscript, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also 2 Kings 24:8 ); most Hebrew manuscripts eight.

Jelas telah terjadi kesalahan penyalinan naskah yang seharusnya "delapan belas" tetapi disalin "delapan", oleh karena itu terjemahan belakangan ini menggantinya menjadi "delapan belas, eighteen years old".


Kita dapat mempelajari lebih lanjut, jika ada sepuluh naskah menulis "18", sedangkan satu naskah menulis "8", yang manakah di antara salinan naskah itu diyakini keabsahannya?

Jika Anda selaku penerjemah Alkitab dan menemukan data dalam SEPULUH dokumen seperti di bawah ini:

1. Tiga salinan naskah asli menulis DELAPAN BELAS;
2. Dua salinan naskah asli menulis DELAPAN;
3. Empat terjemahan menerjemahkan DELAPAN;
4. Satu terjemahan menerjemahkan DELAPAN BELAS.

Apakah yang akan Saudara lakukan?


Kesalahan dalam menyalin bisa saja terjadi karena tulisan kitab yang pertama telah buram, kotor, rusak, ada satu atau lebih tanda baca yang telah hilang atau tidak terlihat oleh penulis salinan. Dan biasanya penyalin ulang justru cenderung salah dalam melihat tulisan yang sudah buram terutama terhadap angka-angka dalam kitab aslinya.

Mengenai hal ini, Alkitab NIV telah mengkoreksi isinya, namun dengan tetap menyebutkan pada bagian catatan kaki, bahwa kesalahan ini ada termuat dalam naskah salinan asli teks Ibrani (seperti telah dikutip diatas). Sedangkan naskah salinan asli Septuaginta dan Syria dan juga naskah Ibrani lainnya memuat angka-angka yang benar. Koreksi angka ini hanya berani dilakukan setelah kesalahan dibukakan (bukan malah dirahasiakan). Semua "kekeliruanasli" tidak dibakar atau dihilangkan dari catatan, hal mana mengamankan keaslian dan otoritas dari kitab suci yang kita miliki.

Setiap orang berpikir waras akan tahu bahwa tidak ada gunanya angka/bilangan tersebut diubah dengan sengaja! Itu hanya terjadi karena kejujuran 100% : Menghadapi keburaman naskah.

 

 

 

73. Berapa lama Yoyakhim menjadi raja di Yerusalem ?
a. 3 bulan (2 Raja-raja 24: 8 )
b. 3 bulan 10 hari (2 Tawarikh 36: 9).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1087

 

JAWAB :

 

 

Penulis Tawarik menuliskan lamanya masa pemerintahan Toyakhin secara lebih spesifik, sedangkan penulis kitab Raja-raja hanya menyebutkan secara garis besar dan membulatkan jumlah bulannya saja, dengan anggapan bahwa tambahan sepuluh hari tidak cukup perlu untuk disebutkan secara khusus.


* 2 Raja-raja 24:8
LAI TB, Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan, dari Yerusalem.
KJV, Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem three months. And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem.
Hebrew,
בֶּן־שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה שָׁנָה יְהֹויָכִין בְּמָלְכֹו וּשְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמֹּו נְחֻשְׁתָּא בַת־אֶלְנָתָן מִירוּשָׁלִָם׃
Translit, BEN-SYEMONEH 'ESREH SYANAH YEHOYAKHIN BEMOLKHO USYELOSYAH KHODASYIM MALAKH BIRUSYALAIM VESYEM 'IMO NEKHUSYTA' VAT-'ELNATAN MIRUSYALAIM


* 2 Tawarikh 36:9
LAI TB, Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan sepuluh hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN.
KJV, Jehoiachin was eight years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem: and he did that which was evil in the sight of the LORD.
Hebrew,
בֶּן־שְׁמֹונֶה שָׁנִים יְהֹויָכִין בְּמָלְכֹו וּשְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים וַעֲשֶׂרֶת יָמִים מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וַיַּעַשׂ הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה׃
Translit, BEN-SYEMONEH SYANIM YEHOYAKHIN BEMOLKHO USYELOSYAH KHODASYIM VA'ASERET YAMIM MALAKH BIRUSYALAIM VAYA'AS HARA' BE'EYNEY YEHOVAH


Jelas bahwa tiga bulan dalam kitab Raja-raja adalah pembulatan atau penulisan secara genap dari tiga bulan sepuluh hari sebagaimana ditulis dalam Kitab Tawarikh. Dapat diilustrasikan dengan lama penjajahan Belanda di Indonesia, ada yang mengatakan tiga setengah abad dan ada pula yang menulisnya lebih lengkap, tiga abad plus sekian tahun sekian bulan.

Pembulatan ini sering dijumpai dalam kitab Raja-raja, sedangkan Tawarikh lebih cenderung menuliskannya secara rinci bahkan sering pula dibesar-besarkan. Ada yang mengatakan bahwa wanita hamil selama sembilan bulan, ada yang menambahkannya menjadi sembilan bulan sepuluh hari...

 

 

 

74. Dalam 1 Tawarikh 8:30 tertulis anak sulungnya adalah Abdon, Zur, Kish, Ball dan Nadab. Tetapi dalam 1 Tawarikh 9:36 telah muncul 1 nama lagi yaitu Ner. Kenapa Ner baru disebut di 1 Tawarikh 9:36? Lalu kemana Ner di sebelumnya? Diculik?

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2461

 

JAWAB :

 


Sebenarnya tidak ada masalah pada kedua pasal tersebut. Penuduh sengaja tidak menyertakan ayat 33 pada pasal yang ke-8 ini.
Supaya jelas kita baca ayat-ayatnya secara urut (bukan asal comot) dan membaca ayat-ayatnya dengan lebih lengkap :


* 1 Tawarikh 8:29-33
8:29 Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.
8:30 Anak sulungnya ialah Abdon (1), lalu Zur (2), Kish (3), Baal (4), Nadab (5),
8:31 Gedor (6), Ahyo (7), Zekher (8)
8:32 dan Miklot (9) yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.
8:33 Ner (10) memperanakkan Kish; Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal.


Bandingkan dengan :


* 1 Tawarikh 9:35-39
9:35 Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.
9:36 Anak sulungnya ialah Abdon (1), lalu Zur (2), Kish (3), Baal (4), Ner (5), Nadab (6),
9:37 Gedor (7), Ahyo (8), Zakharia (9) dan Miklot (10).
9:38 Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.
9:39 Ner (5) memperanakkan Kish; Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal.


Nama Ner ada dalam 1 Tawarikh pasal 8 sebagaimana juga dicatat dalam pasal 9. Ayat-ayat diatas menulis garis silsilah Saul, Raja pertama Israel yang dari suku Benyamin (1050-1010 sM).

Pada pasal 8 ayat 29 s/d 32 menulis nama-nama saudara-saudara dari Ner. Sehingga nama Ner ditaruh pada urutan yang terakhir (urutan ke-10, ayat 33). Ini bukan berarti Ner adalah anak yang bungsu, tetapi hal ini dimaksudkan bahwa dari keturunan Ner inilah Saul, Raja pertama Israel ini dilahirkan.

Kemudian pada pasal 9 silsilah tersebut diulang kembali sesuai urutannya, nama Ner ditaruh pada urutan ke-5, dan ini untuk menunjukkan bahwa Ner sebenarnya adalah anak yang ke-5 dari Yeiel (alias Abiel, 1 Samuel 9:1; 14:51). Maka, dalam pasal 9 ini nama anak-anak dari Yeiel ditulis sesuai sesuai urutan kelahirannya.

Tidak ada yang perlu dipermasalahkan untuk menuruti kemauan penuduh tentang bagaimana orang Israel menulis silsilahnya.
Kedua pasal tersebut sepakat menunjukkan bahwa Ner adalah kakek dari Saul, maka tidak ada kontradiksi.

 

 

 

 

75. Apakah jumlah orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan Babel tepat seperti yang tertulis didalam Kitab Ezra (Ezra 2:6,8,12,15,28 ), ataukah seperti yang tertulis dalam Kitab Nehemia ? (Nehemia 7:11,13,17,20,22,32).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1122

 

JAWAB :

 Dalam pasal 2 Kitab Ezra dan dalam pasal 7 Kitab Nehemia ada lebih kurang tiga puluh rumpun keluarga yang tercatat dalam kedua daftar itu untuk orang-orang Israel yang kembali dari Babel ke Yudea. Dari ke 33 rumpun keluarga yang terdaftar dalam Ezra dan Nehemia, 19 diantaranya adalah identik, sedangkan 14 sisanya menunjukkan perbedaan dalam jumlah anggota dalam rumpun-rumpun keluarga tersebut (walaupun Shabbir hanya menyebut 6 daripadanya). Ada dua rumpun keluarga yang berbeda 1; satu yang berbeda 4; dua yang berbeda 6; ada dua yang berbeda 9; ada satu yang berbeda 11; ada dua lagi yang berbeda 100; satu lainnya berbeda 201; satu lain lagu berbeda 105; satu rumpun lain lagi berbeda 300; dan perbedaan yang paling besar adalah jumlah bagi terurunan Azgad, sehingga ada perbedaan 1,100 orang antara catatan di Ezra 2 dan di Nehemia 7.

Lalu, bagaimana dapat kita mempertanggung-jawabkan perbedaan hitungan dalam ke-14 rumpun itu? Jawabannya sangat sederhana. Andaikata penuduh telah mempelajari sejarah kedua daftar catatan tersebut secara saksama, pasti ia tidak akan membuang waktunya dalam mengemukakan pertanyaan ini. Kenyataannya bahwa ada kesamaan dan perbedaan hitungan yang dicatatat secara bersamaan menuntunnya kepada solusinya (sebagaimana penjelasan yang sedang Anda baca ini juga sedang menuju kepada kesimpulan yang sama).

Ada dua faktor penting yang harus dipertimbangkan waktu menyelidiki perbedaan dalam kedua daftar ini :

Yang pertama, adalah probabilitas bahwa walaupun anggota-anggota rumpun-rumpun keluarga yang disebut telah pada mulanya mendaftarkan namanya dengan niat berangkat; tetapi dengan berjalannya waktu persiapannya, kemungkinan ada beberapa yang meninggal dunia, ada pula yang lainnya berhalangan karena sakit, atau masalah-masalah lain yang tak teratasi, sehingga angka jumlah terakhir yang berangkat tidak sama seperti semula yang terdaftar untuk berangkat. Suapapun yang mengurus perjalanan tur massal atau para pengungsi yang mau pulang ke kampung halamannya akan mengerti bahwa ini adalah soal yang wajar.

Yang kedua, yang lebih penting adalah keadaan yang berbeda ketika kedua sensus itu diadakan (suatu faktor penting yang sama sekali tidak diketahui oleh Shabbir). Dafter Ezra dicatat pada waktu mereka masih di Babel (sekitar tahun 450-an sM), sebelum terjadi pemulangan ke Yerusalem (Ezra 2:1-2), sedangkan daftar Nehemia dicatat di Yudea 9Sekitar tahun 445 sM), setelah tembok-tembok Yerusalem dibangun kembali (Nehemia 7:4-6). Selisih sekian tahun diantara sat-saat pembuatan kedua daftar tersebut (sekitar 5-10 tahun) tentu akan mempengaruhi jumlah masing-masing rumpun keluarga melalui kematian, atau penyebab-penyebab lainnya.

Kebanyakan riset percaya bahwa Nehemia mencatat mereka-mereka yang sesungguhnya telah tiba di Yerusalem dibawah pimpinan Zerubabel dan Yehua pada 537 atau 536 sM (Nehemia 7:7). Ezra, sebaliknya, menggunakan daftar-daftar awal yang mencatat nama-nama mereka yang semula menyatakan rencananya untuk bergabung dalam rombongan yang mau berangkat dari babel dan kembali tahun 450-an sM itu.

Perbedaan diantara kedua daftar itu hanya menunjukkan bahwa ada faktor-faktor baru yang menyebabkan sebagian untuk tidak jadi berangkat. Mungkinada beberapa yang berselisih, dan ada lainnya yang menunda keberangkatan karena urusan bisnis, lain lagi yang meninggal atau jatuh sakit, dan dalam rumpun-rumpun keluarga atau kelompok-kelompok kota yang mengalami jumlah yang berkurang. Sisanya justru menambah rekrut-rekrut baru pada jumlahnya, ada yang hanya seorang sampai ada yang 1,100 orang.

Waktu memeriksa daftar nama, kita temui ada beberapa nama yang dicatat dalam bentuk alternatif. Diantara orang Yahudi pada zaman itu (yang juga sama untuk suku-suku lain di Timur Tengah waktu itu), seorang memiliki nama, titel, dan nama keluarga. Jadi, anak-anak Harif (Nehemia 7:47) juga adalah anak-anak Siaha (Ezra 2:44).

Bila kita mempertimbangkan semua faktor ini, perbedaan jumlah yang ada dalam kedua daftar itu seharusnya tidak mengejutkan sedikitpun. Hal yangs erupa telah terjadi dalam setiap perencanaan dan perubahan jumlah dalam setiap migrasi massal dalam sejarah manusia sehingga perubahan jumlah seperti itu adalah wajar-wajar saja.

 

 

 

76. Baik Ezra 2:64 maupun Nehemia 7:66 setuju bahwa jumlah total jemaah adalah 42,360, namun waktu jumlahnya dihitung, Ezra hanya mencapai 29,818 dan Nehemia hanya 31,089

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1122

 

JAWAB :

 

 

Ada dua kemungkinan untuk menjawab dilema semu ini. Yang pertama dan yang paling mungkin adalah kesalahan pencatatan oleh penulis ulang. Naskah-naskah asli tentu mempunyai jumlah total yang ebnar. Tetapi dis epanjang pekerjaan penyalinan ini tampaknya ada jurutulis yang salah mencatat atau menyalin angka dalam salah satu daftar, dan ketika dijumlahkan angka-angka tersebut, terubahlah total jemaahnya.

Ada yang memberi tafsiran lain bahwa ada jurutulis belakangan – dengan maksud yang baik – telah mencatat jumlah total keseluruhan jemaah yang ada di Yerusalem pada masa si penulis itu hidup, yang karena ini terjadi di saat kemudian, maka jumlah yang tercatatpun menjadi lebih besar.

Kemungkinan lain dikemukakan oleh Ahli Perjanjian Lama RK Harrison, yang menyatakan jumlah 42,000 mungkin saja hanya ungkapan metafora, yaitu mengikuti "… pola Kitab Keluaran dan tradisi-tradisi serypa, dimana jemaah dalam jumlah besar dipakai sebagai simbol-simbol keagungan Tuhan, dan dalam contoh kasus ini menunjukkan pembebasan-mulia yang dikerjakan Tuhan bagi umatNya yang tertawan itu" (Harrison, R.K., Old Testament Introduction, Tyndale Press, London, 1970, p 1142-1143).

Yang kelihatan salah tidak mengubah kebenaran historis peristiwa itu, karena dalam kasus-kasus seperti ini ada bagian Alkitab lain yang mengkoreksinya (seperti jumlah total dalam contoh yang dibahas ini). Sebagaimana pernah ditulis oleh komentator yang terkenal, Matius Henry, "Sedikit sekali buku dicetak tanpa kesalahan kecil-kecil, namun para penulisnya tidak akan menolah karyanya karena ada kesalahan kecil dalam cetakannya, bahkan kesalahan seperti itu tidak akan dipertanggungkan kepada penulis tersebut. Pembaca yang teliti akan mengkoreksinya menurut konteks atau dengan membandingkannya dengan bagian tulisan lainnya". (The True Guidance, Part Two, ('False Charges against the Old Testament'), Light of Life, Austria, 1992, p.201,219).

 

 

 

77. Apakah jumlah penyanyi yang mengiringi para jemaah adalah 200 orang (Ezra 2:65) ataukah 245 (Nehemia 7:67)

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1122

 

JAWAB :

 

Seperti pada pertanyaan sebelumnya, ini merupakan kesalahan penulis ulang, dimana penulis menyalin angka-angka dalam naskah Ezra dengan membulatkannya dari 245 menjadi 200orang.

 

 

 

78. Berapa anak Yesua dan Yoab yang pulang kembali ke Yerusalem dan Yehuda dari pembuangan Nebukadnezar ?
a. 2.812 orang (Ezra 2:6).
b. 2.818 orang (Nehemia 7:11).

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-20.html#p1088

 

JAWAB :

* Ezra 2:6
LAI TB, bani Pahat-Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab: dua ribu delapan ratus dua belas orang;
KJV, The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
Hebrew,
בְּנֵי־פַחַת מֹואָב לִבְנֵי יֵשׁוּעַ יֹואָב אַלְפַּיִם שְׁמֹנֶה מֵאֹות וּשְׁנֵים עָשָׂר׃ ס
Translit, BENEY-PHAKHAT MO'AV LIVNEY YESYUA' YO'AV 'ALPAYIM SYEMONEH ME'OT USYENEYM 'ASAR


* Nehemia 7:11
LAI TB, bani Pahat-Moab, yakni bani Yesua dan Yoab: dua ribu delapan ratus delapan belas orang;
KJV, The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.
Hebrew,
בְּנֵי־פַחַת מֹואָב לִבְנֵי יֵשׁוּעַ וְיֹואָב אַלְפַּיִם וּשְׁמֹנֶה מֵאֹות שְׁמֹנָה עָשָׂר׃ ס
Translit, BENEY-FAKHAT MO'AV LIVNEY YESYUA' VEYO'AV 'ALPAYIM USYEMONEH ME'OT SYEMONAH 'ASAR


Daftar yang sama dalam Ezra 2:1-167 dengan beberapa perbedaan -- bukan pertentangan -- mengenai nama-nama dan bilangan-bilangan, terdapat dalam Nehemia 7:6-73 dan 1 Esdras 5:4-46. Tidak gampang menerangkan perbedaan-perbedaan itu. A. Weiser dalam bukunya 'Introduction to the Old Testament, 1961, halaman 322) menerangkan mengenai terdapatnya daftar yang sama sampai dua kali, dan bahwa daftar itu sudah terdapat dalam kedua sumber yang digunakan oleh penulis, biarpun dia mengamati bahwa hubungan kesusastraan lebih bebas dalam Nehemia. Orang-orang lain menyarankan bahwa penulis-penulis yang kemudian kurang teliti dalam menyalin kitab-kitab Ketubim, bagian ketiga dari Alkitab Ibrani. Sehubungan dengan ini ada kemungkinan, bahwa daftar mereka yang kembali pada tahun 538 sebelum Masehi diubah dan diperluas mencakupi orang-orang yang kembali kemudian, bahkan juga beberapa orang kendati mereka tidak pernah dibuang, benar-benar bersimpati dengan orang-orang buangan yang kembali itu.

Hal ini menyangkut masalah sensus, daftar pertama dibuat di Babilonia, sebagian mungkin meninggal dalam perjalanan sehingga membuat jumlah mereka berkurang, dan sebagian lagi mungkin menyusul dan bergabung kemudian sehingga membuat jumlah mereka bertambah. Ezra menghitung jumlah mereka yang keluar dari pembuangan menurut kelompok sedangkan Nehemia sebaliknya. Daftar yang digunakan oleh Nehemia barangkali disimpan dalam arsip Bait Allah (Nehemia 7:5), bahwa Nehemia bertindak menambah atau mengurangi jumlah penduduk dapat dibandingkan Nehemia 11:1 dan seterusnya kemudian hubungannya dengan 1 Tawarikh 9:2-17.

 

 

79. Berapa lamanya Tuhan murka?

a. Hanya sesaat (Mazmur 30:6)
b. Lama, 40 tahun (Bilangan 32:13).


http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2676

 

JAWAB :

 


Kita sebagai manusia tentu tidak dapat mengukur Waktu Tuhan adalah setara dengan Waktu Manusia

Jangka waktu 40tahun itu lama, indeed!
tapi bisa juga diartikan sesaat, Apalagi dalam jangka waktu 40tahun itu bani Israel sedang dimurnikan!

Sebab ada ungkapan : "………dihadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari" (Mazmur 90:4); "Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari" (2 Petrus 3:8 ).

"Ungkapan Murka Tuhan hanya sesaat" yang ditulis Raja Daud adalah menggambarkan "Murka Tuhan yang tidak kekal" artinya TUHAN masih mau memberikan waktu dan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Manusia kembali ke jalan Tuhan dan saat itulah Tuhan tidak murka lagi.

Dalam hal ini anda mengatakan jangka waktu pembuangan Bani Israel ke padang gurun adalah 40tahun lamanya. Tapi ingatlah pada masa-masa itu Bani Israel sedang diajar dan dari sanalah muncul seorang Pemimpin dan Nabi Besar dengan kelahiran bermacam-macam hukum dan kitab yang dikenal dengan Taurat. Jadi, Tidak ada kontradiksi.

 

 

 

 

80. Apakah kasih setia Tuhan untuk selamanya?

a. Ya (Mazmur 100:5)

b. Tidak, (1 Samuel 15:3, tertulis " jangan ada belas kasihan kepada orang Amalek, tetapi bunuhlah semuanya...")

 

http://www.sarapanpagi.org/kontradiksi-perjanjian-lama-vt549-40.html#p2690

 

JAWAB :

* Mazmur 100:5
Sebab TUHAN itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun.


Versus :

* 1 Samuel 15:3
Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai."


Mengapa terkesan Tuhan sangat kejam dalam ayat tersebut?

Kita harus menyadari mengapa kemarahan Tuhan begitu besar sehingga menggunakan tangan orang Israel untuk menghukum mereka. Orang-orang ini hidup dalam kondisi yang masih sangat berdosa di mana kejahatan mereka begitu besar, mereka menyembah berhala dan sangat menghujat Tuhan, dan bahkan dalam ibadat mereka, mereka sering mengorbankan anak-anak.

Namun dalam Perjanjian Lama, hukuman Tuhan ini tidak hanya dilakukan terhadap musuh-musuh Israel, namun juga secara adil terhadap orang Israel sendiri bila mereka menjadi musuh Tuhan seperti dalam kasus 'Penyembahan Berhala Lembu Emas' (Keluaran 32). Juga hal-hal yang tertulis pada ayat-ayat dibawah ini :


* Ulangan 29:16-20
29:16 Sebab kamu ini tahu, bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui,
29:17 dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu, yang ada terdapat pada mereka.
29:18 Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan TUHAN, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada allah bangsa-bangsa itu; janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh.
29:19 Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati, dengan berkata: Aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil -- dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan --
29:20 maka TUHAN tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu TUHAN akan menyala atasnya pada waktu itu; segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan TUHAN akan menghapuskan namanya dari kolong langit.
Dalam ayat-ayat tersebut diucapkan kutukan menentang penyembahan berhala, atau perzinahan rohani. Suku Israel yang berpaling kepada penyembahan berhala namanya dihapus.

 

 

 


Bibliography:
- Jay Smith, Alex Chowdhry, Toby Jepson, James Schaeffer, 101 Contradictions in the Bible Cleared Up
- Yohannes/ Biblika
.
- Archer, Gleason, L., Encyclopedia of Bible Difficulties, 1994 Revised Edition, 1982, Zondervan Publishing House.
- Arndt WF & FW Gringrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament, Chicago : University of Chicago.
- Bivin, David, & Blizzard, Roy, Jr., Understanding the Difficult Words of Jesus, Revised Edition, Destiny Image Publishers, 1994.
- Blomberg, Craig, The Historical Reliability of the Gospels, IVP, Leicester, 1987.
- France, R.T., Matthew, Tyndale IVP, 1985.
- Fruchtenbaum, A. 'The Genealogy of the Messiah'. The Vineyard, November 1993, pp.10-13.
- Geisler, Norman & Howe, Thomas, When Critics Ask, Victor Books, Wheaton, Illinois, 1992.
- Haley, John, W., Alleged Discrepancies of the Bible, Whitaker House, Pennsylvania.
- Harrison, R.K., Old Testament Introduction, Tyndale Press, London, 1970.
- Keil, C.F., and Delitzsch, F., Biblical Commentary on the Old Testament, 20 vols. Reprint, Grand Rapids: Eerdmans, 1949.
- McDowell, Josh, Christianity; A Ready Defence, Harpendon, Scripture Press Foundation, 1990.
- Morris, Leon, Luke, Tyndale Press, 1974 (1986 reprint).
- The True Guidance, Part Two, ('False Charges against the Old Testament'), Light of Life, Austria, 1992.
- The True Guidance, Part Three, ('False Charges against the New Testament'), Light of Life, Austria, 1992.

 


Last Updated on Monday, 19 January 2009 16:21  

Add comment


Security code
Refresh